DSpace Repository

Şizofrenide viral etyoloji araştırması /

Show simple item record

dc.creator Sönmez, Nihal Mumcu. 18365 aut
dc.creator 18366 Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
dc.creator 10723 Özcankaya, Ramazan, 1964- ths
dc.date 1999.
dc.description Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Ocak 1999-Nisan 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir Çalışmaya psikiyatri polikliniğine ar d arda başvuran, DSM-IV ve ICD-10 şizofreni kriterlerini karşılayan 39 hasta dahil edildi. Kontrol grubu, psikiyatrik ve tıbbi yönden sağlıklı 30 bireyden oluşturuldu. Bunlar, yaş ve cinsiyet olarak hasta grubu ile uyumlu idi. İstatistiksel analiz için ANOVA, chi-square ve unpaired t testi kullanıldı. Hasta ve kontrol grubunun HS\M, HSV-2 ve CMV'ye karşı gelişen serum IgG antikorları ELİSA yöntemi ile bakıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında serum immunglobulin sonuçlan açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıca hastaların hem DSM-IV ve hem de Andreasen'e göre tanı grupları arasında da serum immunglobulin sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Yine her iki grup hem doğum mevsimi dağılımı ve hem de anne sütü ile beslenme süreleri açısından da karşılaştırıldı. Doğum mevsimi dağılımı yönünden hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Anne sütü ile beslenme süreleri açısından da her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak, denek sayısını daha geniş tutarak ve daha ileri teknikler kullanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği inancındayız.
dc.description This study had been performed on the department of psychiatry of Süleyman Demirel University Research Hospital between January 1999 and April 1999. Thirty-nine consecutive patients meeting DSM-IV and 1CD-10 criteria for schizophrenia, examined by our psychiatry clinic were studied. At! control subjects consisted of thirty medically and psychiatrically healthy persons They were matched by age and sex to patients The statistical analyses were employed by ANOVA, chi-square and unpaired student-t test. Serum immunoglobulin G antibody levels to herpes simplex type 1, herpes simplex type 2 and citomegaloviruses were examined by using ELISA in both patients and controls- No significant differences were statistically demonstrated between the immunoglobulin results of patients and controls. In addition, there were no statistically significant differences between the immunoglobulin results of diagnosis groups according to both DSM-IV and Andreasen. Both the seasonal distribution of births of two groups and the duration of their breast-feeding were compared. No significant differences were statistically demonstrated between the seasonal distribution of births of schizophrenic and control groups. In addition, there were no statistically significant differences between the duration of their breast-feeding of two groups. Consequently, we believe that it can be taken the better results both by using more advanced techniques and increasing the numbers of subjects.
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Ocak 1999-Nisan 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir Çalışmaya psikiyatri polikliniğine ar d arda başvuran, DSM-IV ve ICD-10 şizofreni kriterlerini karşılayan 39 hasta dahil edildi. Kontrol grubu, psikiyatrik ve tıbbi yönden sağlıklı 30 bireyden oluşturuldu. Bunlar, yaş ve cinsiyet olarak hasta grubu ile uyumlu idi. İstatistiksel analiz için ANOVA, chi-square ve unpaired t testi kullanıldı. Hasta ve kontrol grubunun HS\M, HSV-2 ve CMV'ye karşı gelişen serum IgG antikorları ELİSA yöntemi ile bakıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında serum immunglobulin sonuçlan açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıca hastaların hem DSM-IV ve hem de Andreasen'e göre tanı grupları arasında da serum immunglobulin sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Yine her iki grup hem doğum mevsimi dağılımı ve hem de anne sütü ile beslenme süreleri açısından da karşılaştırıldı. Doğum mevsimi dağılımı yönünden hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Anne sütü ile beslenme süreleri açısından da her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak, denek sayısını daha geniş tutarak ve daha ileri teknikler kullanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği inancındayız.
dc.description This study had been performed on the department of psychiatry of Süleyman Demirel University Research Hospital between January 1999 and April 1999. Thirty-nine consecutive patients meeting DSM-IV and 1CD-10 criteria for schizophrenia, examined by our psychiatry clinic were studied. At! control subjects consisted of thirty medically and psychiatrically healthy persons They were matched by age and sex to patients The statistical analyses were employed by ANOVA, chi-square and unpaired student-t test. Serum immunoglobulin G antibody levels to herpes simplex type 1, herpes simplex type 2 and citomegaloviruses were examined by using ELISA in both patients and controls- No significant differences were statistically demonstrated between the immunoglobulin results of patients and controls. In addition, there were no statistically significant differences between the immunoglobulin results of diagnosis groups according to both DSM-IV and Andreasen. Both the seasonal distribution of births of two groups and the duration of their breast-feeding were compared. No significant differences were statistically demonstrated between the seasonal distribution of births of schizophrenic and control groups. In addition, there were no statistically significant differences between the duration of their breast-feeding of two groups. Consequently, we believe that it can be taken the better results both by using more advanced techniques and increasing the numbers of subjects.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Şizofrenide viral etyoloji araştırması /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account