DSpace Repository

12-14 yaş arası müsabaka döneminde hentbolcularda kombine uygulanan aerobik ve anaerobik antremanların kondisyonel ve teknik performansları üzerine etkilerinin araştırılması = Competition between the ages of 12 to 14 training sessions period hentbolcularda combined aerobic and anaerobic endurance training sessions and technical investigation of the effects on performance /

Show simple item record

dc.creator Çimen, Erkan. 62325 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Spor Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 23842
dc.creator 23841 Kılınç, Fatih, 1968- thesis advisor
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00803.pdf
dc.description Amaç; Hentbol alt yapıda, hentbolcu çocuklara uygulanan kombine teknik antrenmanların bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikleri üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Metot; Çalışmaya İlköğretim okullarında okuyan 28 erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı.Antrenmanlar sekiz hafta, haftada 5 gün ve günde de 1.5 saat olarak programlandı. Araştırmaya katılan çocuklara müsabaka dönemi öncesi ve sonrası iki test uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinden tanımlayıcı istatistikleri paired ve t-testi yapıldı. Sonuç; Kombine teknik antrenman yapan grubun (KAG) Hentbol kuvvet ve teknik gelişimleri açısından önemli bir gelişim sağladığı tespit edildi. Ayrıca hentbolcuların teknik testlerinin belirlenmesinde geliştirmiş olduğumuz bilgisayar destekli hentbol analiz programı saha şartlarında pratik kullanılabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hentbol, kombine antrenman.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amaç; Hentbol alt yapıda, hentbolcu çocuklara uygulanan kombine teknik antrenmanların bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikleri üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Metot; Çalışmaya İlköğretim okullarında okuyan 28 erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı.Antrenmanlar sekiz hafta, haftada 5 gün ve günde de 1.5 saat olarak programlandı. Araştırmaya katılan çocuklara müsabaka dönemi öncesi ve sonrası iki test uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinden tanımlayıcı istatistikleri paired ve t-testi yapıldı. Sonuç; Kombine teknik antrenman yapan grubun (KAG) Hentbol kuvvet ve teknik gelişimleri açısından önemli bir gelişim sağladığı tespit edildi. Ayrıca hentbolcuların teknik testlerinin belirlenmesinde geliştirmiş olduğumuz bilgisayar destekli hentbol analiz programı saha şartlarında pratik kullanılabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hentbol, kombine antrenman.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title 12-14 yaş arası müsabaka döneminde hentbolcularda kombine uygulanan aerobik ve anaerobik antremanların kondisyonel ve teknik performansları üzerine etkilerinin araştırılması = Competition between the ages of 12 to 14 training sessions period hentbolcularda combined aerobic and anaerobic endurance training sessions and technical investigation of the effects on performance /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account