DSpace Repository

Deneysel spinal kord hasarında arka kök ganglion hücrelerinde kalsiyum sinyali ve oksidatif stres değerleri üzerine hypericum perforatum'un etkileri = Effects of hypericum perforatum on calcium signaling and oxidative stress values in dorsal root ganglion cells in experimental spinal cord injury /

Show simple item record

dc.creator Özdemir, Ümit Sinan. 101203 author
dc.creator Şenol, Nilgün, 1974- 11619 thesis advisor
dc.creator 10271 Nazıroğlu, Mustafa, 1968- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı. 60343 issuing body
dc.date 2014.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00875.pdf
dc.description Amaç: Çalışmamızda, erken omurilik hasarı sonrasında HP un arka kök ganglionlarındaki sinir hücrelerindeki oluşan oksidatif stres değerleri ve Ca+2 sinyali üzerine olan etkisinin araştırılması ve hasarlı omurilik dokusundaki inflamatuar süreçteki değişikliklerin tespiti amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 12-16 hafta, ağırlıkları 250-350 g arasında değişen 36 adet Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar 4 gruba ayrıldı: (1) kontrol (n=8), (2) kantaron otu (HP) kullanılan (n=8), (3) SKT oluşturulan (n=10), (4) SKT+HP (n=10). Kontrol grubundaki (Grup K) hayvanlara hiçbir uygulama yapılmadan AKG sinir hücrelerinde hücre canlılığı, Ca+2 sinyali, MDA, redükte glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) değerlendirildi. Çalışmada HP, gavaj yolu ile 30 mg/kg dozunda HP ekstraktı şeklinde verildi. Spinal kord hasarı grubundaki hayvanlarada vasküler klip ile spinal kord 1 dakika kliplenerek hasar oluşturuldu. SKT + HP grubundaki hayvanlara aynı yöntemle spinal hasar oluşturularak üç gün süreyle HP 30 mg/kg gavaj yoluyla verildi. Travmadan 1 saat sonra HP verilmeye başlandı. Kontrol grubunda yapılan incelemeler diğer grup hayvanlara da uygulandı. İncelemeler her gruptan rastgele hayvanlarda hergün gerçekleştirildi.Tüm gruplar 3 gün aynı çevresel şartlarda izlenip beslenendikten sonra sakrifiye edilerek omurilikleri alındı. Arka kök ganglion hücreleri izole edildi. Hücre içi Ca+2 miktarı ölçüldü. Lipid peroksidasyon analizi yapıldı. Antioksidan enzim aktivitesinin ölçümü (indirgenmiş glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSHPX) analizleri yapıldı. Hücre canlılığı analizi ve protein tayini yapıldı.Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda SKT’nın neden olduğu oksidatif stresi önlemede HP’un koruyucu rolünün olduğu ve SKT sonrasında artan Ca+2 iyonu salınımını da önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi. Ayrıca HP verilen sıçanların AKG sinir hücrelerinde canlılık oranının SKT grubuna göre istatiksel olarak çok önemli oranlarda fazla olduğuda görüldü. Bu sonuçlar istatistiksel olarak ta anlamlıydı.Sonuç: Bu çalışmada, HP’un hasarlı spinal kord üzerinde özellikle de ikincil hasar üzerinde, istatistiksel olarak anlamlı koruyucu etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca hasarlı bölgedeki hücre canlılığı oranınıda istatistiksel olarak anlamlı oranda arttırdığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Omurilik hasarı, inflamasyon, hypericum perforatum
dc.description Aim: In our study, we aimed to investigate the effects of HP on oxidative stress values and Ca2+ signaling occurred on dorsal root ganglion neurons of rats after primary spinal cord injury.Material and Metods: In the study, 36 Wistar Albino rats, aged between 12-16 weeks, weighted 250-350 g were used. The rats were divided into 4 groups as: 1- control (n=8); 2- HP given (n=8), 3- SCI (n=10), 4-SCI + HP given (n=10). In the control group, only cell liveliness, Ca+2 signaling, MDA, GSH, and GSH-Px values of DRG cells were evaluated without any application. HP was administered as HP extract, 30 mg/kg via gavaj. In the spinal cord injured group, injury was formed as appliying vascular clip to spinal cord for a minute. In the SCI + HP group, spinal cord injury was occurred in the same method and 30 mg/kg HP was given via gavaj for 3 days. HP was beginned to given one hour after the trauma. Same evaluations were done in the other groups with the control group. Evaluations were done daily on the rats selected randomly. All groups were followed in the same environmental conditions, with same nutrition for 3 days, and spinal cords were taken out after sacrified. DRG cells were isolated. Intracellular free Ca+2 concentration was measured. In addition, lipid peroxidation, cell viability (MTT), reduced glutathione (GSH) and glutathione peroxidase (GSH-Px) analyses were also performed in the DRG neurons of four groups.Results: According to results of the statistical analysis, a protective effect of HP on oxidative stress, that occurred after SCI, and significant reduction on the amount of Ca+2 were seen. Besides this, the rate of liveliness of DRG cell was statistically higher in the HP given rats than the SCI group. The results were statistically significant.Conclusion: In the study, we found a statistically significant protective effect of HP on injured spinal cord, especially on seconder injuries. Also the rate of the cell activity in the damaged region was significantly and statistically increased. Keywords: spinal cord injury, inflammation, hypericum perforatum
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 2014.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amaç: Çalışmamızda, erken omurilik hasarı sonrasında HP un arka kök ganglionlarındaki sinir hücrelerindeki oluşan oksidatif stres değerleri ve Ca+2 sinyali üzerine olan etkisinin araştırılması ve hasarlı omurilik dokusundaki inflamatuar süreçteki değişikliklerin tespiti amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 12-16 hafta, ağırlıkları 250-350 g arasında değişen 36 adet Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar 4 gruba ayrıldı: (1) kontrol (n=8), (2) kantaron otu (HP) kullanılan (n=8), (3) SKT oluşturulan (n=10), (4) SKT+HP (n=10). Kontrol grubundaki (Grup K) hayvanlara hiçbir uygulama yapılmadan AKG sinir hücrelerinde hücre canlılığı, Ca+2 sinyali, MDA, redükte glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) değerlendirildi. Çalışmada HP, gavaj yolu ile 30 mg/kg dozunda HP ekstraktı şeklinde verildi. Spinal kord hasarı grubundaki hayvanlarada vasküler klip ile spinal kord 1 dakika kliplenerek hasar oluşturuldu. SKT + HP grubundaki hayvanlara aynı yöntemle spinal hasar oluşturularak üç gün süreyle HP 30 mg/kg gavaj yoluyla verildi. Travmadan 1 saat sonra HP verilmeye başlandı. Kontrol grubunda yapılan incelemeler diğer grup hayvanlara da uygulandı. İncelemeler her gruptan rastgele hayvanlarda hergün gerçekleştirildi.Tüm gruplar 3 gün aynı çevresel şartlarda izlenip beslenendikten sonra sakrifiye edilerek omurilikleri alındı. Arka kök ganglion hücreleri izole edildi. Hücre içi Ca+2 miktarı ölçüldü. Lipid peroksidasyon analizi yapıldı. Antioksidan enzim aktivitesinin ölçümü (indirgenmiş glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSHPX) analizleri yapıldı. Hücre canlılığı analizi ve protein tayini yapıldı.Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda SKT’nın neden olduğu oksidatif stresi önlemede HP’un koruyucu rolünün olduğu ve SKT sonrasında artan Ca+2 iyonu salınımını da önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi. Ayrıca HP verilen sıçanların AKG sinir hücrelerinde canlılık oranının SKT grubuna göre istatiksel olarak çok önemli oranlarda fazla olduğuda görüldü. Bu sonuçlar istatistiksel olarak ta anlamlıydı.Sonuç: Bu çalışmada, HP’un hasarlı spinal kord üzerinde özellikle de ikincil hasar üzerinde, istatistiksel olarak anlamlı koruyucu etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca hasarlı bölgedeki hücre canlılığı oranınıda istatistiksel olarak anlamlı oranda arttırdığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Omurilik hasarı, inflamasyon, hypericum perforatum
dc.description Aim: In our study, we aimed to investigate the effects of HP on oxidative stress values and Ca2+ signaling occurred on dorsal root ganglion neurons of rats after primary spinal cord injury.Material and Metods: In the study, 36 Wistar Albino rats, aged between 12-16 weeks, weighted 250-350 g were used. The rats were divided into 4 groups as: 1- control (n=8); 2- HP given (n=8), 3- SCI (n=10), 4-SCI + HP given (n=10). In the control group, only cell liveliness, Ca+2 signaling, MDA, GSH, and GSH-Px values of DRG cells were evaluated without any application. HP was administered as HP extract, 30 mg/kg via gavaj. In the spinal cord injured group, injury was formed as appliying vascular clip to spinal cord for a minute. In the SCI + HP group, spinal cord injury was occurred in the same method and 30 mg/kg HP was given via gavaj for 3 days. HP was beginned to given one hour after the trauma. Same evaluations were done in the other groups with the control group. Evaluations were done daily on the rats selected randomly. All groups were followed in the same environmental conditions, with same nutrition for 3 days, and spinal cords were taken out after sacrified. DRG cells were isolated. Intracellular free Ca+2 concentration was measured. In addition, lipid peroxidation, cell viability (MTT), reduced glutathione (GSH) and glutathione peroxidase (GSH-Px) analyses were also performed in the DRG neurons of four groups.Results: According to results of the statistical analysis, a protective effect of HP on oxidative stress, that occurred after SCI, and significant reduction on the amount of Ca+2 were seen. Besides this, the rate of liveliness of DRG cell was statistically higher in the HP given rats than the SCI group. The results were statistically significant.Conclusion: In the study, we found a statistically significant protective effect of HP on injured spinal cord, especially on seconder injuries. Also the rate of the cell activity in the damaged region was significantly and statistically increased. Keywords: spinal cord injury, inflammation, hypericum perforatum
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Deneysel spinal kord hasarında arka kök ganglion hücrelerinde kalsiyum sinyali ve oksidatif stres değerleri üzerine hypericum perforatum'un etkileri = Effects of hypericum perforatum on calcium signaling and oxidative stress values in dorsal root ganglion cells in experimental spinal cord injury /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account