DSpace Repository

B12 vitamini eksikliği olan çocukların değerlendirilmesi = Evaluation of children with vitamin B12 deficiency /

Show simple item record

dc.creator Sesli, Esra. 126071 author
dc.creator Ayata, Ali, 1959- thesis advisor 18663
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 10668 issuing body
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00962.pdf
dc.description Amaç: Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine başvuran ve B12 vitamini eksikliği saptanan çocukların değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metot: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine, Ocak 2008 ve Haziran 2015 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran ve B12 vitamini eksikliği saptanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar hastane bilgi sisteminden tespit edildi. Kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Yakınma ve klinik bulguları nedeniyle B12 vitamini eksikliği düşünülerek tetkik edilen 3.297 hastanın 453'ünde (%13,7) serum B12 vitamini düzeyi 200 pg/mL'nin altında bulundu. Cinsiyetler arasında fark saptanmadı. Tüm yaş gruplarında nörolojik yakınmalar daha fazla gözlendi. En düşük B12 vitamini değerleri 6 ay-2 yaş grubunda saptandı ve salt B12 vitamini eksikliği olan hastalarda makrositer anemi görülme oranının arttığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç: B12 vitamini eksikliğinin erken tanı ve tedavisi ile hematolojik ve nörolojik kalıcı sekeller önlenebilir. Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, B12 vitamini eksikliği, nörolojik/hematolojik bozukluk.
dc.description Objective: The aim of the this study was to evaluation of children with vitamin B12 deficiency who admitted to pediatric outpatient clinic. Material and Method: We retrospectively analyzed the records of serum vitamin B12 levels of 0-18 years old children, all of whom presented for any reason to the pediatric outpatient clinic of Suleyman Demirel University Research and Education Hospital between January 2008 and June 2015. Individual patient data were reviewed within the patient record files and electronic medical record system. Results: The serum vitamin B12 levels were measured in 3297 patients with clinical signs and symptoms though to be due to vitamin B12 deficiency. Low serum vitamin B12 levels (<200 pg/mL) were found in 453 patients (%13,7%). There was no significant difference between the genders. Neurological complaints were most frequently observed in all the age groups. The lowest values of vitamin B12 were determined in the 6 months-2 years age group and the conclusion was reached that the rate of macrocytic anemia was increased in the patients with pure vitamin B12 deficiency. Conclusion: Early diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency can prevent damages related to low vitamin B12 levels. Keywords: Childhood, vitamin B12 deficiency, neurological/hematological damage.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amaç: Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine başvuran ve B12 vitamini eksikliği saptanan çocukların değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metot: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine, Ocak 2008 ve Haziran 2015 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran ve B12 vitamini eksikliği saptanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar hastane bilgi sisteminden tespit edildi. Kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Yakınma ve klinik bulguları nedeniyle B12 vitamini eksikliği düşünülerek tetkik edilen 3.297 hastanın 453'ünde (%13,7) serum B12 vitamini düzeyi 200 pg/mL'nin altında bulundu. Cinsiyetler arasında fark saptanmadı. Tüm yaş gruplarında nörolojik yakınmalar daha fazla gözlendi. En düşük B12 vitamini değerleri 6 ay-2 yaş grubunda saptandı ve salt B12 vitamini eksikliği olan hastalarda makrositer anemi görülme oranının arttığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç: B12 vitamini eksikliğinin erken tanı ve tedavisi ile hematolojik ve nörolojik kalıcı sekeller önlenebilir. Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, B12 vitamini eksikliği, nörolojik/hematolojik bozukluk.
dc.description Objective: The aim of the this study was to evaluation of children with vitamin B12 deficiency who admitted to pediatric outpatient clinic. Material and Method: We retrospectively analyzed the records of serum vitamin B12 levels of 0-18 years old children, all of whom presented for any reason to the pediatric outpatient clinic of Suleyman Demirel University Research and Education Hospital between January 2008 and June 2015. Individual patient data were reviewed within the patient record files and electronic medical record system. Results: The serum vitamin B12 levels were measured in 3297 patients with clinical signs and symptoms though to be due to vitamin B12 deficiency. Low serum vitamin B12 levels (<200 pg/mL) were found in 453 patients (%13,7%). There was no significant difference between the genders. Neurological complaints were most frequently observed in all the age groups. The lowest values of vitamin B12 were determined in the 6 months-2 years age group and the conclusion was reached that the rate of macrocytic anemia was increased in the patients with pure vitamin B12 deficiency. Conclusion: Early diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency can prevent damages related to low vitamin B12 levels. Keywords: Childhood, vitamin B12 deficiency, neurological/hematological damage.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title B12 vitamini eksikliği olan çocukların değerlendirilmesi = Evaluation of children with vitamin B12 deficiency /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account