DSpace Repository

Kabergolin kullanan endometriozisli hastaların nötrofillerinde kalsiyum sinyali, oksidatif stres ve apoptozisin araştırılması = The investigation of oxidative stress, apoppitosis, calcium in levels in neutrophiles of the patients with endometriosis on cabergoline treatment /

Show simple item record

dc.creator Ekici, Elif İlknur. 143986 author
dc.creator Güney, Mehmet, 1967- thesis advisor 62664
dc.creator Nazıroğlu, Mustafa, 1968- thesis advisor 10271
dc.creator 10638 Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. issuing body
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00993.pdf
dc.description Endometriozis, endometrial bezlerin ve stromanın uterus dışında bulunması olarak tanımlanmaktadır. Yaygın, benign, kronik, östrojen bağımlı bir hastalıktır. Reprodüktif çağdaki kadınlarda % 14-50 arasında görülmektedir. gerçek insidansı bilinmemektedir. Çalışmamızda; endometrioziste, PMS tanısı olup kabergolin kullanan ve kullanmayan hastalarda ve sağlıklı grupta nötrofillerde oksidatif stres, apoptozis ve nötrofil kalsiyum iyon akışının önemi araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 10 kişilik herhangi bir ek hastalığı bulunmayan sağlıklı grup ve 10 adet de hem başka sebeplerle kabergolin kullanmak zorunda olup hem de endometriozisi olan hastalar dahil edilmiştir. Hastalardan onam alınmış olup, incelenmek üzere alınan kanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Nötrofillerdeki Ca+2 düzeyi ölçülmüş olup, TRPV1 ve TRPM2 kanal aktiviteleri ölçülmüştür.Nötrofillerindeki apoptozis, kaspaz 3, kaspaz 9 aktiviteleri incelenmiş gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda nötrofillerin hücre canlılığı test edilmiş gruplar arasında istatiksel fark bulunamamıştır. Grupların nötrofillerinde, mitokondriyal depolarizasyon (JC-1) ve hücre içi ROS aktiviteleri de karşılaştırılmıştır. Buna göre kabergolin kullanan hastaların nötrofillerinde kullanmayan hastalara göre oksidatif stres anlamlı ölçüde azalmış olarak görülmüştür. Aynı zamanda apoptozisin de kabergolin almış olan hastaların nötrofillerinde azaldığı gözlenmiştir. Mitokondriyal zar depolarizasyonu da anlamlı düzeyde azalmıştır. Kabegolin kullanmış olan endometriozisli hastaların kaspaz 3 ve kaspaz 9 aktiviteleri de hasta grubuna göre anlamlı düzeyde azalmıştır. Nötrofillerdeki intrasellüler Ca+2 düzeyleri araştırılmış ve TRPV1 ve TRPM2 kanallarının önemi ortaya koyulmuştur. Kabegolin kullanan hastaların nötrofillerindeki intrasellüler Ca+2 düzeyleri, tedavi almamış endometriozisli hastaların nötrofillerindeki intrasellüler Ca+2 düzeylerine göre düşük düzeyde bulunmuş ve bunu TRPV1 ve TRPM2 kanalları aracılığıyla yaptığı ispatlamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre kabergolin endometriozis hastalarının nötrofillerinde oksidatif stres ve apoptozisi azaltmakta hücre içine kalsiyum akışını düzenlemektedir. Bu da hastaların tedavisinde yol gösterici olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Endometriozis, Kabergolin, Apoptozis, Hücre içi kalsiyum düzeyleri, Oksidatif stres
dc.description Endometriosis is described as endometrial gland and stromal tissues located out of uterus. It is a common,benign, chronic, eustrogen dependent disease. Altough the actual incidance is unknown, endometriosis is seen about 14-50 % of reproductive aged women. In our study, we compare oxidative stress, apoppitosis, calcium ion levels in neutrophiles in the groups which consists of healthy people and endometriosis patients using or nonusing cabergoline treatment with PMS diagnosis. Our study includes two groups, each are comprised of 10 volunteer. The control group consists of 10 healthy participiants and the study group consists of 10 participants who use cabergolin for any other reasons and also diagnosed with endometriosis. We obtained ınformed consents from the participiants and then studied their blood samples. TRPV1 and TRPM2 channell activities were measured via Ca+2 levels in neurophils. Also, apopitosis ,caspase 3 and caspase 9 levels in neutrophils were compaired in these two groups. In addition to that, cell viability of neutrophils was tested and there was no considerable statistical differences. Mitochondrial depolarization (JC-1) and ıntracellular ROS activity also were compaired and the result shown that oxidative stress of neutrophils at the patients with cabergolin was lower than the patients without cabergolin. İn addition, apoptosis,caspase 3,caspase 9 and mitochondrial membrane depolarization were decreased in the patients with cabergoline. Ca+2 levels were decreased in the participants with cabergoline than the endometriosis patient without treatment and it proves that occurs via TRPV1 and TRPM2 channells. İn conclusion, we conformed that cabergoline decreses the oxidatie stress and apoptosis in the neutrophils and organizes calcium influx into the cells in the patients with endometriosis. Keywords: Endometriosis, cabergoline, apoptosis, intracelluler calcium level, oksidative stress
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Endometriozis, endometrial bezlerin ve stromanın uterus dışında bulunması olarak tanımlanmaktadır. Yaygın, benign, kronik, östrojen bağımlı bir hastalıktır. Reprodüktif çağdaki kadınlarda % 14-50 arasında görülmektedir. gerçek insidansı bilinmemektedir. Çalışmamızda; endometrioziste, PMS tanısı olup kabergolin kullanan ve kullanmayan hastalarda ve sağlıklı grupta nötrofillerde oksidatif stres, apoptozis ve nötrofil kalsiyum iyon akışının önemi araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 10 kişilik herhangi bir ek hastalığı bulunmayan sağlıklı grup ve 10 adet de hem başka sebeplerle kabergolin kullanmak zorunda olup hem de endometriozisi olan hastalar dahil edilmiştir. Hastalardan onam alınmış olup, incelenmek üzere alınan kanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Nötrofillerdeki Ca+2 düzeyi ölçülmüş olup, TRPV1 ve TRPM2 kanal aktiviteleri ölçülmüştür.Nötrofillerindeki apoptozis, kaspaz 3, kaspaz 9 aktiviteleri incelenmiş gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda nötrofillerin hücre canlılığı test edilmiş gruplar arasında istatiksel fark bulunamamıştır. Grupların nötrofillerinde, mitokondriyal depolarizasyon (JC-1) ve hücre içi ROS aktiviteleri de karşılaştırılmıştır. Buna göre kabergolin kullanan hastaların nötrofillerinde kullanmayan hastalara göre oksidatif stres anlamlı ölçüde azalmış olarak görülmüştür. Aynı zamanda apoptozisin de kabergolin almış olan hastaların nötrofillerinde azaldığı gözlenmiştir. Mitokondriyal zar depolarizasyonu da anlamlı düzeyde azalmıştır. Kabegolin kullanmış olan endometriozisli hastaların kaspaz 3 ve kaspaz 9 aktiviteleri de hasta grubuna göre anlamlı düzeyde azalmıştır. Nötrofillerdeki intrasellüler Ca+2 düzeyleri araştırılmış ve TRPV1 ve TRPM2 kanallarının önemi ortaya koyulmuştur. Kabegolin kullanan hastaların nötrofillerindeki intrasellüler Ca+2 düzeyleri, tedavi almamış endometriozisli hastaların nötrofillerindeki intrasellüler Ca+2 düzeylerine göre düşük düzeyde bulunmuş ve bunu TRPV1 ve TRPM2 kanalları aracılığıyla yaptığı ispatlamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre kabergolin endometriozis hastalarının nötrofillerinde oksidatif stres ve apoptozisi azaltmakta hücre içine kalsiyum akışını düzenlemektedir. Bu da hastaların tedavisinde yol gösterici olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Endometriozis, Kabergolin, Apoptozis, Hücre içi kalsiyum düzeyleri, Oksidatif stres
dc.description Endometriosis is described as endometrial gland and stromal tissues located out of uterus. It is a common,benign, chronic, eustrogen dependent disease. Altough the actual incidance is unknown, endometriosis is seen about 14-50 % of reproductive aged women. In our study, we compare oxidative stress, apoppitosis, calcium ion levels in neutrophiles in the groups which consists of healthy people and endometriosis patients using or nonusing cabergoline treatment with PMS diagnosis. Our study includes two groups, each are comprised of 10 volunteer. The control group consists of 10 healthy participiants and the study group consists of 10 participants who use cabergolin for any other reasons and also diagnosed with endometriosis. We obtained ınformed consents from the participiants and then studied their blood samples. TRPV1 and TRPM2 channell activities were measured via Ca+2 levels in neurophils. Also, apopitosis ,caspase 3 and caspase 9 levels in neutrophils were compaired in these two groups. In addition to that, cell viability of neutrophils was tested and there was no considerable statistical differences. Mitochondrial depolarization (JC-1) and ıntracellular ROS activity also were compaired and the result shown that oxidative stress of neutrophils at the patients with cabergolin was lower than the patients without cabergolin. İn addition, apoptosis,caspase 3,caspase 9 and mitochondrial membrane depolarization were decreased in the patients with cabergoline. Ca+2 levels were decreased in the participants with cabergoline than the endometriosis patient without treatment and it proves that occurs via TRPV1 and TRPM2 channells. İn conclusion, we conformed that cabergoline decreses the oxidatie stress and apoptosis in the neutrophils and organizes calcium influx into the cells in the patients with endometriosis. Keywords: Endometriosis, cabergoline, apoptosis, intracelluler calcium level, oksidative stress
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kabergolin kullanan endometriozisli hastaların nötrofillerinde kalsiyum sinyali, oksidatif stres ve apoptozisin araştırılması = The investigation of oxidative stress, apoppitosis, calcium in levels in neutrophiles of the patients with endometriosis on cabergoline treatment /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account