DSpace Repository

Kişiye özel-gözenekli kafatası implant tasarımı ve ti6Al4V toz malzemeden eklemeli imalat ile üretilerek tavşana uygulanıp kemik gelişiminin izlenmesi = Individually tailored porous skull implant design and implant produced from the use of ti6l4v powder material and subsequent bone development as observed when applied on the rabbit model /

Show simple item record

dc.creator Alaca, İlkler. 156372 author
dc.creator Karaaslan, Tamer, 1965- thesis advisor 11629
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı. 60343 issuing body
dc.date 2015.
dc.date.accessioned 2019-03-27T08:03:12Z
dc.date.available 2019-03-27T08:03:12Z
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01060.pdf
dc.identifier.uri http://dspace.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/24298
dc.description Kranioplasti tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar gelen bir nöroşirürjikal operasyondur. Kranial defektler tarihi süreç içerisinde bir çok materyal ile onarılmış olup günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle daha sağlam, daha biyolojik ve daha ekonomik implantlar ile bu defektler onarılabilmektedir. Bizim çalışmamızda da bunu bir üst seviyeye taşıyarak kişiye özel 3 Boyutlu Yazıcı ile defekte bire bir uyum sağlayan implant ile kranioplasti operasyonu gerçekleştirdik. 9 Yeni Zelenda tavşanının her birine farklı özelliklerde karanil defektler yapılıp BT leri çekildi .Her tavşanın defektine özel 3 Boyutlu Yazıcı ile titanyum alaşımlı(Ti6AL4V) toz malzemeden gözenekli ve gözeneksiz yani düz implantlar tasarlandı.3 tavşana gözenekli, 3 tavşana düz implantlar fikse edilip son 3 tavşana da sadece kraniektomi yapılarak kontrol grubu olarak 3 ay gözlendi. 3 ayın sonunda tavşanlara dekapitasyon yapılıp implant takılan bölgenin etrafında 1 cm sağlıklı kemik kalacak biçimde rezeksiyon yapılarak kemik-implant segmenti elde edildi.Bu segment SEM altında incelendi ve gözenekli implant ile yapılan kranioplasti operasyonlarında yeni oluşan osteoblastların gözenek içersine kadar nüfus ettiği ve implantı daha sağlam kavradığı görüldü.Düz implantlı olanlarda ise osteobalstlar implantın sadece üst yüzeyine tutunma şansı buldukları için osseointegrasyon diğer gruba göre daha az gözlendi.Kontrol grubunda ise defekt çapının azaldığı görüldü. Böylelikle Kranioplasti operasyonunda kullanılacak olan implantın 3 Boyutlu Yazıcı ile tasarlanması ve kemik yapıya en uygun olan gözenekli yapıda olması osseointegrasyonu en üst seviyeye çıkarmaktadır. 3 Boyutlu Yazıcıyı Tıp alanına entegre edip bu teknolojiyi kullanarak ülkemizde ilk defa '3 Boyutlu Yazıcı ile yapılan gözenekli ve gözeneksiz yapıdaki implantlarla kranioplasti : deney hayvan modelini' çalışma şerefine nail olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Anahtar Kelimeler: Gözeneklilik, Özelleştirilmiş implant, Kranioplasti, 3D yazıcı,Titanyum
dc.description Cranioplasty is a neurosurgical intervention that has been carried out since before recorded history which is practiced today. Cranial defects have been repaired throughout history but with technological developments durable, biological and more ecoomically favorable implants are availible in the repair of such defects. Our study examines takes this to the next level by performing implant cranioplasty operation with the use of 3 dimentional printing. 9 uniquely created cranial defects were inflicted on 9 New Zealand rabbits followed by CT. For each defect in the rabbit cranium porous and non-porous (or solid) implants were designed by using titanium alloy material (Ti6AL4V) made by a 3 dimensional printer. 3 rabbits were assigned porous implants while a further 3 were fitted with solid implants. 3 rabbits had craniotomy performed alone, thus serving as the control after which all groups were observed for 3 months. At the end of the 3 months the rabbits were sacrificed by decapitation followed by resecting a bony area of 1 cm margin that included the bone-implant segment. The segment of interest was examined under SEM and the porous implant following cranioplasty surgery showed better penetration of osteoblasts around the newly formed area suggesting robust graft uptake. On the other hand, solid implants showed osteoblast activity on the superficial surface of the implants and therefore less change of successful osseointegration compared to the previous group. The size of the defect was less in the control group. Thus the most appropriate 3 dimensional print implant compatible with the bony structure used in the cranioplasty operation is the porous type implant that confers the highest level of osseointegration. By applying the 3 Dimentional Printing technology in the medical field, we are proud to have the opportunity to pioneer a study, "3D printer made with porous and non-porous structure of the implant with cranioplasty : an experimental animal model "; a first in our country. Keywords:Porosity,Customized implant, Cranioplasty, 3D Printer, Titanium
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kranioplasti tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar gelen bir nöroşirürjikal operasyondur. Kranial defektler tarihi süreç içerisinde bir çok materyal ile onarılmış olup günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle daha sağlam, daha biyolojik ve daha ekonomik implantlar ile bu defektler onarılabilmektedir. Bizim çalışmamızda da bunu bir üst seviyeye taşıyarak kişiye özel 3 Boyutlu Yazıcı ile defekte bire bir uyum sağlayan implant ile kranioplasti operasyonu gerçekleştirdik. 9 Yeni Zelenda tavşanının her birine farklı özelliklerde karanil defektler yapılıp BT leri çekildi .Her tavşanın defektine özel 3 Boyutlu Yazıcı ile titanyum alaşımlı(Ti6AL4V) toz malzemeden gözenekli ve gözeneksiz yani düz implantlar tasarlandı.3 tavşana gözenekli, 3 tavşana düz implantlar fikse edilip son 3 tavşana da sadece kraniektomi yapılarak kontrol grubu olarak 3 ay gözlendi. 3 ayın sonunda tavşanlara dekapitasyon yapılıp implant takılan bölgenin etrafında 1 cm sağlıklı kemik kalacak biçimde rezeksiyon yapılarak kemik-implant segmenti elde edildi.Bu segment SEM altında incelendi ve gözenekli implant ile yapılan kranioplasti operasyonlarında yeni oluşan osteoblastların gözenek içersine kadar nüfus ettiği ve implantı daha sağlam kavradığı görüldü.Düz implantlı olanlarda ise osteobalstlar implantın sadece üst yüzeyine tutunma şansı buldukları için osseointegrasyon diğer gruba göre daha az gözlendi.Kontrol grubunda ise defekt çapının azaldığı görüldü. Böylelikle Kranioplasti operasyonunda kullanılacak olan implantın 3 Boyutlu Yazıcı ile tasarlanması ve kemik yapıya en uygun olan gözenekli yapıda olması osseointegrasyonu en üst seviyeye çıkarmaktadır. 3 Boyutlu Yazıcıyı Tıp alanına entegre edip bu teknolojiyi kullanarak ülkemizde ilk defa '3 Boyutlu Yazıcı ile yapılan gözenekli ve gözeneksiz yapıdaki implantlarla kranioplasti : deney hayvan modelini' çalışma şerefine nail olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Anahtar Kelimeler: Gözeneklilik, Özelleştirilmiş implant, Kranioplasti, 3D yazıcı,Titanyum
dc.description Cranioplasty is a neurosurgical intervention that has been carried out since before recorded history which is practiced today. Cranial defects have been repaired throughout history but with technological developments durable, biological and more ecoomically favorable implants are availible in the repair of such defects. Our study examines takes this to the next level by performing implant cranioplasty operation with the use of 3 dimentional printing. 9 uniquely created cranial defects were inflicted on 9 New Zealand rabbits followed by CT. For each defect in the rabbit cranium porous and non-porous (or solid) implants were designed by using titanium alloy material (Ti6AL4V) made by a 3 dimensional printer. 3 rabbits were assigned porous implants while a further 3 were fitted with solid implants. 3 rabbits had craniotomy performed alone, thus serving as the control after which all groups were observed for 3 months. At the end of the 3 months the rabbits were sacrificed by decapitation followed by resecting a bony area of 1 cm margin that included the bone-implant segment. The segment of interest was examined under SEM and the porous implant following cranioplasty surgery showed better penetration of osteoblasts around the newly formed area suggesting robust graft uptake. On the other hand, solid implants showed osteoblast activity on the superficial surface of the implants and therefore less change of successful osseointegration compared to the previous group. The size of the defect was less in the control group. Thus the most appropriate 3 dimensional print implant compatible with the bony structure used in the cranioplasty operation is the porous type implant that confers the highest level of osseointegration. By applying the 3 Dimentional Printing technology in the medical field, we are proud to have the opportunity to pioneer a study, "3D printer made with porous and non-porous structure of the implant with cranioplasty : an experimental animal model "; a first in our country. Keywords:Porosity,Customized implant, Cranioplasty, 3D Printer, Titanium
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kişiye özel-gözenekli kafatası implant tasarımı ve ti6Al4V toz malzemeden eklemeli imalat ile üretilerek tavşana uygulanıp kemik gelişiminin izlenmesi = Individually tailored porous skull implant design and implant produced from the use of ti6l4v powder material and subsequent bone development as observed when applied on the rabbit model /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account