DSpace Repository

12-14 yaş çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenmanlarının bazı fiziksel, fizyolojik ve kuvvet değerleri üzerine etkisinin araştırılması = Research on 8 week basic swimming trainings' , applied to the children aged 12-14, effects to some physical, physiologic and strength values /

Show simple item record

dc.creator Özerdinç, Ali, 1986- 167157 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı. 153474 issuing body
dc.creator 59224 Kumartaşlı, Mehmet, 1978- thesis advisor
dc.date 2017.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01094.pdf
dc.description Araştırmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski spor kulübü yüzme kurslarına gelen 20 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların yaşlarının ortalaması 13±0,85 yıl, boyları ortalaması 156,07±9,87 cm, vücut ağırlıkları ön test 51,98±11,95 kg.; son test 52,52±12,13 kg değerinden tespit edildi. Temel yüzme antrenmanları 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 90 dakika olarak yapıldı. Çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenman öncesi ve sonrası boy uzunluğu, vücut ağırlık, antropometrik ölçümler uzunluk, genişlik, çevre ölçümleri, kalp atım sayısı, solunu fonksiyonları FVC ve FV1, oksijen saturasyonu, esneklik, dikey sıçrama, şınav, mekik, ters mekik, barfiks, ip atlama, bir tekrar maksimum kuvvet testleri uygulandı. İstatiksel analizler için SPSS paket programında "Paired t testi" kullanıldı. 8 haftalık temel yüzme antrenmanın sonunda çocukların vücut ağırlığı, kalp atım sayısı, solunum fonksiyonları FVC ve FV1, oksijen saturasyonu, esneklik, dikey sıçrama, şınav, mekik, ters mekik, barfiks, ip atlama, bir tekrarmaksimal kuvvet testleri öncesi ve sonrası değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmıştır (p<0.05). Antropometrik uzunluk ölçümlerinin hiç birinde anlamlı düzeyde farka rastlanmazken (p>0.05). Genişlik ölçümleri omuz ve dirsek ölçümlerinde anlamlı düzeyde farka rastlanırken (p<0.05). El bileği, el ayası, göğüs genişlik, göğüs derinlik, kalça, diz, ayak bileği, ayak ayasında anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>0.05). Çevre ölçümleri omuz, kol, kol kontraksiyon, ön kol, ön kol kontraksiyon, göğüs, göğüs inspirasyon, göğüs ekspirasyon, calf ölçümlerinde anlamlı düzeyde farka rastlanırken (p<0.05). Tek omuz, karın, kalça, uyluk ölçümlerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenmanlarının fiziksel, fizyolojik ve kuvvet değerlerini geliştirdiğini söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Yüzme, Kuvvet, Esneklik, Fiziksel, Fizyolojik
dc.description 20 boys participating the swimming courses of Mersin Metropolitan Municipality Meski sport club have voluntarily attended this research. The average age of boys 13±0,85 year, height average 156,07±9,87 cm, weight pre-test 51,98±11,95 kg, pre-test 52,52±12,13 kg determined. The basic swimming trainings were held as 8 weeks, three days in a week and 90 minutes. The tests applied to children before the first and after the last training days were height, weight, anthropometric measurements (lenght, diameter, circumference), hearth rate, respiration functions of FVC and FV1, oxygen saturation, flexibility, vertical jump, push-up, shuttle, back-shuttle, pull-up, skipping rope and maximal strenght rates in one try." Paired T test" in SPSS pack program is used for statistic analysis. At the end of the 8-week basic swimming trainings statistical impressive difference came out children's weight, heart rate, respiration functions of FVC and FV1, oxygen saturation, flexibility, vertical jump, push-up, shuttle, back-shuttle, pull-up, skipping rope, pre and post maximal strenght rates in one try . (p<0.05) No significant differences observed between any of anthropometric lenght measurements (p>0.05). Whereas significant difference is found wideness measurements of shoulder and elbow (p<0.05), significant difference is not found at wrist, palm, chest wideness, chest depth, hip, knee, ankle, sole (p>0.05). Although significant difference is found measurements of circumference, shoulder, arm, arm contraction, front arm, front arm contraction, chest, chest inspiration, chest expiration, calf (p<0.05), statically no significant difference observed measurements of abdomen, hip, thigh, (p>0.05). As a conclusion, it was defined that 8-week basic swimming trainings applied to children improved their physical, physiologic and strenght rates. Keywords: Child, Swimming, Strenght, Flexibility, Pyhsical, Physiologic.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı, 2017.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Araştırmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski spor kulübü yüzme kurslarına gelen 20 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların yaşlarının ortalaması 13±0,85 yıl, boyları ortalaması 156,07±9,87 cm, vücut ağırlıkları ön test 51,98±11,95 kg.; son test 52,52±12,13 kg değerinden tespit edildi. Temel yüzme antrenmanları 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 90 dakika olarak yapıldı. Çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenman öncesi ve sonrası boy uzunluğu, vücut ağırlık, antropometrik ölçümler uzunluk, genişlik, çevre ölçümleri, kalp atım sayısı, solunu fonksiyonları FVC ve FV1, oksijen saturasyonu, esneklik, dikey sıçrama, şınav, mekik, ters mekik, barfiks, ip atlama, bir tekrar maksimum kuvvet testleri uygulandı. İstatiksel analizler için SPSS paket programında "Paired t testi" kullanıldı. 8 haftalık temel yüzme antrenmanın sonunda çocukların vücut ağırlığı, kalp atım sayısı, solunum fonksiyonları FVC ve FV1, oksijen saturasyonu, esneklik, dikey sıçrama, şınav, mekik, ters mekik, barfiks, ip atlama, bir tekrarmaksimal kuvvet testleri öncesi ve sonrası değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmıştır (p<0.05). Antropometrik uzunluk ölçümlerinin hiç birinde anlamlı düzeyde farka rastlanmazken (p>0.05). Genişlik ölçümleri omuz ve dirsek ölçümlerinde anlamlı düzeyde farka rastlanırken (p<0.05). El bileği, el ayası, göğüs genişlik, göğüs derinlik, kalça, diz, ayak bileği, ayak ayasında anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>0.05). Çevre ölçümleri omuz, kol, kol kontraksiyon, ön kol, ön kol kontraksiyon, göğüs, göğüs inspirasyon, göğüs ekspirasyon, calf ölçümlerinde anlamlı düzeyde farka rastlanırken (p<0.05). Tek omuz, karın, kalça, uyluk ölçümlerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenmanlarının fiziksel, fizyolojik ve kuvvet değerlerini geliştirdiğini söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Yüzme, Kuvvet, Esneklik, Fiziksel, Fizyolojik
dc.description 20 boys participating the swimming courses of Mersin Metropolitan Municipality Meski sport club have voluntarily attended this research. The average age of boys 13±0,85 year, height average 156,07±9,87 cm, weight pre-test 51,98±11,95 kg, pre-test 52,52±12,13 kg determined. The basic swimming trainings were held as 8 weeks, three days in a week and 90 minutes. The tests applied to children before the first and after the last training days were height, weight, anthropometric measurements (lenght, diameter, circumference), hearth rate, respiration functions of FVC and FV1, oxygen saturation, flexibility, vertical jump, push-up, shuttle, back-shuttle, pull-up, skipping rope and maximal strenght rates in one try." Paired T test" in SPSS pack program is used for statistic analysis. At the end of the 8-week basic swimming trainings statistical impressive difference came out children's weight, heart rate, respiration functions of FVC and FV1, oxygen saturation, flexibility, vertical jump, push-up, shuttle, back-shuttle, pull-up, skipping rope, pre and post maximal strenght rates in one try . (p<0.05) No significant differences observed between any of anthropometric lenght measurements (p>0.05). Whereas significant difference is found wideness measurements of shoulder and elbow (p<0.05), significant difference is not found at wrist, palm, chest wideness, chest depth, hip, knee, ankle, sole (p>0.05). Although significant difference is found measurements of circumference, shoulder, arm, arm contraction, front arm, front arm contraction, chest, chest inspiration, chest expiration, calf (p<0.05), statically no significant difference observed measurements of abdomen, hip, thigh, (p>0.05). As a conclusion, it was defined that 8-week basic swimming trainings applied to children improved their physical, physiologic and strenght rates. Keywords: Child, Swimming, Strenght, Flexibility, Pyhsical, Physiologic.
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title 12-14 yaş çocuklara uygulanan 8 haftalık temel yüzme antrenmanlarının bazı fiziksel, fizyolojik ve kuvvet değerleri üzerine etkisinin araştırılması = Research on 8 week basic swimming trainings' , applied to the children aged 12-14, effects to some physical, physiologic and strength values /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account