DSpace Repository

12-14 yaş elit tenisçilere uygulanan kuvvet koordinasyonve hız antrenmanlarının performanslarına etkisinin araştırılması = Investi̇gati̇ng the effect of strength, coordi̇nati̇on and speed trai̇ni̇ngs appli̇ed to 12-14 age eli̇te tenni̇s players on thei̇r performances /

Show simple item record

dc.creator Tunç, Gürhan, 1981- 181215 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Spor Bilimleri Anabilim Dalı. 23842 issuing body
dc.creator 23841 Kılınç, Fatih, 1968- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01140.pdf
dc.description Bu çalışmanın amacı; araştırmaya katılan 12-14 yaş elit tenisçilerde haftada 3 gün 90 dk. 8 haftalık program ile kuvvet koordinasyon ve hız antrenmanlarının performansa etkilerinin incelenmesidir. Araştırmaya Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü sporcuları olan araştırma grubu 14 erkek, kontrol grubu 14 erkek olmak üzere toplam 28 sporcu katıldı. Araştırmaya katılan sporcuların yaş ortalamaları yıl olarak belirlenmiş ve 12-14 yaş grubunda bulunan sporcular antrenman programına dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılan araştırma grubunun yaş ortalaması 13,50±1,20 yıl, boy ortalamaları 1,54±1,20 cm, vücut ağırlıkları ortalamaları 45,20±6,90 kg, spor yaşı ise 5,21±8,00 yıl olarak tespit edildi. Araştırmaya katılan kontrol grubunun yaş ortalaması 13,70±1,00 yıl, boy ortalamaları 1,49±5,10 cm, vücut ağırlıkları ortalamaları 38,30±4,60 kg, spor yaşı ise 1,40±0,50 yıl olarak belirlendi. Çalışmamızda tenise özgü kuvvet, sürat ve koordinasyon testleri uygulandı. İstatistiksel işlemler olarak tanımlayıcı, paired t test ve independent t testleri (0,001, 0,01 ile 0,05) önem seviyesine göre değerlendirildi. Sonuç olarak; 12-14 yaş elit tenisçilerde haftada 3 gün 90 dk 8 haftalık program ile kuvvet koordinasyon ve sürat antrenmanlarının performansa olumlu etkilediği belirlenmiştir. Uygulanan antrenmanın spor bilimcilere bir öngörü niteliğinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tenis, Kuvvet, Koordinasyon, Sürat, Hız
dc.description The purpose of this study is; elite tennis players aged 12-14 participated in the research 3 days a week 90 min. 8 week program to examine the effects of force coordination and speed training on performance. A total of 28 athletes attended the Antalya Tenis Ihtisas ve Spor Kulubu athletes, 14 men and 14 control groups working group. The averages of the athletes participating in the survey were determined as years and the athletes in the 12-14 age group were included in the training program. The mean age of the study group was 13.50 ± 1.20 years, mean height was 1.54 ± 1.20 cm, body weights were 45.20± 6.90 kg, and sport age was 5.21 ± 8.00 years detected. The mean age of the control group was 13.70 ± 1.00 years, mean height was 1,49 ± 5,10 cm, body weights were 38,30 ± 4,60 kg, and sport age was 1,40 ± 0,50 years detected. In our work, tensile-specific force, speed and coordination tests were applied. The descriptive, paired t test and independent t tests (0,001, 0,01 and 0,05) were evaluated according to the significance level as statistical procedures. As a result; It has been determined that force coordination and speed training positively affects the performance of elite tennis players aged 12-14 by 3 days a week and 90 minutes 8 weeks. The exercise was presented to sports scientists as a foresight. Keywords: Tennis, Force, Coordination, Speed,
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmanın amacı; araştırmaya katılan 12-14 yaş elit tenisçilerde haftada 3 gün 90 dk. 8 haftalık program ile kuvvet koordinasyon ve hız antrenmanlarının performansa etkilerinin incelenmesidir. Araştırmaya Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü sporcuları olan araştırma grubu 14 erkek, kontrol grubu 14 erkek olmak üzere toplam 28 sporcu katıldı. Araştırmaya katılan sporcuların yaş ortalamaları yıl olarak belirlenmiş ve 12-14 yaş grubunda bulunan sporcular antrenman programına dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılan araştırma grubunun yaş ortalaması 13,50±1,20 yıl, boy ortalamaları 1,54±1,20 cm, vücut ağırlıkları ortalamaları 45,20±6,90 kg, spor yaşı ise 5,21±8,00 yıl olarak tespit edildi. Araştırmaya katılan kontrol grubunun yaş ortalaması 13,70±1,00 yıl, boy ortalamaları 1,49±5,10 cm, vücut ağırlıkları ortalamaları 38,30±4,60 kg, spor yaşı ise 1,40±0,50 yıl olarak belirlendi. Çalışmamızda tenise özgü kuvvet, sürat ve koordinasyon testleri uygulandı. İstatistiksel işlemler olarak tanımlayıcı, paired t test ve independent t testleri (0,001, 0,01 ile 0,05) önem seviyesine göre değerlendirildi. Sonuç olarak; 12-14 yaş elit tenisçilerde haftada 3 gün 90 dk 8 haftalık program ile kuvvet koordinasyon ve sürat antrenmanlarının performansa olumlu etkilediği belirlenmiştir. Uygulanan antrenmanın spor bilimcilere bir öngörü niteliğinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tenis, Kuvvet, Koordinasyon, Sürat, Hız
dc.description The purpose of this study is; elite tennis players aged 12-14 participated in the research 3 days a week 90 min. 8 week program to examine the effects of force coordination and speed training on performance. A total of 28 athletes attended the Antalya Tenis Ihtisas ve Spor Kulubu athletes, 14 men and 14 control groups working group. The averages of the athletes participating in the survey were determined as years and the athletes in the 12-14 age group were included in the training program. The mean age of the study group was 13.50 ± 1.20 years, mean height was 1.54 ± 1.20 cm, body weights were 45.20± 6.90 kg, and sport age was 5.21 ± 8.00 years detected. The mean age of the control group was 13.70 ± 1.00 years, mean height was 1,49 ± 5,10 cm, body weights were 38,30 ± 4,60 kg, and sport age was 1,40 ± 0,50 years detected. In our work, tensile-specific force, speed and coordination tests were applied. The descriptive, paired t test and independent t tests (0,001, 0,01 and 0,05) were evaluated according to the significance level as statistical procedures. As a result; It has been determined that force coordination and speed training positively affects the performance of elite tennis players aged 12-14 by 3 days a week and 90 minutes 8 weeks. The exercise was presented to sports scientists as a foresight. Keywords: Tennis, Force, Coordination, Speed,
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title 12-14 yaş elit tenisçilere uygulanan kuvvet koordinasyonve hız antrenmanlarının performanslarına etkisinin araştırılması = Investi̇gati̇ng the effect of strength, coordi̇nati̇on and speed trai̇ni̇ngs appli̇ed to 12-14 age eli̇te tenni̇s players on thei̇r performances /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account