DSpace Repository

Karayolu taşıtlarının temel zeminlerinde oluşturduğu dinamik etkilerin azaltılmasında yeni bir yaklaşım /

Show simple item record

dc.creator Ceditoğlu, Deniz. 14225 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator 10291 Keskin, Sıddıka Nilay, 1964- thesis advisor
dc.date 2008.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01116.pdf
dc.description Bu çalışmada, karayolu araçlarının meydana getirdiği titreşimlerin sönümlemesi için yapılan zemin stabilizasyonunun, yığma bir yapının davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için, taşıt titreşimlerine maruz kalan, karayoluna yakın yığma bir yapı ele alınmıştır. Zemin özellikleri ve zeminle ilgili parametreler doğrudan araziden ölçülerek elde edilmiştir. Yapı, oturduğu zemin yapısıyla birlikte sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Araç kaynaklı dinamik yükün yapıya uygulanmasında zaman-tanım alanı yöntemi kullanılarak dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizde kullanılan ivme-zaman grafiği literatürden yararlanılarak sanal olarak üretilmiştir. Zeminin stabilizasyonu için, değişik derinliklerde hendekler açılmış, bu hendeklerin ilk önce boş durumu daha sonra ise iki farklı dolgu malzemesi kullanılarak doldurulmuş halleri ele alınmıştır. Sabit zemin koşullarında, hendek derinliği, hendeğin yapıdan uzaklığı ve dolgu durumları esas alınarak toplam kırk dokuz model üzerine parametrik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Binada meydana gelen gerilme ve yer değiştirmelerin, göz önüne alınan parametrelere göre değişimleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Trafik Kaynaklı Titreşimler, Zemin Stabilizasyonu, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Hendek Bariyer...
dc.description In this study, it has been examined that the effective over the behavior of a masonry structure of the soil stabilization to be made in order to damping of the vibrations occurred from the highway vehicles. For this reason, a masonry structure near to the highway exposed to the vehicle vibration has been dealt with. The parameters related to the soil properties and soil has been obtained from the region. The structure and the soil have been modeled by using the finite elements method. Time- history method has been used for dynamic analysis. Dynamic vehicle load has been taken into account as imaginary by using the acceleration- time graphic to be used at the dynamic analysis. In order to the soil stabilization, the trenches at the changed depths have been opened; these trenches have been dealt with by using the two different filling material and empty situation. At the fixed soil stabilization, a parametric study over the total forty nine models have been obtained by taking into consideration the trench depth, the distance from the structure of the trench and the filling situation. The changes of the stress occurred at the structure and the deformations have been examined according to the parameters to be taken into consideration. Key word: Traffic induced vibration, Soil stabilization, Finite elements Method, Trench barrier.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, karayolu araçlarının meydana getirdiği titreşimlerin sönümlemesi için yapılan zemin stabilizasyonunun, yığma bir yapının davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için, taşıt titreşimlerine maruz kalan, karayoluna yakın yığma bir yapı ele alınmıştır. Zemin özellikleri ve zeminle ilgili parametreler doğrudan araziden ölçülerek elde edilmiştir. Yapı, oturduğu zemin yapısıyla birlikte sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Araç kaynaklı dinamik yükün yapıya uygulanmasında zaman-tanım alanı yöntemi kullanılarak dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizde kullanılan ivme-zaman grafiği literatürden yararlanılarak sanal olarak üretilmiştir. Zeminin stabilizasyonu için, değişik derinliklerde hendekler açılmış, bu hendeklerin ilk önce boş durumu daha sonra ise iki farklı dolgu malzemesi kullanılarak doldurulmuş halleri ele alınmıştır. Sabit zemin koşullarında, hendek derinliği, hendeğin yapıdan uzaklığı ve dolgu durumları esas alınarak toplam kırk dokuz model üzerine parametrik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Binada meydana gelen gerilme ve yer değiştirmelerin, göz önüne alınan parametrelere göre değişimleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Trafik Kaynaklı Titreşimler, Zemin Stabilizasyonu, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Hendek Bariyer...
dc.description In this study, it has been examined that the effective over the behavior of a masonry structure of the soil stabilization to be made in order to damping of the vibrations occurred from the highway vehicles. For this reason, a masonry structure near to the highway exposed to the vehicle vibration has been dealt with. The parameters related to the soil properties and soil has been obtained from the region. The structure and the soil have been modeled by using the finite elements method. Time- history method has been used for dynamic analysis. Dynamic vehicle load has been taken into account as imaginary by using the acceleration- time graphic to be used at the dynamic analysis. In order to the soil stabilization, the trenches at the changed depths have been opened; these trenches have been dealt with by using the two different filling material and empty situation. At the fixed soil stabilization, a parametric study over the total forty nine models have been obtained by taking into consideration the trench depth, the distance from the structure of the trench and the filling situation. The changes of the stress occurred at the structure and the deformations have been examined according to the parameters to be taken into consideration. Key word: Traffic induced vibration, Soil stabilization, Finite elements Method, Trench barrier.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Karayolu taşıtlarının temel zeminlerinde oluşturduğu dinamik etkilerin azaltılmasında yeni bir yaklaşım /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account