DSpace Repository

Sıkıştırılmış yüksek plastisiteli kil zemin stabilizasyonunda pomza, mermer tozu ve kirecin kullanılması = Using pumice, marble dust and lime for stabilization of compacted high plasticity /

Show simple item record

dc.creator Kalay, Engin. 15521 author
dc.creator Çimen, Ömür, 1973- thesis advisor 15119
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01510.pdf
dc.description Yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka olarak ve /veya dolgu, yol, kanal gibi kısımlarda inşaat malzemesi olarak da kullanılan zemin, her zaman istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Böyle durumlarda, inşaat yerinin değiştirilmesi, istenilen özelliklere sahip olmayan tabakaların kaldırılarak uygun zeminlerin yerleştirilmesi gibi çözümler genelde ekonomik değildir. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan yöntemlerin ilki toprak dolgularda kullanılacak zeminlerin malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi ve uygun dolgu hazırlama yöntemleridir. İkincisi ise, tabii zemin tabakalarının özelliklerinin yerinde iyileştirilmesidir. Ön yükleme, drenaj, enjeksiyon ve dinamik stabilizasyon bu grupta ele alınmaktadır. Zemin iyileştirilmesinde kireç, uçucu kül, çimento, asfalt, kimyasal maddeler gibi katkı malzemelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanında; köpük beton, talaş, ağaç kabuğu, çakıl taşı, endüstriyel atıklar, yonga, deniz kabuğu, atık pirinç kabuğu külü, yanmış yağ atığı, volkanik kül, mermer tozu, atık lastik gibi malzemeler de zemin iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu tür atık maddeler, depolama için daha az alan ayrılması ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir.Bu tez kapsamında, yüksek plastisiteli bir kile mermer tozu, pomza ve kireç karıştırılarak, kilin mühendislik özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Kile belirli oranlarda kireç, pomza ve mermer tozu ilave edilerek, kıvam limitleri, standart kompaksiyon, serbest basınç ve şişme deneyleri yapılmıştır. Her bir katkı için optimum miktarlar belirlendikten sonra, bu şartlardaki maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerinde hazırlanan numuneler 7 ve 28 günlük küre bırakılmıştır. Bu numuneler üzerinde serbest basınç deneyleri yapılmıştır. Optimum katkı miktarları belirlenen numuneler üzerinde CBR deneyleri yapılmıştır. Bütün deney sonuçları karşılaştırılarak, en iyi iyileştirmenin elde edildiği durumlar belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, atık malzeme, pomza, mermer tozu, kireç, yüksek plastisiteli kil
dc.description The soil to be used under building structures or as filling material in roads, channels etc, may not always have the required characteristics. In such situations, solutions including changing the construction site or replacing the existing soil with more suitable one may not usually be economical. Some of the approaches used in soil stabilization are the improvement of the material properties of the soil to be used in soil filling and proper fill material preparation. Another type of soil improvement approach is the modification of the in-situ soil characteristics. Pre-loading, drainage, injection and dynamic stabilization methods are this type of approaches. It is known that additives like lime, fly ash, cement, asphalt and chemicals are used with the aim of soil improvement/stabilization. Furthermore, materials like foam concrete, sawdust, bark, gravel industrial wastes, excelsior, shell fish, waste rice husk ash, burnt oil-grease waste, slag, marble dust, waste tyres are also used for soil improvement/stabilization. Use of such materials is preferred owing to the less area requirement for storage and cost. In this thesis; marble dust, pumice and lime were blended with clay in order to investigate their effects on the engineering properties of clay. Atterberg limits, standard compaction, unconfined pressure and swelling experiments will be performed by adding lime, pumice and marble dust to clay in pre-defined ratios. After determining the optimum dosages for each additives, sample prepared at maximum dry density and optimum water contents will be cured during 7-28 days. Unconfined pressure tests and CBR tests were performed on those samples. The situation providing the best improvement will be determined by comparing all the results. Key Words: Soil stabilization, waste material, pumice, marble dust, lime, high plasticity clay.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka olarak ve /veya dolgu, yol, kanal gibi kısımlarda inşaat malzemesi olarak da kullanılan zemin, her zaman istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Böyle durumlarda, inşaat yerinin değiştirilmesi, istenilen özelliklere sahip olmayan tabakaların kaldırılarak uygun zeminlerin yerleştirilmesi gibi çözümler genelde ekonomik değildir. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan yöntemlerin ilki toprak dolgularda kullanılacak zeminlerin malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi ve uygun dolgu hazırlama yöntemleridir. İkincisi ise, tabii zemin tabakalarının özelliklerinin yerinde iyileştirilmesidir. Ön yükleme, drenaj, enjeksiyon ve dinamik stabilizasyon bu grupta ele alınmaktadır. Zemin iyileştirilmesinde kireç, uçucu kül, çimento, asfalt, kimyasal maddeler gibi katkı malzemelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanında; köpük beton, talaş, ağaç kabuğu, çakıl taşı, endüstriyel atıklar, yonga, deniz kabuğu, atık pirinç kabuğu külü, yanmış yağ atığı, volkanik kül, mermer tozu, atık lastik gibi malzemeler de zemin iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu tür atık maddeler, depolama için daha az alan ayrılması ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir.Bu tez kapsamında, yüksek plastisiteli bir kile mermer tozu, pomza ve kireç karıştırılarak, kilin mühendislik özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Kile belirli oranlarda kireç, pomza ve mermer tozu ilave edilerek, kıvam limitleri, standart kompaksiyon, serbest basınç ve şişme deneyleri yapılmıştır. Her bir katkı için optimum miktarlar belirlendikten sonra, bu şartlardaki maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerinde hazırlanan numuneler 7 ve 28 günlük küre bırakılmıştır. Bu numuneler üzerinde serbest basınç deneyleri yapılmıştır. Optimum katkı miktarları belirlenen numuneler üzerinde CBR deneyleri yapılmıştır. Bütün deney sonuçları karşılaştırılarak, en iyi iyileştirmenin elde edildiği durumlar belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, atık malzeme, pomza, mermer tozu, kireç, yüksek plastisiteli kil
dc.description The soil to be used under building structures or as filling material in roads, channels etc, may not always have the required characteristics. In such situations, solutions including changing the construction site or replacing the existing soil with more suitable one may not usually be economical. Some of the approaches used in soil stabilization are the improvement of the material properties of the soil to be used in soil filling and proper fill material preparation. Another type of soil improvement approach is the modification of the in-situ soil characteristics. Pre-loading, drainage, injection and dynamic stabilization methods are this type of approaches. It is known that additives like lime, fly ash, cement, asphalt and chemicals are used with the aim of soil improvement/stabilization. Furthermore, materials like foam concrete, sawdust, bark, gravel industrial wastes, excelsior, shell fish, waste rice husk ash, burnt oil-grease waste, slag, marble dust, waste tyres are also used for soil improvement/stabilization. Use of such materials is preferred owing to the less area requirement for storage and cost. In this thesis; marble dust, pumice and lime were blended with clay in order to investigate their effects on the engineering properties of clay. Atterberg limits, standard compaction, unconfined pressure and swelling experiments will be performed by adding lime, pumice and marble dust to clay in pre-defined ratios. After determining the optimum dosages for each additives, sample prepared at maximum dry density and optimum water contents will be cured during 7-28 days. Unconfined pressure tests and CBR tests were performed on those samples. The situation providing the best improvement will be determined by comparing all the results. Key Words: Soil stabilization, waste material, pumice, marble dust, lime, high plasticity clay.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sıkıştırılmış yüksek plastisiteli kil zemin stabilizasyonunda pomza, mermer tozu ve kirecin kullanılması = Using pumice, marble dust and lime for stabilization of compacted high plasticity /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account