DSpace Repository

İklim değişikliğinin yer altı su seviyesine etkisinin araştırılması = Investigating impact of climate change on groundwater level /

Show simple item record

dc.creator Zaimoğlu, Selim. 15605 author
dc.creator Çimen, Mesut, 1970- thesis advisor 15517
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01612.pdf
dc.description Küresel olarak sera gazlarındaki artış atmosferde ısınma eğilimini artırmaktadır. Genel Dolaşım Modelleri (GCMs) tarafından geliştirilen değişik iklim senaryoları ile sera gazlarındaki birikimin küresel ve bölgesel düzeyde sıcaklık, yağış ve deniz seviyesi gibi iklimsel değişimler üzerindeki etkisi ortaya konmaktadır. Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesi, bunun yanı sıra su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısı, tarım ve orman ürünlerinde azalış, kıyı kesimlerden iç kısımlara doğru nüfus hareketi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin Aydın ili yer altı su seviyesine etkisi incelenmiştir. Bu incelemede, Aydın ilinin Merkez ve Nazilli ilçelerine ait sıcaklık ve yağış zaman serileri, sırasıyla Fourier-ARMA hibrid ve ARMA modelleriyle modellenerek, bu modeller yardımıyla International Panel on Climate Change (IPCC). nin oluşturduğu senaryolar altında 2100 yılına kadar sentetik seriler türetilmiştir. Daha sonra, türetilen bu seriler, yer altı suyu ile sıcaklık ve yağış arasında kurulan yapay sinir ağları modelinde girdi olarak ele alınıp iklim değişikliğinin oluşturacağı etkiler incelenmiştir. Sonuçta, yer altı su seviyesinin gelecekteki olası iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin ortaya konmasında, ele alınan senaryoların önemi ortaya çıkmış olup, yer altı su seviyesinin farklı senaryolarda farklı değerler alabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, yeraltı su seviyesi, otoregresi model,yapay sinir ağları, hibrid model, Aydın ili, Fourier.
dc.description The increase in greenhouses raises the inclination of temperature in the atmosphere. Effects of the accumulation of greenhouses on climate changes such as temperature, precipitation and sea level at global and regional scales are revealed by the various climate change scenarios developed by the General Circulation Models (GCMs). The negative impacts on surface and groundwater resources can be resulted as the energy deficit resulted from decrease in water resources, decrease in agriculture and forest products and migration from coastal regions to midlands. All the same, climate change might be resulted in some regions as increase in precipitation and groundwater level, decrease in temperatures. In this study, the impact of climate change on groundwater level of Aydın provinc was investigated. In this research, the temperature and rainfall time series of Aydın province was modeled with Fourier-ARMA hybrid and ARMA models, respectively and synthetic series until 2100 were generated in the scope of the scenarios developed by International Panel on Climate Change (IPCC). Then, these generated series were considered as inputs in the artificial neural networks model that was constructed between the groundwater and temperature, rainfall time series. As a result, the importance of the considered scenarios to reveal the impact of climate change on groundwater level, has emerged. Key Words: Climate change, groundwater level, autoregressive model, artificial neural networks, Aydın province, Fourier.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Küresel olarak sera gazlarındaki artış atmosferde ısınma eğilimini artırmaktadır. Genel Dolaşım Modelleri (GCMs) tarafından geliştirilen değişik iklim senaryoları ile sera gazlarındaki birikimin küresel ve bölgesel düzeyde sıcaklık, yağış ve deniz seviyesi gibi iklimsel değişimler üzerindeki etkisi ortaya konmaktadır. Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesi, bunun yanı sıra su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısı, tarım ve orman ürünlerinde azalış, kıyı kesimlerden iç kısımlara doğru nüfus hareketi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin Aydın ili yer altı su seviyesine etkisi incelenmiştir. Bu incelemede, Aydın ilinin Merkez ve Nazilli ilçelerine ait sıcaklık ve yağış zaman serileri, sırasıyla Fourier-ARMA hibrid ve ARMA modelleriyle modellenerek, bu modeller yardımıyla International Panel on Climate Change (IPCC). nin oluşturduğu senaryolar altında 2100 yılına kadar sentetik seriler türetilmiştir. Daha sonra, türetilen bu seriler, yer altı suyu ile sıcaklık ve yağış arasında kurulan yapay sinir ağları modelinde girdi olarak ele alınıp iklim değişikliğinin oluşturacağı etkiler incelenmiştir. Sonuçta, yer altı su seviyesinin gelecekteki olası iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin ortaya konmasında, ele alınan senaryoların önemi ortaya çıkmış olup, yer altı su seviyesinin farklı senaryolarda farklı değerler alabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, yeraltı su seviyesi, otoregresi model,yapay sinir ağları, hibrid model, Aydın ili, Fourier.
dc.description The increase in greenhouses raises the inclination of temperature in the atmosphere. Effects of the accumulation of greenhouses on climate changes such as temperature, precipitation and sea level at global and regional scales are revealed by the various climate change scenarios developed by the General Circulation Models (GCMs). The negative impacts on surface and groundwater resources can be resulted as the energy deficit resulted from decrease in water resources, decrease in agriculture and forest products and migration from coastal regions to midlands. All the same, climate change might be resulted in some regions as increase in precipitation and groundwater level, decrease in temperatures. In this study, the impact of climate change on groundwater level of Aydın provinc was investigated. In this research, the temperature and rainfall time series of Aydın province was modeled with Fourier-ARMA hybrid and ARMA models, respectively and synthetic series until 2100 were generated in the scope of the scenarios developed by International Panel on Climate Change (IPCC). Then, these generated series were considered as inputs in the artificial neural networks model that was constructed between the groundwater and temperature, rainfall time series. As a result, the importance of the considered scenarios to reveal the impact of climate change on groundwater level, has emerged. Key Words: Climate change, groundwater level, autoregressive model, artificial neural networks, Aydın province, Fourier.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İklim değişikliğinin yer altı su seviyesine etkisinin araştırılması = Investigating impact of climate change on groundwater level /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account