DSpace Repository

Uzak ve yakın bölge depremleri altında düzensiz yığma bir bina davranışının incelenmesi = Earthquake response of irregular a masonry building under the near and far field earthquakes /

Show simple item record

dc.creator Dikiciaşık, Yağmur. 16104 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator 14184 Ay, Zeki, 1961- thesis advisor
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01713.pdf
dc.description Bu çalışmada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan farklı deprem verilerinin değişik istasyonlardaki karakteristiklerinin değişimleri baz alınarak düzensiz bir yığma yapı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yığma binaların sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan hesaplarında modelleme aşaması çok önemlidir. Ölçüler sayısal olarak bilgisayara yüklenecektir. Analiz için SAP2000 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla binanın uzak ve yakın bölge depremlerinden meydana gelecek sismik dalgalar altındaki davranışı, bu dalgaların mesafelere oranla karakteristik değişimleri de dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Deprem İvmeleri, Yığma Duvar, Deprem Zorlaması, Deprem Riski, Yığma Yapı, Dinamik Davranış.
dc.description In this thesis, effects on irregular a masonry building was studied based on changes of characteristic in other stations of different earthquake datas that were taken from Disaster and Emergency Management Presidency. Modelising stage is very important in analysis that were done by masonry buildings .finite element method.. Measurements will be loaded to the computer numerically. To analyze, SAP2000 programme will be used. After loading datas to computer that have already obtained buildings movements that happened exposed via taking into consideration in characteristic changes in proportion to distances. Key Words: Seismic Accelerations, Masonry Walls, Seismic, Vulnerability, Masonry Structure, Dynamic Behaviour.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan farklı deprem verilerinin değişik istasyonlardaki karakteristiklerinin değişimleri baz alınarak düzensiz bir yığma yapı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yığma binaların sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan hesaplarında modelleme aşaması çok önemlidir. Ölçüler sayısal olarak bilgisayara yüklenecektir. Analiz için SAP2000 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla binanın uzak ve yakın bölge depremlerinden meydana gelecek sismik dalgalar altındaki davranışı, bu dalgaların mesafelere oranla karakteristik değişimleri de dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Deprem İvmeleri, Yığma Duvar, Deprem Zorlaması, Deprem Riski, Yığma Yapı, Dinamik Davranış.
dc.description In this thesis, effects on irregular a masonry building was studied based on changes of characteristic in other stations of different earthquake datas that were taken from Disaster and Emergency Management Presidency. Modelising stage is very important in analysis that were done by masonry buildings .finite element method.. Measurements will be loaded to the computer numerically. To analyze, SAP2000 programme will be used. After loading datas to computer that have already obtained buildings movements that happened exposed via taking into consideration in characteristic changes in proportion to distances. Key Words: Seismic Accelerations, Masonry Walls, Seismic, Vulnerability, Masonry Structure, Dynamic Behaviour.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Uzak ve yakın bölge depremleri altında düzensiz yığma bir bina davranışının incelenmesi = Earthquake response of irregular a masonry building under the near and far field earthquakes /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account