DSpace Repository

Kilin mühendislik özelliklerine atık suların etkisi = Effect of wastewater on engineering properties of clay /

Show simple item record

dc.creator Yalvaç, Ebru. 24577 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator Çimen, Ömür, 1973- thesis advisor 15119
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01816.pdf
dc.description Killerin mühendislik davranışının içerdikleri su miktarına bağlı olarak değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Su miktarına bağlı olarak meydana gelen bu değişiklikler daneleri oluşturan minerallerin kristal yapısına, zeminin arazideki çökelme ortamına ve boşluklardaki suyun kimyasal özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada Isparta bölgesindeki atıksuların yüksek ve düşük plastisiteli kile olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla çeşme suyu ile yapılan kıvam limitleri ve standart kompaksiyon deney sonuçları, Kovada Kanalı suyu, Süleyman Demirel Organize Sanayi AtıksuArıtma Tesisi çıkış suyu, Isparta AtıksuArıtma Tesisi çıkış suyu ve Mermer Fabrikasıçıkış suyu ile yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneylere göre killerin likit limit, plastik limit, plastisite indisi, optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim hacim ağırlığının kullanılan atıksularla değiştiği görülmüştür. Yüksek plastisiteli bir kilin kıvam limitlerinin azaltılmasında mermeratıksuyunun iyileştirici bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Killer, atıksular, kıvam limitleri ve kompaksiyon
dc.description It has been known in engineering that clay's behavior changes depending on its water content. The changes due to water content depends on crystal structure of minerals, sedimentation environment of the ground in the field and chemical properties of water in the cavity. In this study the effects of tapwater on high and low plasticitic clay in Isparta region was investigated. For this purpose viscosity limits and standard compaction experiments with pure water compared with that of Kovada, Süleyman Demirel Industry Region water treatment unit, Isparta water treatment unit and marble wastewater. It was observed with the experiments that liquid limit, plastic limit, plasticity indices, optimum water content and maximum dry unit volume weight depends on used wastewater. It was monitored that marble water has positive effects on decreasing viscosity limits of high plasticity clay. Key Words : Clays, Wastewater, Consistency Limits And Compaction.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Killerin mühendislik davranışının içerdikleri su miktarına bağlı olarak değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Su miktarına bağlı olarak meydana gelen bu değişiklikler daneleri oluşturan minerallerin kristal yapısına, zeminin arazideki çökelme ortamına ve boşluklardaki suyun kimyasal özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada Isparta bölgesindeki atıksuların yüksek ve düşük plastisiteli kile olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla çeşme suyu ile yapılan kıvam limitleri ve standart kompaksiyon deney sonuçları, Kovada Kanalı suyu, Süleyman Demirel Organize Sanayi AtıksuArıtma Tesisi çıkış suyu, Isparta AtıksuArıtma Tesisi çıkış suyu ve Mermer Fabrikasıçıkış suyu ile yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneylere göre killerin likit limit, plastik limit, plastisite indisi, optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim hacim ağırlığının kullanılan atıksularla değiştiği görülmüştür. Yüksek plastisiteli bir kilin kıvam limitlerinin azaltılmasında mermeratıksuyunun iyileştirici bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Killer, atıksular, kıvam limitleri ve kompaksiyon
dc.description It has been known in engineering that clay's behavior changes depending on its water content. The changes due to water content depends on crystal structure of minerals, sedimentation environment of the ground in the field and chemical properties of water in the cavity. In this study the effects of tapwater on high and low plasticitic clay in Isparta region was investigated. For this purpose viscosity limits and standard compaction experiments with pure water compared with that of Kovada, Süleyman Demirel Industry Region water treatment unit, Isparta water treatment unit and marble wastewater. It was observed with the experiments that liquid limit, plastic limit, plasticity indices, optimum water content and maximum dry unit volume weight depends on used wastewater. It was monitored that marble water has positive effects on decreasing viscosity limits of high plasticity clay. Key Words : Clays, Wastewater, Consistency Limits And Compaction.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kilin mühendislik özelliklerine atık suların etkisi = Effect of wastewater on engineering properties of clay /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account