DSpace Repository

Burdur Gölü flamingo (phoenicopterus roseus) populasyon biyolojisi = Population biology of flamingoes (phoenicopterus roseus) in lake Burdur /

Show simple item record

dc.creator Özkoç, Rahman, 1978- 31156 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Anabilim Dalı. issuing body 9868
dc.creator 10251 Ayvaz, Yusuf, 1956- thesis advisor
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01993.pdf
dc.description Bu çalışmada ülkemizin en önemli sulak alanlarından ve barındırdığı su kuşları açısından önemli bir biyoçeşitliliğe sahip Burdur Gölü’nde yaşayan Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) bireylerinin populasyon büyüklüğü, habitat tercihleri ve habitat kullanımı, morfoloji, beslenme, hareket, tür içi ve türler arası davranış özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve türü tehdit eden etkenler ortaya konmuştur.Çalışmalar, Mayıs 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında, gölün kıyı şeridini kapsayan 4 istasyonda 32 arazi çalışması yapılarak gerçekleştirilmiş ve ülkemizde tür düzeyinde detaylı olarak araştırılmayan flamingolar hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Bireylerin Kasım 2010’da 537 ve Nisan 2011’de 166 bireyle en fazla sayıya ulaştıkları ancak bu sayıların önceki yıllara kıyasla azalma eğilimini destekler nitelikte olduğu görülmüştür.Çalışma sonucunda göldeki Phoenicopterus roseus bireylerinin populasyon büyüklüğünün ve davranışlarının farklı zaman dilimlerine, istasyonlara ve günlük faaliyetlerine göre değişiklikler gösterdiği ve üreme döneminde bireylerin alanı terk ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte azalmanın göl suyundaki çekilme ve kirlilikten kaynaklandığı belirlenmiştir.Bireylerin yürüyerek beslenme davranışını daha çok tercih ettikleri, tehlike durumunda alarm duruşuna geçtikleri ve genel olarak diğer türlerden ayrı alanları tercih ettikleri görülmüş, kur yapma, üreme ve yuva yapma davranışı görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü, Phoenicopterus roseus, populasyon biyolojisi, flamingo, davranış, kuşlar.
dc.description In this study, population size, habitat choice and habitat usage, morphology, feeding, movement, intraspecific and interspecific behavioural features of Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) which live around Lake Burdur, one of the most important aquatic habitats of our country and has a very important biodiversity in terms of the aquatic birds it accommodates, were tried to be identified and the dangers that threaten the species were pointed out.The studies took place in 4 different stations which cover the coastline of the lake with 32 field works between May 2010 and May 2011 and they provided important information about flamingoes which has not been researched in detail at the species level in our country. The individual count was at top with 537 individuals in November 2010 and 166 individuals in April 2011, but it was seen that the numbers are decreasing in comparison with previous years.As the result of the study, it was determined that the population size and the behaviour of the Phoenicopterus roseus individuals at the lake changed according to different time frames, stations and daily activities, and the individuals left the area in breeding season. In addition, it was identified that the decrease in individual count was due to draining of the lake water and pollution.It was seen that the individuals prefered more the feeding behaviour on foot, they took the alarm posture in case of danger and they generally chose different areas than other species. Flirting behaviour, breeding and nesting behaviour were not seen. Key words: Burdur Lake, Phoenicopterus roseus, population biology, flamingo, behaviour, birds.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada ülkemizin en önemli sulak alanlarından ve barındırdığı su kuşları açısından önemli bir biyoçeşitliliğe sahip Burdur Gölü’nde yaşayan Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) bireylerinin populasyon büyüklüğü, habitat tercihleri ve habitat kullanımı, morfoloji, beslenme, hareket, tür içi ve türler arası davranış özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve türü tehdit eden etkenler ortaya konmuştur.Çalışmalar, Mayıs 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında, gölün kıyı şeridini kapsayan 4 istasyonda 32 arazi çalışması yapılarak gerçekleştirilmiş ve ülkemizde tür düzeyinde detaylı olarak araştırılmayan flamingolar hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Bireylerin Kasım 2010’da 537 ve Nisan 2011’de 166 bireyle en fazla sayıya ulaştıkları ancak bu sayıların önceki yıllara kıyasla azalma eğilimini destekler nitelikte olduğu görülmüştür.Çalışma sonucunda göldeki Phoenicopterus roseus bireylerinin populasyon büyüklüğünün ve davranışlarının farklı zaman dilimlerine, istasyonlara ve günlük faaliyetlerine göre değişiklikler gösterdiği ve üreme döneminde bireylerin alanı terk ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte azalmanın göl suyundaki çekilme ve kirlilikten kaynaklandığı belirlenmiştir.Bireylerin yürüyerek beslenme davranışını daha çok tercih ettikleri, tehlike durumunda alarm duruşuna geçtikleri ve genel olarak diğer türlerden ayrı alanları tercih ettikleri görülmüş, kur yapma, üreme ve yuva yapma davranışı görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü, Phoenicopterus roseus, populasyon biyolojisi, flamingo, davranış, kuşlar.
dc.description In this study, population size, habitat choice and habitat usage, morphology, feeding, movement, intraspecific and interspecific behavioural features of Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) which live around Lake Burdur, one of the most important aquatic habitats of our country and has a very important biodiversity in terms of the aquatic birds it accommodates, were tried to be identified and the dangers that threaten the species were pointed out.The studies took place in 4 different stations which cover the coastline of the lake with 32 field works between May 2010 and May 2011 and they provided important information about flamingoes which has not been researched in detail at the species level in our country. The individual count was at top with 537 individuals in November 2010 and 166 individuals in April 2011, but it was seen that the numbers are decreasing in comparison with previous years.As the result of the study, it was determined that the population size and the behaviour of the Phoenicopterus roseus individuals at the lake changed according to different time frames, stations and daily activities, and the individuals left the area in breeding season. In addition, it was identified that the decrease in individual count was due to draining of the lake water and pollution.It was seen that the individuals prefered more the feeding behaviour on foot, they took the alarm posture in case of danger and they generally chose different areas than other species. Flirting behaviour, breeding and nesting behaviour were not seen. Key words: Burdur Lake, Phoenicopterus roseus, population biology, flamingo, behaviour, birds.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Burdur Gölü flamingo (phoenicopterus roseus) populasyon biyolojisi = Population biology of flamingoes (phoenicopterus roseus) in lake Burdur /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account