DSpace Repository

Kutu kesitli kiriş-kolonların berkitilmiş alın levhalı kaynaklı moment aktaran birleşimleri için süneklik detaylarının incelenmesi = Investigation of ductility details for ribbed end-plate welded moment resisting connections of box section beam-columns /

Show simple item record

dc.creator Zehir, Adnan, 1986- 64009 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator 14184 Ay, Zeki, 1961- thesis advisor
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02155.pdf
dc.description 1994 Northridge ve 1995 Kobe depremlerine kadar, çelik yapıların sismik etkiler karşısında yüksek sismik performansa sahip olduğu şeklinde uygun bir düşünce vardı. Fakat, Northridge ve Kobe depremleri ve sonrasında meydana gelen orta ve şiddetli depremlerde hasar gören çelik yapılar incelendiğinde her çelik yapının sanıldığı kadar da yüksek performans seviyesine sahip olmadığı görülmüştür. Bu nedenle özellikle son on yılda çelik yapıların deprem davranışlarının incelenmesine yönelik çok sayıda analitik ve deneysel çalışma yapılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde konu ile ilgili bilim adamları çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ışığı altında çok yakın tarihte birçok ülke şartnamelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye de de yine, yakın zamanda çelik yapıların deprem davranışları üzerine analitik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında yakın zamanda dünyada sağlanan yeni gelişmeler çerçevesinde birçok gelişmiş ülke deprem şartnamesinde olduğu gibi Mart 2007 de yürürlüğe giren Türk Deprem Yönetmeliğinde özellikle çelik yapılar ile önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu çalışmada, berkitilmiş alın levhalı kaynaklı moment aktaran birleşimleri için süneklik detayları incelenmektedir. Çalışmada moment aktaran kolon ve kirişin, simetrik olarak uygulanmış statik artımsal yatay yük altında davranışı incelenmiştir. Modeller aynı yükleme koşulları altında Sap2000 bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Moment aktaran çelik çerçeveler, Berkitilmiş çerçeveler, Pushover analiz.
dc.description The 1994 Northridge and 1995 Kobe earthquakes showed that new technologies and structural configurations are needed to limit damage to steel structures subjected to moderate and large ground motions. In order to evaluate the behavior and seismic capacity of structures under earthquake effect traditionally, seismic design methods are insufficient. Traditional seismic design methods are based on force. Therefore, for designing earthquake resistant structure, performance based seismic design have been developed recently. The most significant superiority of performance based seismic design to traditional ones, supposed to have different limits for different purposes their, this characteristic can be considered. In recent years, both in our country and in the world, many studies about design of steel structure have been carried out. Most of these studies are analytic studies. Experimental studies, though few in number, are carried out as well. Today thanks to the developments in computer technologies and programs about structure analysis, complex engineering problems can be handled and solved much more easily. The studies carried out by making use of these programs require to be supported with experimental studies.In these study; seismic performance of concentrically and eccentrically braced steel two-storey steel space frame has been examined. Two-storey regular moment resisting frame, concentrically and eccentrically braced steel two-storey steel space frame subjected to monotonically increasing horizontal loading (Pushover analysis) has been investigated. Structural model has been forced to using concentric load which is has been applied on top of structure. Structural models are analyzed (Pushover analysis) by using SAP2000) Key Words: Moment Resisting Steel Frame, Braced Frames, Pushover analysis, Experimental Studies.
dc.description Tez ( Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description 1994 Northridge ve 1995 Kobe depremlerine kadar, çelik yapıların sismik etkiler karşısında yüksek sismik performansa sahip olduğu şeklinde uygun bir düşünce vardı. Fakat, Northridge ve Kobe depremleri ve sonrasında meydana gelen orta ve şiddetli depremlerde hasar gören çelik yapılar incelendiğinde her çelik yapının sanıldığı kadar da yüksek performans seviyesine sahip olmadığı görülmüştür. Bu nedenle özellikle son on yılda çelik yapıların deprem davranışlarının incelenmesine yönelik çok sayıda analitik ve deneysel çalışma yapılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde konu ile ilgili bilim adamları çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ışığı altında çok yakın tarihte birçok ülke şartnamelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye de de yine, yakın zamanda çelik yapıların deprem davranışları üzerine analitik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında yakın zamanda dünyada sağlanan yeni gelişmeler çerçevesinde birçok gelişmiş ülke deprem şartnamesinde olduğu gibi Mart 2007 de yürürlüğe giren Türk Deprem Yönetmeliğinde özellikle çelik yapılar ile önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu çalışmada, berkitilmiş alın levhalı kaynaklı moment aktaran birleşimleri için süneklik detayları incelenmektedir. Çalışmada moment aktaran kolon ve kirişin, simetrik olarak uygulanmış statik artımsal yatay yük altında davranışı incelenmiştir. Modeller aynı yükleme koşulları altında Sap2000 bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Moment aktaran çelik çerçeveler, Berkitilmiş çerçeveler, Pushover analiz.
dc.description The 1994 Northridge and 1995 Kobe earthquakes showed that new technologies and structural configurations are needed to limit damage to steel structures subjected to moderate and large ground motions. In order to evaluate the behavior and seismic capacity of structures under earthquake effect traditionally, seismic design methods are insufficient. Traditional seismic design methods are based on force. Therefore, for designing earthquake resistant structure, performance based seismic design have been developed recently. The most significant superiority of performance based seismic design to traditional ones, supposed to have different limits for different purposes their, this characteristic can be considered. In recent years, both in our country and in the world, many studies about design of steel structure have been carried out. Most of these studies are analytic studies. Experimental studies, though few in number, are carried out as well. Today thanks to the developments in computer technologies and programs about structure analysis, complex engineering problems can be handled and solved much more easily. The studies carried out by making use of these programs require to be supported with experimental studies.In these study; seismic performance of concentrically and eccentrically braced steel two-storey steel space frame has been examined. Two-storey regular moment resisting frame, concentrically and eccentrically braced steel two-storey steel space frame subjected to monotonically increasing horizontal loading (Pushover analysis) has been investigated. Structural model has been forced to using concentric load which is has been applied on top of structure. Structural models are analyzed (Pushover analysis) by using SAP2000) Key Words: Moment Resisting Steel Frame, Braced Frames, Pushover analysis, Experimental Studies.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kutu kesitli kiriş-kolonların berkitilmiş alın levhalı kaynaklı moment aktaran birleşimleri için süneklik detaylarının incelenmesi = Investigation of ductility details for ribbed end-plate welded moment resisting connections of box section beam-columns /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account