DSpace Repository

Fdm yüz kaplamalı sandviç silindirik kabukların hidrostatik basınç yükü etkisi altındaki stabilitesi = The stability of sandwich cylindrical shells with fgm face sheets subjected to the hydrostatic pressure /

Show simple item record

dc.creator Tuğlu, Nuri, 1968-2022 author 61656
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator Avey, Abdullah, 1961- thesis advisor 14188
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02278.pdf
dc.description Tez çalışmasında, fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı (FDYK) sandviç silindirik kabukların hidrostatik dış basınç yükü etkisi altında stabilitesi incelenmektedir.Önce, FDYK ’ların ve FD yüz kaplamalı sandviç silindirik kabukların ayrı-ayrı ve bir arada matematiksel modellerinin tasarımı yapılmaktadır.Sonra, fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı, homojen izotrop çekirdekli sandviç silindirik kabukların temel bağıntıları ve stabilite denklemleri çıkarılmaktadır.Daha sonra, stabilite denklemlerine Galerkin Yöntemi uygulanarak fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı ve homojen izotrop çekirdekten oluşan sandviç silindirik kabukların kritik hidrostatik dış basınç yükü için kapalı ifade elde edilmektedir. Özel halde, bu ifadelerden izotrop homojen silindirik kabukların kritik hidrostatik dış basınç yükleri için ifadeler elde edilmektedir.Son olarak, söz konusu ifadeler kullanılarak, çeşitli FDM yüz kaplamalar için homojen izotrop çekirdekli FDYK sandviç silindirik kabukların üniform kritik hidrostatik dış basınç yükü değerlerine, FDYK’nın hacim bileşenleri, kalınlığı ve silindirik kabuk parametreleri değişiminin etkileri sayısal olarak incelenmektedir.Tez çalışmasında elde edilen sonuçlar literatürde bulunan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli yüz kaplama (FDYK), fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), sandviç silindirik kabuk, hidrostatik basınç yükü, kritik basınç yükü
dc.description In thesis, the stability of the sandwich cylindrical shell with functionally graded material (FGM) face sheets subjected to the uniform hydrostatic pressure is studied.Firstly, the mathematical models of FGM face sheets and sandwich cylindrical shells are designed separately and together.Then, the basic relations and stability equations of the sandwich cylindrical shells with FGM face sheets and homogenous isotropic core are obtained.Later, the stability equations are solved by using Galerkin method and closed form solution for the uniform critical hydrostatic pressure of the sandwich cylindrical shell with FGM face sheets is found. The expressions of the uniform critical hydrostatic pressure are obtained for the homogeneous isotropic cylindrical shells, as a special case.Finally, the effects of variations of volume fractions of the FGM face sheets, variations of the thickness of FGM face sheets and cylindrical shell parameters on the values of the uniform critical hydrostatic pressure for the sandwich cylindrical shell with FGM face sheets made of different types of FGMs and homogenous isotropic core are studied numerically.Comparisons are made with the available studies in the open literature to validate this study. Keywords: Functionally graded material face sheets, functionally graded materials (FGMs), sandwich cylindrical shell, hydrostatic pressure, critical pressure
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Tez çalışmasında, fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı (FDYK) sandviç silindirik kabukların hidrostatik dış basınç yükü etkisi altında stabilitesi incelenmektedir.Önce, FDYK ’ların ve FD yüz kaplamalı sandviç silindirik kabukların ayrı-ayrı ve bir arada matematiksel modellerinin tasarımı yapılmaktadır.Sonra, fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı, homojen izotrop çekirdekli sandviç silindirik kabukların temel bağıntıları ve stabilite denklemleri çıkarılmaktadır.Daha sonra, stabilite denklemlerine Galerkin Yöntemi uygulanarak fonksiyonel değişimli yüz kaplamalı ve homojen izotrop çekirdekten oluşan sandviç silindirik kabukların kritik hidrostatik dış basınç yükü için kapalı ifade elde edilmektedir. Özel halde, bu ifadelerden izotrop homojen silindirik kabukların kritik hidrostatik dış basınç yükleri için ifadeler elde edilmektedir.Son olarak, söz konusu ifadeler kullanılarak, çeşitli FDM yüz kaplamalar için homojen izotrop çekirdekli FDYK sandviç silindirik kabukların üniform kritik hidrostatik dış basınç yükü değerlerine, FDYK’nın hacim bileşenleri, kalınlığı ve silindirik kabuk parametreleri değişiminin etkileri sayısal olarak incelenmektedir.Tez çalışmasında elde edilen sonuçlar literatürde bulunan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli yüz kaplama (FDYK), fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), sandviç silindirik kabuk, hidrostatik basınç yükü, kritik basınç yükü
dc.description In thesis, the stability of the sandwich cylindrical shell with functionally graded material (FGM) face sheets subjected to the uniform hydrostatic pressure is studied.Firstly, the mathematical models of FGM face sheets and sandwich cylindrical shells are designed separately and together.Then, the basic relations and stability equations of the sandwich cylindrical shells with FGM face sheets and homogenous isotropic core are obtained.Later, the stability equations are solved by using Galerkin method and closed form solution for the uniform critical hydrostatic pressure of the sandwich cylindrical shell with FGM face sheets is found. The expressions of the uniform critical hydrostatic pressure are obtained for the homogeneous isotropic cylindrical shells, as a special case.Finally, the effects of variations of volume fractions of the FGM face sheets, variations of the thickness of FGM face sheets and cylindrical shell parameters on the values of the uniform critical hydrostatic pressure for the sandwich cylindrical shell with FGM face sheets made of different types of FGMs and homogenous isotropic core are studied numerically.Comparisons are made with the available studies in the open literature to validate this study. Keywords: Functionally graded material face sheets, functionally graded materials (FGMs), sandwich cylindrical shell, hydrostatic pressure, critical pressure
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Fdm yüz kaplamalı sandviç silindirik kabukların hidrostatik basınç yükü etkisi altındaki stabilitesi = The stability of sandwich cylindrical shells with fgm face sheets subjected to the hydrostatic pressure /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account