DSpace Repository

Kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi= Effect of moment capacity on rectangular hollow section which has additional welded connection plate /

Show simple item record

dc.creator Kök, Emre, 1988- 130164 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator 14184 Ay, Zeki, 1961- thesis advisor
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Ülkemizde özellikle soğuk hava deposu, pazar yeri, otopark alanı, ve hafif çelik konstrüksiyonun tercih edildiği konut tipi yapılarda kutu kesitli profillerin kullanımı yaygındır. Hafif, kolay bulunabilir ve işlenebilir olması sebebi ile çok sık kullanılan bu tip profiller sahip olduğu kesit özellikleri sebebi ile artıları olduğu kadar dikkat edilmesi gereken eksik yanları da bulunmaktadır. Özellikle eğilme etkisine maruz bırakılan kolon-kiriş birleşimlerinde profiller üzerinde gerçekleşen olası lokal burkulmalar birleşimde ani kapasite kayıplarına sebep olmaktadır. Bu durum kesit, birleşim ve yapı enerji sönümleme kabiliyetini etkilemekte olup yapı güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Ancak ne ülkemizde kullandığımız teknik şartnamelerde ne de imalat kültüründe bu durum göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi amaçlanmaktadır. Bu amaçla birleşime eklenen başlık levhasının kolon üzerinde meydana gelen lokal burkulmaların ne oranda önüne geçtiğini, başlık levhasının kolon üzerine birleşiminde kullanılan ek kaynakların davranışa katkısı ve levha boyutlarının birleşim kapasitesi üzerine etkisi incelenecektir.
dc.description Steel manufacturers use box section of steel profile frequently where used in cold storages , car parks , bazaar , lighweight steel building and these kind of construction in Turkey. The reason of why manufacturer choose box section are to easy provide them and processable. Box section have good feature whereas some features is unuseful.Expecially , they may cause a sudden loose of joint connection when bending moment is in action. Local buckling on column is reason of sudden loose for hollow box sextion of steel profiles. This case effects that joint and structure damping ability that it may cause life safety problems. There are no regulation of hollow box section steel profile' s connection in Turkish building code yet , also manufacturer ignore this case. In this study , it is aimed to effect of moment capacity for hollow box section which has additional weld gapped welded connection plate.For this purpose , how this plate's properties effect behavior of T joint connection , local buckling of coloumn proportionaly and capacity of joint.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ülkemizde özellikle soğuk hava deposu, pazar yeri, otopark alanı, ve hafif çelik konstrüksiyonun tercih edildiği konut tipi yapılarda kutu kesitli profillerin kullanımı yaygındır. Hafif, kolay bulunabilir ve işlenebilir olması sebebi ile çok sık kullanılan bu tip profiller sahip olduğu kesit özellikleri sebebi ile artıları olduğu kadar dikkat edilmesi gereken eksik yanları da bulunmaktadır. Özellikle eğilme etkisine maruz bırakılan kolon-kiriş birleşimlerinde profiller üzerinde gerçekleşen olası lokal burkulmalar birleşimde ani kapasite kayıplarına sebep olmaktadır. Bu durum kesit, birleşim ve yapı enerji sönümleme kabiliyetini etkilemekte olup yapı güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Ancak ne ülkemizde kullandığımız teknik şartnamelerde ne de imalat kültüründe bu durum göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi amaçlanmaktadır. Bu amaçla birleşime eklenen başlık levhasının kolon üzerinde meydana gelen lokal burkulmaların ne oranda önüne geçtiğini, başlık levhasının kolon üzerine birleşiminde kullanılan ek kaynakların davranışa katkısı ve levha boyutlarının birleşim kapasitesi üzerine etkisi incelenecektir.
dc.description Steel manufacturers use box section of steel profile frequently where used in cold storages , car parks , bazaar , lighweight steel building and these kind of construction in Turkey. The reason of why manufacturer choose box section are to easy provide them and processable. Box section have good feature whereas some features is unuseful.Expecially , they may cause a sudden loose of joint connection when bending moment is in action. Local buckling on column is reason of sudden loose for hollow box sextion of steel profiles. This case effects that joint and structure damping ability that it may cause life safety problems. There are no regulation of hollow box section steel profile' s connection in Turkish building code yet , also manufacturer ignore this case. In this study , it is aimed to effect of moment capacity for hollow box section which has additional weld gapped welded connection plate.For this purpose , how this plate's properties effect behavior of T joint connection , local buckling of coloumn proportionaly and capacity of joint.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi= Effect of moment capacity on rectangular hollow section which has additional welded connection plate /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account