DSpace Repository

Japon balıkları (carassius auratus, l.1758)’ nda aeromonas hydrophila enfeksiyonuna karşı aşılama stratejilerinin geliştirilmesi= The development of vaccination strategies against aeromon /

Show simple item record

dc.creator Demir, Alican, 1989- author 135338
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı. issuing body 9088
dc.creator 10178 Kubilay, Ayşegül, 1966- thesis advisor
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Bu çalışmada, A. hydrophila karşı aşılarının Japon balığında (Carassius auratus, L.1758) oluşturduğu koruyucu etki araştırılmıştır. Bu amaçla monovalan aşı (A. hydrophila, AHS) immersiyon (im), intraperitonal (ip) enjeksiyon; polivalan (A. hydrophila AHS, AHJ, AH1) aşı ip enjeksiyon ve monovalan aşı - glukan (100 µg/ml) ip enjeksiyon, Monovalan aşı - Freund's complete adjuvant (FCA) (1:1) ip enjeksiyon aşıları ile Japon balıkları aşılanmıştır. Adjuvantsız aşılarla aşılanan balıklara 30. günde aşı tekrarı yapılmıştır. A. hydrophila karşı aşılamadan sonra 50. günde aşılanan gruplara ve kontrol gurubuna LD70 doz (1 x 105 cfu / ml) A. hydrophila ip enjeksiyonla verilerek eprüvasyon uygulanmıştır. Aşılanan deneme grubu balıklarda 50. günde RPS değerleri polivalanla (%100), monovalan - FCA'la (%78.6), monovalan - glukanla (%67.9) ve monovalanla (%32) olarak tespit edilmiştir. Japon balığında en fazla virülense sahip olan 3 suştan hazırlanan karma aşının balıklarda çok iyi bir koruma sağladığı gözlenmiştir. A. hydrophila bakterisi kullanılarak farklı yöntemlerle immunize edilen balıklarda mikroaglutinasyon testinde antikor titresi; monovalan - FCA 1/32, polivalan 1/8, Monovalan ve Monovalan - glukan uygulanan gruplarda 1/4 dilüsyonunda aglütinasyon oluştuğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Carassius auratus, Aeromonas hydrophila, Aşı, Mikroaglutinasyon, Eprüvasyon, Freund‟s complete adjuvant (FCA), Glukan
dc.description In this study, the protective effect of vaccines against A. hydrophila was investigated in goldfish (Carassius auratus, L.1758). For this purpose, goldfish was inoculated with monovalent vaccine (one strain A. hydrophila, AHS) immersion, intraperitoneal (ip) injection, polyvalent (three strains A. hydrophilic AHS, AHJ, AH1) vaccine ip injection and monovalent - glucan (100 µg/ml) ip injection, Monovalent - FCA (1: 1) vaccines ip. Adjuvantless of vaccine used in the fish groups was carried out again booster vaccination in the 30 days. The control group and vaccinated fish groups were challenged by ip injection of LD70 doses (1 x 105 cfu / ml) against A. hydrophila pathogen at the day 50 post-vaccination. RPS value of vaccinated fish groups were determined as the polyvalent (%100), monovalent - FCA (%78.6) to the monovalent - glucan (% 67.9), monovalent (% 32). Three different strains of the most virulence of A. hydrophila were prepared for the mix vaccine to fish which were observed very well in the protection of goldfish. A. hydrophila bacteria with using different methods to immunize the fish in antibody titer to test in microagglutination. Serum microagglutination test antibody titre was seen monovalent - FCA to 1/32, polyvalent 1/8, monovalent and Monovalent - glucan groups 1/4 dilution agglutination. Keywords: Carassius auratus, Aeromonas hydrophila, Vaccine, Microaggutination, Challenge, Freund's complete adjuvant, Glucan
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştriciliği Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, A. hydrophila karşı aşılarının Japon balığında (Carassius auratus, L.1758) oluşturduğu koruyucu etki araştırılmıştır. Bu amaçla monovalan aşı (A. hydrophila, AHS) immersiyon (im), intraperitonal (ip) enjeksiyon; polivalan (A. hydrophila AHS, AHJ, AH1) aşı ip enjeksiyon ve monovalan aşı - glukan (100 µg/ml) ip enjeksiyon, Monovalan aşı - Freund's complete adjuvant (FCA) (1:1) ip enjeksiyon aşıları ile Japon balıkları aşılanmıştır. Adjuvantsız aşılarla aşılanan balıklara 30. günde aşı tekrarı yapılmıştır. A. hydrophila karşı aşılamadan sonra 50. günde aşılanan gruplara ve kontrol gurubuna LD70 doz (1 x 105 cfu / ml) A. hydrophila ip enjeksiyonla verilerek eprüvasyon uygulanmıştır. Aşılanan deneme grubu balıklarda 50. günde RPS değerleri polivalanla (%100), monovalan - FCA'la (%78.6), monovalan - glukanla (%67.9) ve monovalanla (%32) olarak tespit edilmiştir. Japon balığında en fazla virülense sahip olan 3 suştan hazırlanan karma aşının balıklarda çok iyi bir koruma sağladığı gözlenmiştir. A. hydrophila bakterisi kullanılarak farklı yöntemlerle immunize edilen balıklarda mikroaglutinasyon testinde antikor titresi; monovalan - FCA 1/32, polivalan 1/8, Monovalan ve Monovalan - glukan uygulanan gruplarda 1/4 dilüsyonunda aglütinasyon oluştuğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Carassius auratus, Aeromonas hydrophila, Aşı, Mikroaglutinasyon, Eprüvasyon, Freund‟s complete adjuvant (FCA), Glukan
dc.description In this study, the protective effect of vaccines against A. hydrophila was investigated in goldfish (Carassius auratus, L.1758). For this purpose, goldfish was inoculated with monovalent vaccine (one strain A. hydrophila, AHS) immersion, intraperitoneal (ip) injection, polyvalent (three strains A. hydrophilic AHS, AHJ, AH1) vaccine ip injection and monovalent - glucan (100 µg/ml) ip injection, Monovalent - FCA (1: 1) vaccines ip. Adjuvantless of vaccine used in the fish groups was carried out again booster vaccination in the 30 days. The control group and vaccinated fish groups were challenged by ip injection of LD70 doses (1 x 105 cfu / ml) against A. hydrophila pathogen at the day 50 post-vaccination. RPS value of vaccinated fish groups were determined as the polyvalent (%100), monovalent - FCA (%78.6) to the monovalent - glucan (% 67.9), monovalent (% 32). Three different strains of the most virulence of A. hydrophila were prepared for the mix vaccine to fish which were observed very well in the protection of goldfish. A. hydrophila bacteria with using different methods to immunize the fish in antibody titer to test in microagglutination. Serum microagglutination test antibody titre was seen monovalent - FCA to 1/32, polyvalent 1/8, monovalent and Monovalent - glucan groups 1/4 dilution agglutination. Keywords: Carassius auratus, Aeromonas hydrophila, Vaccine, Microaggutination, Challenge, Freund's complete adjuvant, Glucan
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Japon balıkları (carassius auratus, l.1758)’ nda aeromonas hydrophila enfeksiyonuna karşı aşılama stratejilerinin geliştirilmesi= The development of vaccination strategies against aeromon /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account