DSpace Repository

Bazı sertifikalı armut (Pyrus communis L.) fidanı genotiplerinde moleküler tekniği kullanılarak ismine doğruluğun tespit edilmesi= Determination of trueness to type in some certified pear (Pyrus communis L.) seedling genotypes using rapd molecular technique /

Show simple item record

dc.creator Gencer, Kemal, 1987- 146619 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. issuing body 9096
dc.creator 10025 Aşkın, Mehmet Atilla, 1956- thesis advisor
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03299.pdf
dc.description Bu çalışmada ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan 6 armut genotipinde RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) tekniği kullanılarak akrabalık ilişkileri belirlenmiştir. Yapılan moleküler analiz sonucunda 8 adet RAPD primeri, 48 adet polimorfik bant üretmiştir. En fazla sayıda polimorfik bant (11 adet), OPA-08 primerlerinden elde edilirken, en az sayıda polimorfik bant (2 adet) OPE-07 primerinden elde edilmiştir. Primer başına düşen ortalama polimorfik bant sayısı 6 adet olmuştur. Tüm çeşitler arasında, en yüksek benzerlik indeksi Klasik Akça ve Kokulu Akça arasında (0,922) görülürken, en düşük indeks Kokulu Akça ile Santa Maria çeşidi arasında (0,431) tespit edilmiştir. Dendrogram analizi sonucunda tüm genotipler 2 ana grubave bu ana gruplarda kendi içerisinde 2 alt gruba ayrılmıştır. Klasik Akça ve Kokulu Akça genotipleri birinci alt grupta yer alırken; Deveci armudu ikinci ve Saman Akçası ile Dikenli Akça ise üçüncü alt grupta yer almaktadır. Santa Maria çeşidi de dördüncü grupta bulunmaktadır. Ayrıca UPOV kriterlerine göre genotiplerde meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve şekil indeksi, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, meyve suyu pH'ı, SÇKM (suda çözünebilir kuru madde), meyve sapı uzunluğu, meyve sapı kalınlığı, sap çukuru eni, sap çukuru derinliği, çiçek çukuru eni, çiçek çukuru derinliği, çekirdek evi boyu, çekirdek evi eni, çekirdek boyu, çekirdek eni ve çekirdek kalınlığı gibi pomolojik analizler de yapılmış olup bu analizler sonucunda genotipler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler:Armut (Pyrus communisL.), Pomolojik özellikler, Moleküler teknikler,RAPD, Genetik akrabalığın belirlenmesi.
dc.description In this study, genetic relationships among six pear varieties and genotypes intensively cultivated in our country were determined using RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) molecular markers technique. Molecular analysis with 8 RAPD primers produced 48 polymorphic bands. The highest number of polymorphic bands (11) were obtained from primer OPA-08 while the least number of polymorphic bands (2) were obtained from primer OPE-07. The average number of polymorphic bands per primer was 6. Among all varieties, the highest similarity index was determined between Klasik Akça and Kokulu Akça (0,922) but the lowest similarity index was identified between Kokulu Akça and Santa Maria (0,431). The clustering analysis showed that all genotypes were separated into two main groups and each main group was divided into two subgroups. While Klasik Akça and Kokulu Akça genoytpes were clustered into first subgroup; Deveci pear formed the second and Saman Akça and Dikenli Akça formed the third subgroups. The fourth subgroup contained Santa Maria variety. Moreover, the genotypes were also compared pomologically based on the UPOV criteria. The results showed significant differences among varieties in terms of fruit weight, fruit width, fruit length, fruit shape index, fruit firmness, fruit peel color, fruit juice, pH, total soluble solids, pedicel length, pedicel thickness, pedical bowl width, pedical bowl depth, flower bowl width, flower bowl depth, seed bowl depth, seed bowl width, core lenght, core width and core thickness. Keywords:Pear (Pyrus communisL.), Pomological characteristics, Molecular techniques, RAPD, Determination of genetic relationships.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan 6 armut genotipinde RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) tekniği kullanılarak akrabalık ilişkileri belirlenmiştir. Yapılan moleküler analiz sonucunda 8 adet RAPD primeri, 48 adet polimorfik bant üretmiştir. En fazla sayıda polimorfik bant (11 adet), OPA-08 primerlerinden elde edilirken, en az sayıda polimorfik bant (2 adet) OPE-07 primerinden elde edilmiştir. Primer başına düşen ortalama polimorfik bant sayısı 6 adet olmuştur. Tüm çeşitler arasında, en yüksek benzerlik indeksi Klasik Akça ve Kokulu Akça arasında (0,922) görülürken, en düşük indeks Kokulu Akça ile Santa Maria çeşidi arasında (0,431) tespit edilmiştir. Dendrogram analizi sonucunda tüm genotipler 2 ana grubave bu ana gruplarda kendi içerisinde 2 alt gruba ayrılmıştır. Klasik Akça ve Kokulu Akça genotipleri birinci alt grupta yer alırken; Deveci armudu ikinci ve Saman Akçası ile Dikenli Akça ise üçüncü alt grupta yer almaktadır. Santa Maria çeşidi de dördüncü grupta bulunmaktadır. Ayrıca UPOV kriterlerine göre genotiplerde meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve şekil indeksi, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, meyve suyu pH'ı, SÇKM (suda çözünebilir kuru madde), meyve sapı uzunluğu, meyve sapı kalınlığı, sap çukuru eni, sap çukuru derinliği, çiçek çukuru eni, çiçek çukuru derinliği, çekirdek evi boyu, çekirdek evi eni, çekirdek boyu, çekirdek eni ve çekirdek kalınlığı gibi pomolojik analizler de yapılmış olup bu analizler sonucunda genotipler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler:Armut (Pyrus communisL.), Pomolojik özellikler, Moleküler teknikler,RAPD, Genetik akrabalığın belirlenmesi.
dc.description In this study, genetic relationships among six pear varieties and genotypes intensively cultivated in our country were determined using RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) molecular markers technique. Molecular analysis with 8 RAPD primers produced 48 polymorphic bands. The highest number of polymorphic bands (11) were obtained from primer OPA-08 while the least number of polymorphic bands (2) were obtained from primer OPE-07. The average number of polymorphic bands per primer was 6. Among all varieties, the highest similarity index was determined between Klasik Akça and Kokulu Akça (0,922) but the lowest similarity index was identified between Kokulu Akça and Santa Maria (0,431). The clustering analysis showed that all genotypes were separated into two main groups and each main group was divided into two subgroups. While Klasik Akça and Kokulu Akça genoytpes were clustered into first subgroup; Deveci pear formed the second and Saman Akça and Dikenli Akça formed the third subgroups. The fourth subgroup contained Santa Maria variety. Moreover, the genotypes were also compared pomologically based on the UPOV criteria. The results showed significant differences among varieties in terms of fruit weight, fruit width, fruit length, fruit shape index, fruit firmness, fruit peel color, fruit juice, pH, total soluble solids, pedicel length, pedicel thickness, pedical bowl width, pedical bowl depth, flower bowl width, flower bowl depth, seed bowl depth, seed bowl width, core lenght, core width and core thickness. Keywords:Pear (Pyrus communisL.), Pomological characteristics, Molecular techniques, RAPD, Determination of genetic relationships.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bazı sertifikalı armut (Pyrus communis L.) fidanı genotiplerinde moleküler tekniği kullanılarak ismine doğruluğun tespit edilmesi= Determination of trueness to type in some certified pear (Pyrus communis L.) seedling genotypes using rapd molecular technique /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account