DSpace Repository

Zamana bağlı olarak kompozit malzemelerin darbe davranışına soğuk ortamın etkisi= The effect of cold environment on impact behavior of composite material depending on time /

Show simple item record

dc.creator Caner, Ali Yasin, 1989- 157972 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 9988
dc.creator 23389 Esendemir, Ümran, 1971- thesis advisor
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03401.pdf
dc.description Farklı hızlarda kısa süre içinde, bir malzeme ve yapı üzerine anlık dış kuvvetin yarattığı etkiye darbe adı verilir. Darbe kompozit malzemeler üzerinde bir veya birden çok hasar modu oluşturabilir. Hasar modları; delaminasyon, fiber kırılması, matriks çatlağı, fiber –matriks ara yüzey hasarı ve delinme şeklinde görülebilir. Bu hasar modlarına bağlı olarak darbe davranışı kuvvet‐çökme eğrileri, absorbe edilen enerji‐zaman eğrileri, darbe enerjisi‐kuvvet eğrileri, darbe enerjisi‐ çökme eğrileri yardımlarıyla da gözlemlenebilir. Bu tez çalışmasında ASTM standartalarına göre mekanik özellikleri belirlenen tek yönlü cam elyaf takviyeli epoksi kompozit plakaların artan darbe enerjisi altında darbe davranışları oda sıcaklığı, soğuk ortam ve yarı zamanlı soğuk ortam olmak üzere 6 ay süreyle 3 farklı ortam sıcaklık şartlarında ele alınarak incelenmiştir. Kompozit plakalar 100 mm x 100 mm boyutlarında, 8 ve 16 tabakalı, 2 mm ve 4mm kalınlıklarda tabakalar imal ettirilmiştir. Soğuk ortamın darbe davranışları üzerindeki etkisi zamana bağlı olarak incelenmiştir. Darbe testleri Instron‐Dynatup 9350 HV darbe test cihazı ile yapılmıştır. Deney numuneleri oda sıcaklığı, soğuk ortam, yarı zamanlı soğuk ortam ve 20J, 30J, 40J, 50J, 60J darbe enerjileri koşulları altında test edildi. Bu çalışma sonucunda, 8 tabakalı numuneler için üç farklı çevre şartlarında ve 20J'lük darbe enerjisi altında kapalı eğri elde edilirken diğer darbe enerjileri seviyeleri ve üç ortam şart için açık eğri oluşmuştur. 16 tabakalı numuneler için ise tüm darbe enerjileri ve her üç ortam şartları için kapalı eğri oluşmuştur. Anahtar Kelimeler: Cam elyaf takviyeli kompozit malzeme, darbe davranışı, zamana ve sıcaklığa bağlı darbe davranışı, düşük hızlı darbe, tabaka kalınlığı.
dc.description The effect on a material or a structure created by an external force within a short time with different speeds is called impact. The impact might create damage modes on composite materials once or more. Damage modes can appear as delamination, fiber breakage, matrix cracking, fiber‐matrix interface damage and perforation. According to these damage modes, impact behaviour can be also observed with the help of forcedeflection curves, absorded energy‐time curves, , impact energy‐force curves and impact energy‐ deflection curves. In this study, the impact behaviour under increasing impact energies of unidirectional fiber glass reinforced epoxy composite plates determined mechanical properties according to ASTM standarts have been examined for a period of 6 months under cold environment conditions, half cold environment conditions and room temperature conditions. Composite plates have been manufactured as in the size of 100mmx100mm, 2 mm and 4 mm different thickness of 8 and 16 layers. The effect of the cold environment on impact bahavior has been studied as function of time. An instrumented drop weight impact testing machine ‘’ Instron‐ Dynatup 9350 HV’‘ was used for the impact tests. The samples have been tested under cold, half cold and room temperature conditions for the cold atmosphere condition, half cold atmosphere condition and room temperature and 20J, 30J, 40J, 50J, 60J impact energy conditions. As a result, while a closed curve was obtained the three different environmental conditions and under 20J impact energy, the open curves were obtained for other impact energy levels and the three different environmental conditions. Closed curves were obtained for the samples with 16 layers at all environmental and impact energy conditions. Keywords: Glass fiber reinforced material, impact behavior, time and temperature dependent impact behavior, low velocity impact, plate thickness.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Farklı hızlarda kısa süre içinde, bir malzeme ve yapı üzerine anlık dış kuvvetin yarattığı etkiye darbe adı verilir. Darbe kompozit malzemeler üzerinde bir veya birden çok hasar modu oluşturabilir. Hasar modları; delaminasyon, fiber kırılması, matriks çatlağı, fiber –matriks ara yüzey hasarı ve delinme şeklinde görülebilir. Bu hasar modlarına bağlı olarak darbe davranışı kuvvet‐çökme eğrileri, absorbe edilen enerji‐zaman eğrileri, darbe enerjisi‐kuvvet eğrileri, darbe enerjisi‐ çökme eğrileri yardımlarıyla da gözlemlenebilir. Bu tez çalışmasında ASTM standartalarına göre mekanik özellikleri belirlenen tek yönlü cam elyaf takviyeli epoksi kompozit plakaların artan darbe enerjisi altında darbe davranışları oda sıcaklığı, soğuk ortam ve yarı zamanlı soğuk ortam olmak üzere 6 ay süreyle 3 farklı ortam sıcaklık şartlarında ele alınarak incelenmiştir. Kompozit plakalar 100 mm x 100 mm boyutlarında, 8 ve 16 tabakalı, 2 mm ve 4mm kalınlıklarda tabakalar imal ettirilmiştir. Soğuk ortamın darbe davranışları üzerindeki etkisi zamana bağlı olarak incelenmiştir. Darbe testleri Instron‐Dynatup 9350 HV darbe test cihazı ile yapılmıştır. Deney numuneleri oda sıcaklığı, soğuk ortam, yarı zamanlı soğuk ortam ve 20J, 30J, 40J, 50J, 60J darbe enerjileri koşulları altında test edildi. Bu çalışma sonucunda, 8 tabakalı numuneler için üç farklı çevre şartlarında ve 20J'lük darbe enerjisi altında kapalı eğri elde edilirken diğer darbe enerjileri seviyeleri ve üç ortam şart için açık eğri oluşmuştur. 16 tabakalı numuneler için ise tüm darbe enerjileri ve her üç ortam şartları için kapalı eğri oluşmuştur. Anahtar Kelimeler: Cam elyaf takviyeli kompozit malzeme, darbe davranışı, zamana ve sıcaklığa bağlı darbe davranışı, düşük hızlı darbe, tabaka kalınlığı.
dc.description The effect on a material or a structure created by an external force within a short time with different speeds is called impact. The impact might create damage modes on composite materials once or more. Damage modes can appear as delamination, fiber breakage, matrix cracking, fiber‐matrix interface damage and perforation. According to these damage modes, impact behaviour can be also observed with the help of forcedeflection curves, absorded energy‐time curves, , impact energy‐force curves and impact energy‐ deflection curves. In this study, the impact behaviour under increasing impact energies of unidirectional fiber glass reinforced epoxy composite plates determined mechanical properties according to ASTM standarts have been examined for a period of 6 months under cold environment conditions, half cold environment conditions and room temperature conditions. Composite plates have been manufactured as in the size of 100mmx100mm, 2 mm and 4 mm different thickness of 8 and 16 layers. The effect of the cold environment on impact bahavior has been studied as function of time. An instrumented drop weight impact testing machine ‘’ Instron‐ Dynatup 9350 HV’‘ was used for the impact tests. The samples have been tested under cold, half cold and room temperature conditions for the cold atmosphere condition, half cold atmosphere condition and room temperature and 20J, 30J, 40J, 50J, 60J impact energy conditions. As a result, while a closed curve was obtained the three different environmental conditions and under 20J impact energy, the open curves were obtained for other impact energy levels and the three different environmental conditions. Closed curves were obtained for the samples with 16 layers at all environmental and impact energy conditions. Keywords: Glass fiber reinforced material, impact behavior, time and temperature dependent impact behavior, low velocity impact, plate thickness.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Zamana bağlı olarak kompozit malzemelerin darbe davranışına soğuk ortamın etkisi= The effect of cold environment on impact behavior of composite material depending on time /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account