DSpace Repository

Frenküzümü (ribes spp.) yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemlerinin verim ve kalite üzerine etkileri= The effects of different growing systems on the yield and quality of currant cultivation /

Show simple item record

dc.creator Okatan, Volkan, 1981- 158595 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. issuing body 9096
dc.creator 10025 Aşkın, Mehmet Atilla, 1956- thesis advisor
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03443.pdf
dc.description Bu çalışmada iki farklı frenküzümü (Rosenthal, Red Lake) çeşidinin farklı sıra üzeri mesafeleri, farklı dal sayıları ve budama uygulamasının çeşitler açısından verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla üç yıl süresince (2014–2016) frenküzümlerine üç farklı uygulama yapılmıştır. Farklı sıra üzeri mesafesi olarak 2×1,2 m, 2×1,5 m ve 2×2 m aralıkları uygulanmıştır. Dal sayıları bakımından bitkiler 1 dal, 3 dal ve 5 dal şeklinde düzenlenmiştir. Bu uygulamaların yanı sıra bitkilerin bir bölümüne budama yapılmış diğer bölümüne ise budama yapılmayarak yaşlı sürgünler bırakılmıştır. Araştırmada frenküzümü çeşitlerine ait fidanlar Nisan ayında dikilmiştir. Farklı uygulamalar yapılan parsellerde yetiştirilen frenküzümlerinde fenolojik, pomolojik, kimyasal ve fitokimyasal bazı özellikler araştırılmıştır. Uygulamalar sonucunda bitki başına verim 16,02-1229,9 g arasında bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre C vitamini miktarı 22,5 -2779,30 mg/100ml arasında, toplam fenolik madde miktarı 5,27-17,17 (μg GAE/g ta), toplam antosiyanin miktarı 61,13-426,61 μg siy-3-glk/g ve serbest radikalleri yakalama (DPPH) aktivitesi 7,57-58,25 % olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Frenküzümü, rosenthal, red lake, dpph, fenolik, antosiyanin
dc.description In this study, two different currants (Rosenthal, Red Lake) row spacing of different types, different number of branches and pruning practices in terms of their effects on yield and quality varieties were investigated. For this purpose, three different applications to currant varieties were performed during the three-year period (2014-2016). Three different distance over spacings were used as 2×1.2 m, 2×1.5 m and 2×2 m. The number of branches of plants were arranged in 1, 3 and 5 branches. Apart from this applications, the pruning was performed in some parts of plants by withholding some portions without pruning and leaving the old shoots. Currant seedlings of the cultivars were planted in April. Chemical and phytochemicals phenological, pomological, some properties have been investigated in blackcurrant fruit grown plots where different applications were applied. As a result of applications, yield per plant were found be between 16.02 and 1229.9 g. According to the results obtained amount of vitamin C was between 22.5 and 2779.30 mg/100ml. The amount of total phenolics ranged from 5.27 to 17.17 (mg GAE / g t), the total amount of anthocyanin ranged from 61.13 to 426.61 μg siy-3-glk/g and capturing free radicals (DPPH) activity was determined as 7.57 to 58.25%. Keywords: Currant, rosenthal, red lake, dpph, phenolics, anthocyanin
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada iki farklı frenküzümü (Rosenthal, Red Lake) çeşidinin farklı sıra üzeri mesafeleri, farklı dal sayıları ve budama uygulamasının çeşitler açısından verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla üç yıl süresince (2014–2016) frenküzümlerine üç farklı uygulama yapılmıştır. Farklı sıra üzeri mesafesi olarak 2×1,2 m, 2×1,5 m ve 2×2 m aralıkları uygulanmıştır. Dal sayıları bakımından bitkiler 1 dal, 3 dal ve 5 dal şeklinde düzenlenmiştir. Bu uygulamaların yanı sıra bitkilerin bir bölümüne budama yapılmış diğer bölümüne ise budama yapılmayarak yaşlı sürgünler bırakılmıştır. Araştırmada frenküzümü çeşitlerine ait fidanlar Nisan ayında dikilmiştir. Farklı uygulamalar yapılan parsellerde yetiştirilen frenküzümlerinde fenolojik, pomolojik, kimyasal ve fitokimyasal bazı özellikler araştırılmıştır. Uygulamalar sonucunda bitki başına verim 16,02-1229,9 g arasında bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre C vitamini miktarı 22,5 -2779,30 mg/100ml arasında, toplam fenolik madde miktarı 5,27-17,17 (μg GAE/g ta), toplam antosiyanin miktarı 61,13-426,61 μg siy-3-glk/g ve serbest radikalleri yakalama (DPPH) aktivitesi 7,57-58,25 % olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Frenküzümü, rosenthal, red lake, dpph, fenolik, antosiyanin
dc.description In this study, two different currants (Rosenthal, Red Lake) row spacing of different types, different number of branches and pruning practices in terms of their effects on yield and quality varieties were investigated. For this purpose, three different applications to currant varieties were performed during the three-year period (2014-2016). Three different distance over spacings were used as 2×1.2 m, 2×1.5 m and 2×2 m. The number of branches of plants were arranged in 1, 3 and 5 branches. Apart from this applications, the pruning was performed in some parts of plants by withholding some portions without pruning and leaving the old shoots. Currant seedlings of the cultivars were planted in April. Chemical and phytochemicals phenological, pomological, some properties have been investigated in blackcurrant fruit grown plots where different applications were applied. As a result of applications, yield per plant were found be between 16.02 and 1229.9 g. According to the results obtained amount of vitamin C was between 22.5 and 2779.30 mg/100ml. The amount of total phenolics ranged from 5.27 to 17.17 (mg GAE / g t), the total amount of anthocyanin ranged from 61.13 to 426.61 μg siy-3-glk/g and capturing free radicals (DPPH) activity was determined as 7.57 to 58.25%. Keywords: Currant, rosenthal, red lake, dpph, phenolics, anthocyanin
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Frenküzümü (ribes spp.) yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemlerinin verim ve kalite üzerine etkileri= The effects of different growing systems on the yield and quality of currant cultivation /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account