DSpace Repository

Antalya ili Kepez ilçesi kentsel dönüşüm çalışmalarının değerlendirilmesi = Assessment of urban transformation studies in Kepez district of Antalya /

Show simple item record

dc.creator Şirin, Ahmet, 1991- author 177986
dc.creator Çelik, İlyas Devran, 1981- thesis advisor 14230
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03867.pdf
dc.description Ülkemizde son yüzyılda meydana gelen depremlere baktığımızda verdiğimiz can kayıplarının en büyük sebebi depreme dayanıksız yapı tasarımı sebebiyle yıkılan binalardan meydana gelen ölümlerdir. Ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalarda mevcut yapı stoklarının çok kalitesiz olduğu belirlenmiştir. İşte bu sebeple depremlerin can ve mal kaybına sebep olmasını minimize edecek, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehrin ihtiyacı karşılayabilecek, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir stratejileri haiz kentsel dönüşüm modeli oluşturulmalıdır. Bu kapsamda uygulamada mevcut yapı stokunun kentsel dönüşüm projeleri ile iyileştirilmesine dair birçok örnek mevcuttur. Yapılan bu çalışmayı dört kısımda inceleyecek olursak; birinci kısımda kentsel dönüşüm tanımlanarak, kentsel dönüşüm yöntemleri ve kentsel eylemler açıklanmış, Dünyada ve Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihsel yapılanması ile birlikte uygulanmış olan bazı kentsel dönüşüm örneklerine yer verilmiştir. İkinci aşamada ise kentsel dönüşümü yönlendiren yasal çerçeveden bahsedilmiştir. Üçüncü aşamada ise tezimize konu olan Antalya ili Kepez ilçesi Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanının tanıtımı, konum ve ulaşımı, nüfus bilgileri, orman alanı ve jeolojik yapı hakkında bilgi verilmiştir. Son kısımda ise proje alanının mekânsal yapısından, proje ve planlamadan beklentilerden, hak sahipliği ve uzlaşma modelinden, alanda uygulanan kentsel dönüşüm modeli ile; nüfus, hizmet alanı, ekonomik değer, kentsel dönüşüme uğrayan alanın çevre mahallelere etkisinin satış değeri ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Deprem, kentsel dönüşüm, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm Kanunu.
dc.description Earthquakes that took place in our country during the past century are the biggest causes of life losses. The biggest reason for this is the deaths from the buildings that have been destroyed due to the indurable structure design. It has been determined that the current building stocks are very poor quality when earthquakes are happening in our country. For this reason, earthquakes will minimize the loss of life and property, infrastructure and social domains to meet the needs of the city, applicable, sustainable and an urban transformation model with renewable strategies should be established. In this context, there are many examples of improvement of existing building stock with urban transformation projects in practice. If we examine this study in four parts; In the first part, the urban transformation is defined, in parallel with urban transformation methods and urban actions are explained. Some examples of urban transformation applied together with the historical structure of urban transformation in the world and our country are given. In the second part, the laws of urban transformation were mentioned. In the third part, the thesis topic "Introduction of the urban transformation area including Antalya province Kepez district and Santral street location and transportation, population information, forest area and geological structure" have been given. In the last part, the spatial structure of the project area, the expectation from project and plan, rights ownership and compromise model, with the urban transformation model applied in the field; population, service area, economic value, the value of sales of environmental impacts of the urban transformation area has been put forward. Keywords: Earthquake, Urban Transformation, Kepez and Central District Urban Transformation Project, urban regeneration law.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ülkemizde son yüzyılda meydana gelen depremlere baktığımızda verdiğimiz can kayıplarının en büyük sebebi depreme dayanıksız yapı tasarımı sebebiyle yıkılan binalardan meydana gelen ölümlerdir. Ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalarda mevcut yapı stoklarının çok kalitesiz olduğu belirlenmiştir. İşte bu sebeple depremlerin can ve mal kaybına sebep olmasını minimize edecek, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehrin ihtiyacı karşılayabilecek, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir stratejileri haiz kentsel dönüşüm modeli oluşturulmalıdır. Bu kapsamda uygulamada mevcut yapı stokunun kentsel dönüşüm projeleri ile iyileştirilmesine dair birçok örnek mevcuttur. Yapılan bu çalışmayı dört kısımda inceleyecek olursak; birinci kısımda kentsel dönüşüm tanımlanarak, kentsel dönüşüm yöntemleri ve kentsel eylemler açıklanmış, Dünyada ve Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihsel yapılanması ile birlikte uygulanmış olan bazı kentsel dönüşüm örneklerine yer verilmiştir. İkinci aşamada ise kentsel dönüşümü yönlendiren yasal çerçeveden bahsedilmiştir. Üçüncü aşamada ise tezimize konu olan Antalya ili Kepez ilçesi Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanının tanıtımı, konum ve ulaşımı, nüfus bilgileri, orman alanı ve jeolojik yapı hakkında bilgi verilmiştir. Son kısımda ise proje alanının mekânsal yapısından, proje ve planlamadan beklentilerden, hak sahipliği ve uzlaşma modelinden, alanda uygulanan kentsel dönüşüm modeli ile; nüfus, hizmet alanı, ekonomik değer, kentsel dönüşüme uğrayan alanın çevre mahallelere etkisinin satış değeri ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Deprem, kentsel dönüşüm, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm Kanunu.
dc.description Earthquakes that took place in our country during the past century are the biggest causes of life losses. The biggest reason for this is the deaths from the buildings that have been destroyed due to the indurable structure design. It has been determined that the current building stocks are very poor quality when earthquakes are happening in our country. For this reason, earthquakes will minimize the loss of life and property, infrastructure and social domains to meet the needs of the city, applicable, sustainable and an urban transformation model with renewable strategies should be established. In this context, there are many examples of improvement of existing building stock with urban transformation projects in practice. If we examine this study in four parts; In the first part, the urban transformation is defined, in parallel with urban transformation methods and urban actions are explained. Some examples of urban transformation applied together with the historical structure of urban transformation in the world and our country are given. In the second part, the laws of urban transformation were mentioned. In the third part, the thesis topic "Introduction of the urban transformation area including Antalya province Kepez district and Santral street location and transportation, population information, forest area and geological structure" have been given. In the last part, the spatial structure of the project area, the expectation from project and plan, rights ownership and compromise model, with the urban transformation model applied in the field; population, service area, economic value, the value of sales of environmental impacts of the urban transformation area has been put forward. Keywords: Earthquake, Urban Transformation, Kepez and Central District Urban Transformation Project, urban regeneration law.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Antalya ili Kepez ilçesi kentsel dönüşüm çalışmalarının değerlendirilmesi = Assessment of urban transformation studies in Kepez district of Antalya /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account