DSpace Repository

Yapılar üzerindeki kalıntı deplasman talebinin depremle olan ilişkisi = Relationship of residual displacement demand on structures with earthquake /

Show simple item record

dc.creator Şahin, Oğuzhan, 1993- 180468 author
dc.creator Durucan, Cengizhan. thesis advisor 180469
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator 14184 Ay, Zeki, 1961- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03988.pdf
dc.description Bu tez çalışmasında mevcut yapıların değerlendirilmesinde ve yeni yapıların tasarımında dikkate alınması gereken önemli bir parametre olduğu bilinen kalıntı deplasmanlar ile deprem parametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında faya yakın saha ve faya uzak saha deprem kayıtları kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemler üzerinde doğrusal olmayan zaman tanım alanında analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler için 3 farklı yanal dayanım oranı ve bunlara karşılık gelen 11 farklı titreşim periyodu seçilmiştir. Çalışmada, yapılan analizler yoluyla elde edilen kalıntı deplasman oranlarının çeşitli deprem parametreleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca yakın saha depremlerin kendilerine özgü karakteristik özelliklerinin kalıntı deplasman değerleri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Bununla birlikte yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar kullanılarak faya yakın sahada ve uzak sahada konumlanmış yapılar için ayrı ayrı yeni kalıntı deplasman tahmin denklemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen denklemlerin ayırt edici özelliği ise içinde önemli bir deprem parametresi olduğu bilinen PGA/PGV değerini barındırıyor olmasıdır. Bu parametre sayesinde, kalıntı deplasman değerlerinde gözlenen yüksek saçılımın bir miktar azaltılması amaçlamıştır. Daha sonra geliştirilen bu denklemlerin çeşitli yapı sistemlerinin kalıntı deplasman oranlarını tahmin etmekte ki yeterliliği incelenmiştir. Geliştirilen kalıntı deplasman oranı tahmin denklemlerinin, bu çalışmanın ana amaçlarından biri olan kalıntı deplasman değerlerindeki saçılımın azaltılması hususunda başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Buna dayanarak kalıntı deplasman tahmin denklemlerinde doğrudan deprem kayıtlarından elde edilen parametrelerin kullanımının uygun olduğu ortaya çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman tanım alanında analiz, PGA, PGV, Yakın saha, Uzak saha.
dc.description In this thesis study, the relationship between residual displacements and earthquake parameters, which are known to be important parameters in the evaluation of existing structures and design of new structures, have been investigated. Within the scope of the study, nonlinear time-history analyzes were performed on single degree of freedom systems using near fault and far fault ground motion records. For these analyzes, 3 different lateral strength ratios and corresponding 11 different vibration periods were used. The relation between the residual displacement ratios obtained from the analyzes and the various earthquake parameters is examined. At the same time, the effects on the residual displacement values of characteristic features of near fault earthquakes have been investigated. In addition, new residual displacement estimation equations have been developed separately for the buildings located near fault and the far fault area using the results obtained from the analyzes. The unique property of the developed equations is the PGA/PGV, known to be a significant ground motion parameter, ratio used in the equations. By the use of this parameter, it is intended to reduce the variability observed in the residual displacement values. Then the adequacy of the developed equations to predict the residual displacement ratios of various construction systems was investigated. It has been observed that the residual displacement ratio estimation equations yield successful results in reducing the scattering in residual displacement ratios which is one of the main objectives of this study. Based on this, it is considered that the use of the parameters obtained directly from the ground motion records may be used in the residual displacement prediction equations. Keywords: Nonlinear time history analysis, PGA, PGV, Near fault, Far fault
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasında mevcut yapıların değerlendirilmesinde ve yeni yapıların tasarımında dikkate alınması gereken önemli bir parametre olduğu bilinen kalıntı deplasmanlar ile deprem parametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında faya yakın saha ve faya uzak saha deprem kayıtları kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemler üzerinde doğrusal olmayan zaman tanım alanında analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler için 3 farklı yanal dayanım oranı ve bunlara karşılık gelen 11 farklı titreşim periyodu seçilmiştir. Çalışmada, yapılan analizler yoluyla elde edilen kalıntı deplasman oranlarının çeşitli deprem parametreleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca yakın saha depremlerin kendilerine özgü karakteristik özelliklerinin kalıntı deplasman değerleri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Bununla birlikte yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar kullanılarak faya yakın sahada ve uzak sahada konumlanmış yapılar için ayrı ayrı yeni kalıntı deplasman tahmin denklemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen denklemlerin ayırt edici özelliği ise içinde önemli bir deprem parametresi olduğu bilinen PGA/PGV değerini barındırıyor olmasıdır. Bu parametre sayesinde, kalıntı deplasman değerlerinde gözlenen yüksek saçılımın bir miktar azaltılması amaçlamıştır. Daha sonra geliştirilen bu denklemlerin çeşitli yapı sistemlerinin kalıntı deplasman oranlarını tahmin etmekte ki yeterliliği incelenmiştir. Geliştirilen kalıntı deplasman oranı tahmin denklemlerinin, bu çalışmanın ana amaçlarından biri olan kalıntı deplasman değerlerindeki saçılımın azaltılması hususunda başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Buna dayanarak kalıntı deplasman tahmin denklemlerinde doğrudan deprem kayıtlarından elde edilen parametrelerin kullanımının uygun olduğu ortaya çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman tanım alanında analiz, PGA, PGV, Yakın saha, Uzak saha.
dc.description In this thesis study, the relationship between residual displacements and earthquake parameters, which are known to be important parameters in the evaluation of existing structures and design of new structures, have been investigated. Within the scope of the study, nonlinear time-history analyzes were performed on single degree of freedom systems using near fault and far fault ground motion records. For these analyzes, 3 different lateral strength ratios and corresponding 11 different vibration periods were used. The relation between the residual displacement ratios obtained from the analyzes and the various earthquake parameters is examined. At the same time, the effects on the residual displacement values of characteristic features of near fault earthquakes have been investigated. In addition, new residual displacement estimation equations have been developed separately for the buildings located near fault and the far fault area using the results obtained from the analyzes. The unique property of the developed equations is the PGA/PGV, known to be a significant ground motion parameter, ratio used in the equations. By the use of this parameter, it is intended to reduce the variability observed in the residual displacement values. Then the adequacy of the developed equations to predict the residual displacement ratios of various construction systems was investigated. It has been observed that the residual displacement ratio estimation equations yield successful results in reducing the scattering in residual displacement ratios which is one of the main objectives of this study. Based on this, it is considered that the use of the parameters obtained directly from the ground motion records may be used in the residual displacement prediction equations. Keywords: Nonlinear time history analysis, PGA, PGV, Near fault, Far fault
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yapılar üzerindeki kalıntı deplasman talebinin depremle olan ilişkisi = Relationship of residual displacement demand on structures with earthquake /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account