DSpace Repository

R-744/R-717 kaskad bir soğutma çevriminin termodinamik analizi = Thermodynamic analysis of R-744/R-717 cascade cooling cycle /

Show simple item record

dc.creator Yılmaz, İlayda, 1992- author 180629
dc.creator Bayrakçı, Hilmi Cenk, 1974- thesis advisor 24551
dc.creator 24663 Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03998.pdf
dc.description Soğutma sistemlerinde doğal akışkanlar çevresel etkileri nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır. Endüstriyel uygulamalarda ve akademik çalışmalarda son zamanlarda en çok dikkat çeken iki soğutucu akışkan karbondioksit ve amonyaktır. Bu tez çalışmasında bu iki akışkanın kullanıldığı verimli bir kaskad çevrim oluşturulmuştur. Kaskad soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılarak soğuk hava depoları için çevreci ve verimli bir çevrim önerilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan kaskad soğutma çevrimi soğuk hava depolarında kullanılan tek kademeli amonyak akışkanlı soğutma çevrimiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar grafikler ve çizelgeler ile sunulmuş ve tartışılmıştır. NH3-CO2 kaskad soğutma çevriminin düşük sıcaklık uygulamalarında daha yüksek performans katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Düşük sıcaklık uygulamalarında tek kademeli çevrimde karşılaşılan aksaklıklarda dikkate alınarak yeni oluşturulan kaskad soğutma çevrimi çevre ve enerji verimliliği açılarından üstün bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: NH3, CO2, NH3-CO2, kaskad soğutma çevrimi, NH3-CO2 kaskad soğutma çevrimi, soğuk hava deposu,
dc.description In cooling systems, natural fluids are begun to prefer due to their environmental effects. In industrial applications and academic studies, the two most notable refrigerants have recently been carbon dioxide and ammonia. In this thesis study, an efficient cascade cycle using these two fluids was established. A thermodynamic analysis of the cascade refrigeration cycle was performed to propose an environmentally friendly and efficient cycle for cold storage. The cascade refrigeration cycle formed for this purpose is compared to the single-stage ammonia fluid refrigeration cycle used in cold-air sttorage depots. The results were presented and discussed with graphs and charts. It is seen that, the NH3-CO2 cascade refrigeration cycle was found to have a higher performance coefficient in low temperature applications. Taking into account the difficulties encountered in a single-stage cycle in low temperature applications, the new formed cascade refrigeration cycle is superior to the environment and energy efficiency. Keywords : NH3, CO2, NH3-CO2, cascade cooling cycle, NH3-CO2 cascade cooling cycle, cold storage
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Soğutma sistemlerinde doğal akışkanlar çevresel etkileri nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır. Endüstriyel uygulamalarda ve akademik çalışmalarda son zamanlarda en çok dikkat çeken iki soğutucu akışkan karbondioksit ve amonyaktır. Bu tez çalışmasında bu iki akışkanın kullanıldığı verimli bir kaskad çevrim oluşturulmuştur. Kaskad soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılarak soğuk hava depoları için çevreci ve verimli bir çevrim önerilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan kaskad soğutma çevrimi soğuk hava depolarında kullanılan tek kademeli amonyak akışkanlı soğutma çevrimiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar grafikler ve çizelgeler ile sunulmuş ve tartışılmıştır. NH3-CO2 kaskad soğutma çevriminin düşük sıcaklık uygulamalarında daha yüksek performans katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Düşük sıcaklık uygulamalarında tek kademeli çevrimde karşılaşılan aksaklıklarda dikkate alınarak yeni oluşturulan kaskad soğutma çevrimi çevre ve enerji verimliliği açılarından üstün bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: NH3, CO2, NH3-CO2, kaskad soğutma çevrimi, NH3-CO2 kaskad soğutma çevrimi, soğuk hava deposu,
dc.description In cooling systems, natural fluids are begun to prefer due to their environmental effects. In industrial applications and academic studies, the two most notable refrigerants have recently been carbon dioxide and ammonia. In this thesis study, an efficient cascade cycle using these two fluids was established. A thermodynamic analysis of the cascade refrigeration cycle was performed to propose an environmentally friendly and efficient cycle for cold storage. The cascade refrigeration cycle formed for this purpose is compared to the single-stage ammonia fluid refrigeration cycle used in cold-air sttorage depots. The results were presented and discussed with graphs and charts. It is seen that, the NH3-CO2 cascade refrigeration cycle was found to have a higher performance coefficient in low temperature applications. Taking into account the difficulties encountered in a single-stage cycle in low temperature applications, the new formed cascade refrigeration cycle is superior to the environment and energy efficiency. Keywords : NH3, CO2, NH3-CO2, cascade cooling cycle, NH3-CO2 cascade cooling cycle, cold storage
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title R-744/R-717 kaskad bir soğutma çevriminin termodinamik analizi = Thermodynamic analysis of R-744/R-717 cascade cooling cycle /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account