DSpace Repository

Fonksiyonel değişimli malzemelerle (FDM'ler) kaplı sandviç koni kabukların serbest titreşim davranışının kayma deformasyonlu kabuk teorisi (KDKT) kullanarak incelenmesi = The study of free vibration behaviors of sandwich conical shells covered with functionally graded materials (FGM'S) using the shear deformation shell theory (SDST) /

Show simple item record

dc.creator Osmançelebioğlu, Erdal, 1967- 183379 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator Avey, Abdullah, 1961- thesis advisor 14188
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04138.pdf
dc.description Tez çalışmasında, fonksiyonel değişimli (FD) kaplamalarla kaplı sandviç koni kabukların serbest titreşim davranışları birinci mertebeden kayma deformasyonlu kabuk teorisi (BMKDKT) kapsamında teorik-sayısal bir çözüm yöntemi kullanılarak irdelenmektedir. FD kaplamaların ve FD kaplamalı sandviç kesik ve tam koni kabukların matematiksel ve görsel tasarımı yapılarak FDM kaplamalı sandviç koni kabukların değiştirilmiş Donnell tipi hareket denklemleri enine kayma gerilmeleri dikkate alınarak türetilmektedir. Airy gerilme fonksiyonu, çökme ve iki tane dönme açısının fonksiyonlarına bağlı olarak türetilen hareket denklemleri Galerkin yöntemi uygulanarak çözülmektedir. BMKDKT ve KKT temel alınarak FD sandviç kesik koni kabukların titreşim frekansları için çözüm bulunmaktadır. Ek olarak, FDM kaplamalı silindirik ve tam koni kabukların frekansları BMKDKT ve KKT çerçevesinde özel olarak bulunmaktadır. Ayrıca, frekans ifadelerinin içerdiği λ parametresi frekansların minimum koşulundan bulunmaktadır. Tez çalışmasında elde edilen sonuçlar, literatürde bulunan diğer sonuçlarla karşılaştırılarak doğruluğu kanıtlanmaktadır. Son olarak, değişik enine kayma gerilme fonksiyonları ve FDM kaplama çeşitleri için FDM profillerin, hacim kesir indeksinin ve kabuk karakteristiklerinin sandviç kesik ve tam koni kabukların minimum frekans değerlerine etkileri detaylı olarak incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: FD Kaplama, Sandviç Kesik ve Tam Koni Kabuklar, Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT), Serbest Titreşim, Frekans
dc.description In this Thesis, free vibration behavior of functionally graded (FG) coated sandwich conical shells based on the first order shear deformation shell theory (FOSDST) by using theoretical-numerical solution method are discussed. After mathematical and visual design of FG coatings and FG coated sandwich truncated and complete conical shells, the modified Donnell type equations of motion of FGM coated sandwich conical shells containing transverse shear stresses are derived. The equations of motion depending on the Airy stress function, deflection and two rotations are solved by applying the Galerkin method. The expressions for the frequencies of the vibration of FG sandwich truncated conical shells on the basis of FOSDST and CST are obtained. Appropriate formulas from those obtained in the context of classical shell theory (CST), as a particular case. In addition, the frequency of FG coated cylindrical and complete conical shells in the context of CST and FOSDST obtained in a special case. Furthermore, parameter λ which is included in the obtained formulas is get from the minimum conditions of minimum frequencies. Accuracy of the results obtained in the thesis, confirmed by comparison with other results in the literature. Finally, the influences of variations of FG profiles, volume fraction index and sandwich conical shell characteristics on the minimum values of the frequencies of truncated and complete conical shells for different shear stresses functions and FGM coating types are examined in detail. Keywords: FG Coating, Sandwich Truncated and Complete Conical Shells, Shear Deformation Shell Theory (SDST), Free Vibration, Frequency
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Tez çalışmasında, fonksiyonel değişimli (FD) kaplamalarla kaplı sandviç koni kabukların serbest titreşim davranışları birinci mertebeden kayma deformasyonlu kabuk teorisi (BMKDKT) kapsamında teorik-sayısal bir çözüm yöntemi kullanılarak irdelenmektedir. FD kaplamaların ve FD kaplamalı sandviç kesik ve tam koni kabukların matematiksel ve görsel tasarımı yapılarak FDM kaplamalı sandviç koni kabukların değiştirilmiş Donnell tipi hareket denklemleri enine kayma gerilmeleri dikkate alınarak türetilmektedir. Airy gerilme fonksiyonu, çökme ve iki tane dönme açısının fonksiyonlarına bağlı olarak türetilen hareket denklemleri Galerkin yöntemi uygulanarak çözülmektedir. BMKDKT ve KKT temel alınarak FD sandviç kesik koni kabukların titreşim frekansları için çözüm bulunmaktadır. Ek olarak, FDM kaplamalı silindirik ve tam koni kabukların frekansları BMKDKT ve KKT çerçevesinde özel olarak bulunmaktadır. Ayrıca, frekans ifadelerinin içerdiği λ parametresi frekansların minimum koşulundan bulunmaktadır. Tez çalışmasında elde edilen sonuçlar, literatürde bulunan diğer sonuçlarla karşılaştırılarak doğruluğu kanıtlanmaktadır. Son olarak, değişik enine kayma gerilme fonksiyonları ve FDM kaplama çeşitleri için FDM profillerin, hacim kesir indeksinin ve kabuk karakteristiklerinin sandviç kesik ve tam koni kabukların minimum frekans değerlerine etkileri detaylı olarak incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: FD Kaplama, Sandviç Kesik ve Tam Koni Kabuklar, Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT), Serbest Titreşim, Frekans
dc.description In this Thesis, free vibration behavior of functionally graded (FG) coated sandwich conical shells based on the first order shear deformation shell theory (FOSDST) by using theoretical-numerical solution method are discussed. After mathematical and visual design of FG coatings and FG coated sandwich truncated and complete conical shells, the modified Donnell type equations of motion of FGM coated sandwich conical shells containing transverse shear stresses are derived. The equations of motion depending on the Airy stress function, deflection and two rotations are solved by applying the Galerkin method. The expressions for the frequencies of the vibration of FG sandwich truncated conical shells on the basis of FOSDST and CST are obtained. Appropriate formulas from those obtained in the context of classical shell theory (CST), as a particular case. In addition, the frequency of FG coated cylindrical and complete conical shells in the context of CST and FOSDST obtained in a special case. Furthermore, parameter λ which is included in the obtained formulas is get from the minimum conditions of minimum frequencies. Accuracy of the results obtained in the thesis, confirmed by comparison with other results in the literature. Finally, the influences of variations of FG profiles, volume fraction index and sandwich conical shell characteristics on the minimum values of the frequencies of truncated and complete conical shells for different shear stresses functions and FGM coating types are examined in detail. Keywords: FG Coating, Sandwich Truncated and Complete Conical Shells, Shear Deformation Shell Theory (SDST), Free Vibration, Frequency
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Fonksiyonel değişimli malzemelerle (FDM'ler) kaplı sandviç koni kabukların serbest titreşim davranışının kayma deformasyonlu kabuk teorisi (KDKT) kullanarak incelenmesi = The study of free vibration behaviors of sandwich conical shells covered with functionally graded materials (FGM'S) using the shear deformation shell theory (SDST) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account