DSpace Repository

Fidanlıklarda kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita)' nun mücadelesinde kadife çiçeği (tagetes spp)'nin kullanım olanaklarının araştırılması = The use of the marigold (Tagetes spp.) on management with root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) in nurseries /

Show simple item record

dc.creator Kurt, Neriman, 1969- 183651 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. 9096 issuing body
dc.creator 10025 Aşkın, Mehmet Atilla, 1956- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04178.pdf
dc.description Bu tez çalışması fidanlıklarda ciddi zararlara neden olan kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita) ile mücadelede kadife çiçeği (Tagetes spp.)'nin kullanılabilirliği; farklı Tagetes tür ve çeşitlerinin Meloidogyne incognita'ya karşı etkinliklerinin belirlenmesi, Tagetes spp.'nin farklı bitki yoğunluklarının birim alanda M. incognita'ya etkisi, yeşil gübre olarak farklı Tagetes spp. uygulamalarının M. incognita'ya etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Uygulamalarda M. incognita ile mücadelede Tagetes erecta türüne ait Marvel Yellow, Marvel Orange, Taishan Gold, Taishan Orange ve Taishan Yellow çeşitleri ve Tagetes patula türüne ait Bonanza Bee, Bonanza Yellow, Durango Bolero, Durango Flame, Durango Red, Durango Tangerine çeşitleri kullanılmıştır. 11 çeşit kadife çiçeği 10 tekerrürlü tesadüf bloklarına göre kurulan denemede kadife çiçeği çeşitlerinin tamamı kök-ur nematodlarına etkili olmuştur. Farklı bitki yoğunluklarının birim alanda kök-ur nematodlarına etkisinin araştırmasında Tagetes erecta 'Taishan Orange' çeşidi m2'ye 30, 40, 50 bitki yoğunluğunda dikilmiş, bu bitkiler daha sonra toprağa karıştırılarak kök-ur nematodu bulaşık olan domates bitkilerine etkinliği araştırılmıştır. Uygulama sonucunda dikim sıklıklarının gal indeksi ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Nematod aşılanmış dometes bitkisi üzerine toprağa yeşil gübre olarak kadife çiçeği bitkisinin kök, yeşil aksam, çiçek ve tüm bitki aksamının karıştırıldığı toprağın etkisinin araştırıldığı çalışmada: kadife bitkisinin sadece çiçeklerinin kullanıldığı uygulamada en yüksek gal oluşumu gözlenirken, kadife bitkisinin sadece köklerinin ve kadife bitkisinin tamamının kullanıldığı uygulamalarda bir miktar gal oluşumuna rastlanmış, ancak kadife bitkisinin sadece yeşil aksamının kullanıldığı uygulamada ise hiç gal oluşumu gözlenmemiştir Sonuç olarak kadife bitkisi kültür bitkisiyle münavebeli bir ekim programı dahilinde kök-ur nematodları ile mücadelede oldukça etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kök-ur Nematodu, Kadife Çiçeği, yoğunluk, yeşil gübre, yeşil aksam, çiçek, rotasyon
dc.description The purpose of this thesis study is to find out the effecs of Tagetes spp. in the management with Meloidagyne incognita which causes very serious damages in nurseries and also find out the effecs of the different varieties of Tagetes spp; the effects of Tagetes spp. to Meloidagyne incognita on unit areas of different plant densities; and also to find out the effects of different Tagetes spp as green manure applications on Meloidagyne incognita. In this application to management with Meloidagyne incognita, Marvel Yellow, Marvel Orange, Taishan Gold, Taishan Orange and Taishan Yellow types have been used which they all belong to Tagetes eracta kind and also Bonanza Bee, Bonanza Yellow, Durango Bolero, Durango Flame, Durango red, Durango Tangerine varieties have been used which they all belong to Tagetes patula species. 11 types of Tagetes spp has been used on experimentation in 10 recurrence blocks. All type of Tagetes spp's were effective on Meloidagyne incognita methods. In order to investigate the effects of different plant densities on the root-knot nematodes of the unit area, Tagetes erecta Taishan orange variety was planted 30,40,50 per m2 plant density and then, these plants were mixed with soil to investigate the effectiveness of tomato plants which were infected with root-knot nematode. In the result of application, the differences between the average gal indexes of planting frequency were not statistically significant. In the investigation of the effectiveness of root-knot nematodes to the infested tomato plants in the soil which root, vegetative parts, flower and all plant of marigold were used as a green manure; the highest gal formation was observed when using only the flowers of marigold, only the roots of the marigold and the whole of the marigold were found to form some gal, whereas in the application where only the vegetative parts of the marigold was used, gal occurrences were not observed. As a result, the rotation of marigold with cultured plants may be effective management method against the root-knot nematodes. Keywords: Root-knot nematode, marigold, density, green manure, root, vegetative part, flower, rotation
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışması fidanlıklarda ciddi zararlara neden olan kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita) ile mücadelede kadife çiçeği (Tagetes spp.)'nin kullanılabilirliği; farklı Tagetes tür ve çeşitlerinin Meloidogyne incognita'ya karşı etkinliklerinin belirlenmesi, Tagetes spp.'nin farklı bitki yoğunluklarının birim alanda M. incognita'ya etkisi, yeşil gübre olarak farklı Tagetes spp. uygulamalarının M. incognita'ya etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Uygulamalarda M. incognita ile mücadelede Tagetes erecta türüne ait Marvel Yellow, Marvel Orange, Taishan Gold, Taishan Orange ve Taishan Yellow çeşitleri ve Tagetes patula türüne ait Bonanza Bee, Bonanza Yellow, Durango Bolero, Durango Flame, Durango Red, Durango Tangerine çeşitleri kullanılmıştır. 11 çeşit kadife çiçeği 10 tekerrürlü tesadüf bloklarına göre kurulan denemede kadife çiçeği çeşitlerinin tamamı kök-ur nematodlarına etkili olmuştur. Farklı bitki yoğunluklarının birim alanda kök-ur nematodlarına etkisinin araştırmasında Tagetes erecta 'Taishan Orange' çeşidi m2'ye 30, 40, 50 bitki yoğunluğunda dikilmiş, bu bitkiler daha sonra toprağa karıştırılarak kök-ur nematodu bulaşık olan domates bitkilerine etkinliği araştırılmıştır. Uygulama sonucunda dikim sıklıklarının gal indeksi ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Nematod aşılanmış dometes bitkisi üzerine toprağa yeşil gübre olarak kadife çiçeği bitkisinin kök, yeşil aksam, çiçek ve tüm bitki aksamının karıştırıldığı toprağın etkisinin araştırıldığı çalışmada: kadife bitkisinin sadece çiçeklerinin kullanıldığı uygulamada en yüksek gal oluşumu gözlenirken, kadife bitkisinin sadece köklerinin ve kadife bitkisinin tamamının kullanıldığı uygulamalarda bir miktar gal oluşumuna rastlanmış, ancak kadife bitkisinin sadece yeşil aksamının kullanıldığı uygulamada ise hiç gal oluşumu gözlenmemiştir Sonuç olarak kadife bitkisi kültür bitkisiyle münavebeli bir ekim programı dahilinde kök-ur nematodları ile mücadelede oldukça etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kök-ur Nematodu, Kadife Çiçeği, yoğunluk, yeşil gübre, yeşil aksam, çiçek, rotasyon
dc.description The purpose of this thesis study is to find out the effecs of Tagetes spp. in the management with Meloidagyne incognita which causes very serious damages in nurseries and also find out the effecs of the different varieties of Tagetes spp; the effects of Tagetes spp. to Meloidagyne incognita on unit areas of different plant densities; and also to find out the effects of different Tagetes spp as green manure applications on Meloidagyne incognita. In this application to management with Meloidagyne incognita, Marvel Yellow, Marvel Orange, Taishan Gold, Taishan Orange and Taishan Yellow types have been used which they all belong to Tagetes eracta kind and also Bonanza Bee, Bonanza Yellow, Durango Bolero, Durango Flame, Durango red, Durango Tangerine varieties have been used which they all belong to Tagetes patula species. 11 types of Tagetes spp has been used on experimentation in 10 recurrence blocks. All type of Tagetes spp's were effective on Meloidagyne incognita methods. In order to investigate the effects of different plant densities on the root-knot nematodes of the unit area, Tagetes erecta Taishan orange variety was planted 30,40,50 per m2 plant density and then, these plants were mixed with soil to investigate the effectiveness of tomato plants which were infected with root-knot nematode. In the result of application, the differences between the average gal indexes of planting frequency were not statistically significant. In the investigation of the effectiveness of root-knot nematodes to the infested tomato plants in the soil which root, vegetative parts, flower and all plant of marigold were used as a green manure; the highest gal formation was observed when using only the flowers of marigold, only the roots of the marigold and the whole of the marigold were found to form some gal, whereas in the application where only the vegetative parts of the marigold was used, gal occurrences were not observed. As a result, the rotation of marigold with cultured plants may be effective management method against the root-knot nematodes. Keywords: Root-knot nematode, marigold, density, green manure, root, vegetative part, flower, rotation
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Fidanlıklarda kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita)' nun mücadelesinde kadife çiçeği (tagetes spp)'nin kullanım olanaklarının araştırılması = The use of the marigold (Tagetes spp.) on management with root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) in nurseries /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account