DSpace Repository

Vakfiyelere ve tahrir defterlerine göre : Karamanlı eğitim-öğretim müesseseleri /

Show simple item record

dc.creator Çiftçioğlu, İsmail. 14470 author
dc.creator Göde, Kemal, 1941- 8452 thesis advisor
dc.creator 10615 Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Anabilim Dalı. issuing body
dc.date 2001.
dc.description Karamanlı Beyliği, Beylikler döneminin en güçlü siyasi teşekküllerinden biridir. Selçuklu mirasına sahip çıkma anlayışıyla hareket eden Karamanlılar, bu çerçevede, ülke genelinde sayısız müesseseler kurmuşlardır. Karamanlı şehirleri, ilim adamlarının sayısı ve şöhretleri itibarıyla dönemin önde gelen ilim ve irfan merkezleri durumuna gelmiştir. Arşiv belgelerine göre, Karamanlı Ülkesi'nde eğitim-öğretim müesseseleri olarak; 2 mektep, 29 darü'l-huffaz, 22 medrese ve 100'ün üzerende zaviye kurulduğu tespit edilmiştir. Mekteplerden biri hükümdar, diğeri de bir kadı tarafından kurulmuş olup, muhtemelen bazı özellikleri bakımından klasik mekteplerden farklı idi. Hafız yetiştirmek amacıyla kurulan darü'l-huffazlarda, eğitim-öğretim faaliyetleri; şeyhü'l-huffaz, muallim ve reisü'l-huffaz tarafından yürütülüyordu. Öğrenci sayısının en fazla 10 kişi ile sınırlandırıldığı bu müesseselerde, öğrenime başlama yaşı da genellikle 10 olarak belirlenmiştir. Medreselerin önemli bir kısmı Karamanlı hükümdarları tarafından yaptırılmıştır. Bu müesseselerden fıkıh ağırlıklı eğitim veren Niğde'deki Ali Bey Medresesi dışındakiler, klasik medrese statüsünde idi. Medreselerde öğrenime başlama yaşı hususunda kesin bir sınırlama getirilmemiştir. Öğrenci sayısı ise 20'nin üzerindedir. Tamamına yakını Osmanlılar zamanında da hizmet vermeye devam eden bu müesseselerden, sadece 9 adedi günümüze ulaşabilmiştir. Karamanlı zaviyeleri, genellikle çeşitli tarikatlara mensup kurucu şeyhler tarafından tesis edilmiştir. Zaviyelerin eğitim fonksiyonu yanında, sosyal yardım ve iskan gibi hususlarda da önemli rolleri bulunmaktadır. Mimari bakımdan basit yapılar olan bu müesseselerden, 11 adedi günümüze kadar gelebilmiştir.
dc.description Karaman Beylic is one of the strongest political institutions in the era of other Beylics. With the intention of preserving the cultural heredity of Seljuks, Karaman Beylic established countless intitutions all around the country. With the number and fame of scientists, the cities of Karaman Beylic became the foremost centers of science and knowledge. According to archive documents, 2 elementary schools, 29 darü'l-huffazs, 22 medressehs and small lodges over a hundred were established as educational institutions in the Karaman Beylic. One of these two schools was established by the sovereign and the other one was established by a Kadhi. They were most probably different from classical elementary schools because of their characteristics. Educational facilities were directed by şeyhü'l-huffaz, muallim and reisü'l-huffaz in darü'l-huffazs which were established in order to train hafiz. In these institutions in which the number of students was limited by 10, the age of entrance was generally determined as 10. Most of the medressehs were established by the Sovereigns of Karaman. These medressehs except Ali Bey medresseh offering muslim canonical jurisprudence education in Niğde had classical formats. There was no certain age limit in the entrance of these schools. The number of students was over 20. Only 9 of these medressehs could survive up today. Most of lodges of Karaman Beylic were established by the sheiks of different sects. Beside its educational function the lodges had also significant roles in the sense of charity and residential areas. 11 of these education institutions of which architecture was quite simple could survive up today.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2001.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Karamanlı Beyliği, Beylikler döneminin en güçlü siyasi teşekküllerinden biridir. Selçuklu mirasına sahip çıkma anlayışıyla hareket eden Karamanlılar, bu çerçevede, ülke genelinde sayısız müesseseler kurmuşlardır. Karamanlı şehirleri, ilim adamlarının sayısı ve şöhretleri itibarıyla dönemin önde gelen ilim ve irfan merkezleri durumuna gelmiştir. Arşiv belgelerine göre, Karamanlı Ülkesi'nde eğitim-öğretim müesseseleri olarak; 2 mektep, 29 darü'l-huffaz, 22 medrese ve 100'ün üzerende zaviye kurulduğu tespit edilmiştir. Mekteplerden biri hükümdar, diğeri de bir kadı tarafından kurulmuş olup, muhtemelen bazı özellikleri bakımından klasik mekteplerden farklı idi. Hafız yetiştirmek amacıyla kurulan darü'l-huffazlarda, eğitim-öğretim faaliyetleri; şeyhü'l-huffaz, muallim ve reisü'l-huffaz tarafından yürütülüyordu. Öğrenci sayısının en fazla 10 kişi ile sınırlandırıldığı bu müesseselerde, öğrenime başlama yaşı da genellikle 10 olarak belirlenmiştir. Medreselerin önemli bir kısmı Karamanlı hükümdarları tarafından yaptırılmıştır. Bu müesseselerden fıkıh ağırlıklı eğitim veren Niğde'deki Ali Bey Medresesi dışındakiler, klasik medrese statüsünde idi. Medreselerde öğrenime başlama yaşı hususunda kesin bir sınırlama getirilmemiştir. Öğrenci sayısı ise 20'nin üzerindedir. Tamamına yakını Osmanlılar zamanında da hizmet vermeye devam eden bu müesseselerden, sadece 9 adedi günümüze ulaşabilmiştir. Karamanlı zaviyeleri, genellikle çeşitli tarikatlara mensup kurucu şeyhler tarafından tesis edilmiştir. Zaviyelerin eğitim fonksiyonu yanında, sosyal yardım ve iskan gibi hususlarda da önemli rolleri bulunmaktadır. Mimari bakımdan basit yapılar olan bu müesseselerden, 11 adedi günümüze kadar gelebilmiştir.
dc.description Karaman Beylic is one of the strongest political institutions in the era of other Beylics. With the intention of preserving the cultural heredity of Seljuks, Karaman Beylic established countless intitutions all around the country. With the number and fame of scientists, the cities of Karaman Beylic became the foremost centers of science and knowledge. According to archive documents, 2 elementary schools, 29 darü'l-huffazs, 22 medressehs and small lodges over a hundred were established as educational institutions in the Karaman Beylic. One of these two schools was established by the sovereign and the other one was established by a Kadhi. They were most probably different from classical elementary schools because of their characteristics. Educational facilities were directed by şeyhü'l-huffaz, muallim and reisü'l-huffaz in darü'l-huffazs which were established in order to train hafiz. In these institutions in which the number of students was limited by 10, the age of entrance was generally determined as 10. Most of the medressehs were established by the Sovereigns of Karaman. These medressehs except Ali Bey medresseh offering muslim canonical jurisprudence education in Niğde had classical formats. There was no certain age limit in the entrance of these schools. The number of students was over 20. Only 9 of these medressehs could survive up today. Most of lodges of Karaman Beylic were established by the sheiks of different sects. Beside its educational function the lodges had also significant roles in the sense of charity and residential areas. 11 of these education institutions of which architecture was quite simple could survive up today.
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Vakfiyelere ve tahrir defterlerine göre : Karamanlı eğitim-öğretim müesseseleri /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account