DSpace Repository

Türkiye'de imalat yapan KOBi'lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri : Samsun ilinde bir uygulama /

Show simple item record

dc.creator Yüce, Gönül, 1981- 17911 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator Tunca, Mustafa Zihni, 1972- thesis advisor 62167
dc.date 2007.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00564.pdf
dc.description Günümüzde KOBİ'ler, ülke ekonomilerinin istihdam yaratıcı unsuru ve teknolojik yeniliklerin kaynağı konumundadır. Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'ler, yarattıkları istihdam olanakları ve esnek yapılarıyla değişimlere hızlı tepki vermektedirler. Böylece, ulusal ekonomilerin gelişmesinde ve küresel rekabetin olumsuz etkilerinden korunabilmektedir. Esnek ve yenilikçi yapıları ile küresel rekabet ortamında gelişmiş rakipleriyle karşı karşıya olacakları düşünülürse gerek finansal gereksel kurumsal yapılarının yenilenmesi ve güçlenmesi gerekmektedir. Günümüzde başta finansal sorunlar olmak üzere yaşadıkları diğer sorunlar KOBİ'lerin verimsiz olmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar incelendiğinde, bir kısmının ekonomik ve siyasi koşullardan bir kısmının ise işletmenin özelliklerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Samsun ilinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin mevcut yapıları belirlemek, kısa ve uzun vadeli finansman sorunlarını tespit etmek ve tespit edilen bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın ilk üç bölümünde literatür taraması yapılarak KOBİ'ler tanımlanmış ve ekonomideki yeri ve önemi incelenmiş, genel ve finansman sorunları belirlenmiş çözümler geliştirilmiştir. Son olarak ise Samsun ilindeki KOBİ'lerin finansman sorunlarının belirlenmesine yönelik bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar ele alınarak, alınabilecek önlemler ve öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: KOBİ'ler, Finansal Sorunlar.
dc.description Today, Small and Medium Scale Enterprises (SMSEs) are one of the components of employment in the national econmies and the source of technologic innovations. Thanks to the employment opportunities that they create and their flexible structures, SMSEs in the developing countries are able to respond rapidly to changes. When it's contemplated that with their flexible and innovative structures they will face advance competitors in the global competitive atmosphere, it is imperative that they should renovate and strengthen their financial and corporate structures. At the present day; problems, which are predominantly financial, causes SMSE to be ineffective. When these problems are analyzed it is detected that some of these problems stem from economic and political reasons, while others are enterpises' characteristics. The aim of this study is to determine the structures of the SMSEs that have operations in Samsun, to ascertain their short and long term financial problems, and to propose solutions to these problems. Within the framework of this objective, in the first three chapters of this study literature review is fulfilled, SMSEs are defined, their place and significance in the economy are examined, their general and financial problems are determined, and solutions are generated. In the last two chapters a survey research that aims to determine the financial problems of the SMSEs in Samsun is done, the results are worked on, and measures and suggestions are proposed. Keywords: SMSEs, financial problems.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2007.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde KOBİ'ler, ülke ekonomilerinin istihdam yaratıcı unsuru ve teknolojik yeniliklerin kaynağı konumundadır. Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'ler, yarattıkları istihdam olanakları ve esnek yapılarıyla değişimlere hızlı tepki vermektedirler. Böylece, ulusal ekonomilerin gelişmesinde ve küresel rekabetin olumsuz etkilerinden korunabilmektedir. Esnek ve yenilikçi yapıları ile küresel rekabet ortamında gelişmiş rakipleriyle karşı karşıya olacakları düşünülürse gerek finansal gereksel kurumsal yapılarının yenilenmesi ve güçlenmesi gerekmektedir. Günümüzde başta finansal sorunlar olmak üzere yaşadıkları diğer sorunlar KOBİ'lerin verimsiz olmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar incelendiğinde, bir kısmının ekonomik ve siyasi koşullardan bir kısmının ise işletmenin özelliklerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Samsun ilinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin mevcut yapıları belirlemek, kısa ve uzun vadeli finansman sorunlarını tespit etmek ve tespit edilen bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın ilk üç bölümünde literatür taraması yapılarak KOBİ'ler tanımlanmış ve ekonomideki yeri ve önemi incelenmiş, genel ve finansman sorunları belirlenmiş çözümler geliştirilmiştir. Son olarak ise Samsun ilindeki KOBİ'lerin finansman sorunlarının belirlenmesine yönelik bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar ele alınarak, alınabilecek önlemler ve öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: KOBİ'ler, Finansal Sorunlar.
dc.description Today, Small and Medium Scale Enterprises (SMSEs) are one of the components of employment in the national econmies and the source of technologic innovations. Thanks to the employment opportunities that they create and their flexible structures, SMSEs in the developing countries are able to respond rapidly to changes. When it's contemplated that with their flexible and innovative structures they will face advance competitors in the global competitive atmosphere, it is imperative that they should renovate and strengthen their financial and corporate structures. At the present day; problems, which are predominantly financial, causes SMSE to be ineffective. When these problems are analyzed it is detected that some of these problems stem from economic and political reasons, while others are enterpises' characteristics. The aim of this study is to determine the structures of the SMSEs that have operations in Samsun, to ascertain their short and long term financial problems, and to propose solutions to these problems. Within the framework of this objective, in the first three chapters of this study literature review is fulfilled, SMSEs are defined, their place and significance in the economy are examined, their general and financial problems are determined, and solutions are generated. In the last two chapters a survey research that aims to determine the financial problems of the SMSEs in Samsun is done, the results are worked on, and measures and suggestions are proposed. Keywords: SMSEs, financial problems.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Türkiye'de imalat yapan KOBi'lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri : Samsun ilinde bir uygulama /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account