DSpace Repository

Hz. Peygamber'e yapılan saygısızlıklar ve ilgili hadislerin değerlendirilmesi /

Show simple item record

dc.creator Örenç, Aşır, 1982- 17905 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.creator Sakallı, Talat, 1959- thesis advisor 61655
dc.date 2007.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00556.pdf
dc.description Hz. Peygamber'e yapılan saygısızlıklar ve ilgili hadislerin değerlendirilmesi adlı bu çalışmamızın giriş bölümünde saygı/saygısızlık kavramlarını genel anlamda ele alarak saygısızlık kavramının mahiyetini inceledik. Saygısızlık kavramının içerisine hangi söz ve fiillerin girdiğini sözlüklerden tarayarak inceledik ve bunlara ilave olarak kendi tespit ettiğimiz söz ve fiilleri de içerisine alan geniş bir saygısızlık kavramının tanımını oluşturduk. Birinci bölümde Hz. Peygamber'e karşı Sahabe tarafından sergilenen saygı sınırlarını zorlayıcı tutum ve davranışları değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken herhangi bir hüküm vermekten ziyade bu tutum ve davranışların yaşandığı rivayetlerin aktarılması suretiyle, Kur'an'ın ve hadislerin temel prensipleri çerçevesinde yorumlamaya çalıştık. İkinci bölümde ise Müşrik, Münafık ve Ehl-i Kitap topluluklarının Hz. Peygamber'e karşı sergilemiş oldukları saygısızlıkları, düşmanca tutum ve davranışları bildiren rivayetleri ele alarak Hz. Peygamber'in bu davranışlar karşısındaki tutumunu değerlendirdik. Sonuç olarak Sahabeden sadır olan Hz. Peygamber'e karşı saygı sınırlarını zorlayıcı tutum ve davranışları sergileyenlerin Resulullah (sav)'ın terbiyesinde yetişmemiş ve O (sav)'nun tasarruflarını ilk etapta kavrayamamış olan Bedevi zümresi tarafından sergilendiğini müşahede etmekteyiz. Münafık, Müşrik ve Ehl-i Kitap toplulukları tarafından Hz. Peygamber'e yapılan düşmanca tutum ve davranışların ise O (sav)'nun döneminde kalmayıp bugüne kadar devam ettiğini görmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Peygamber, Saygısızlık, Sahabe, Bedevi, Ehl-i Kitap, Münafık, Müşrik.
dc.description In the introduction part of this study entitled "the disrespects against the Prophet, and the evaluation of the related hadiths" we studied the nature of the notion of disrespect through taking up the concept of respect/disrespect in general terms. Looking up in the dictionaries, we determined which kind of words and deeds are included within the concept of disrespect, and we made up a broad concept of disrespect which includes the words and deed that we found apart from those mentioned above. In the first part, we evaluated the attitudes and behaviours displayed by the Companions against the Prophet which were forcing the limits of respect. During the evaluation process, we tried to interpret these attitudes and behaviours within the framework of the basic principles of Qur'an and hadiths by giving the related accounts rather than rendering a judgment. As for the second part, we discussed the accounts involving the disrespects as well as hostile attitudes and behaviours of the communities of Idolaters, Hypocrites, Christians and Jews against the Prophet and evaluated the attitude of the Prophet against these behaviours. To conclude, we observed that the attitudes and behaviours displayed by the Companions against the Prophet which were forcing the limits of respect belonged to those who were living in the community of bedounins who had not been disciplined under the training of the Messenger of Allah (PBUH) before and who did not comprehend His (PBUH) deeds in the beginning. As for the hostile attitudes and behaviours displayed by the communities of Idolaters, Hypocrites, Christians and Jews against the Prophet, we observed that these were not restricted to His (PBUH) period but has continued so far. Key Words: Prophet, Disrespect, Companion, Bedouin, Christians and Jews, Hypocrite, Idolater.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2007.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Hz. Peygamber'e yapılan saygısızlıklar ve ilgili hadislerin değerlendirilmesi adlı bu çalışmamızın giriş bölümünde saygı/saygısızlık kavramlarını genel anlamda ele alarak saygısızlık kavramının mahiyetini inceledik. Saygısızlık kavramının içerisine hangi söz ve fiillerin girdiğini sözlüklerden tarayarak inceledik ve bunlara ilave olarak kendi tespit ettiğimiz söz ve fiilleri de içerisine alan geniş bir saygısızlık kavramının tanımını oluşturduk. Birinci bölümde Hz. Peygamber'e karşı Sahabe tarafından sergilenen saygı sınırlarını zorlayıcı tutum ve davranışları değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken herhangi bir hüküm vermekten ziyade bu tutum ve davranışların yaşandığı rivayetlerin aktarılması suretiyle, Kur'an'ın ve hadislerin temel prensipleri çerçevesinde yorumlamaya çalıştık. İkinci bölümde ise Müşrik, Münafık ve Ehl-i Kitap topluluklarının Hz. Peygamber'e karşı sergilemiş oldukları saygısızlıkları, düşmanca tutum ve davranışları bildiren rivayetleri ele alarak Hz. Peygamber'in bu davranışlar karşısındaki tutumunu değerlendirdik. Sonuç olarak Sahabeden sadır olan Hz. Peygamber'e karşı saygı sınırlarını zorlayıcı tutum ve davranışları sergileyenlerin Resulullah (sav)'ın terbiyesinde yetişmemiş ve O (sav)'nun tasarruflarını ilk etapta kavrayamamış olan Bedevi zümresi tarafından sergilendiğini müşahede etmekteyiz. Münafık, Müşrik ve Ehl-i Kitap toplulukları tarafından Hz. Peygamber'e yapılan düşmanca tutum ve davranışların ise O (sav)'nun döneminde kalmayıp bugüne kadar devam ettiğini görmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Peygamber, Saygısızlık, Sahabe, Bedevi, Ehl-i Kitap, Münafık, Müşrik.
dc.description In the introduction part of this study entitled "the disrespects against the Prophet, and the evaluation of the related hadiths" we studied the nature of the notion of disrespect through taking up the concept of respect/disrespect in general terms. Looking up in the dictionaries, we determined which kind of words and deeds are included within the concept of disrespect, and we made up a broad concept of disrespect which includes the words and deed that we found apart from those mentioned above. In the first part, we evaluated the attitudes and behaviours displayed by the Companions against the Prophet which were forcing the limits of respect. During the evaluation process, we tried to interpret these attitudes and behaviours within the framework of the basic principles of Qur'an and hadiths by giving the related accounts rather than rendering a judgment. As for the second part, we discussed the accounts involving the disrespects as well as hostile attitudes and behaviours of the communities of Idolaters, Hypocrites, Christians and Jews against the Prophet and evaluated the attitude of the Prophet against these behaviours. To conclude, we observed that the attitudes and behaviours displayed by the Companions against the Prophet which were forcing the limits of respect belonged to those who were living in the community of bedounins who had not been disciplined under the training of the Messenger of Allah (PBUH) before and who did not comprehend His (PBUH) deeds in the beginning. As for the hostile attitudes and behaviours displayed by the communities of Idolaters, Hypocrites, Christians and Jews against the Prophet, we observed that these were not restricted to His (PBUH) period but has continued so far. Key Words: Prophet, Disrespect, Companion, Bedouin, Christians and Jews, Hypocrite, Idolater.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hz. Peygamber'e yapılan saygısızlıklar ve ilgili hadislerin değerlendirilmesi /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account