DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi : Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma /

Show simple item record

dc.creator Cansız, Emine. author 17949
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator 10508 Çarıkçı, İlker Hüseyin, 1970- thesis advisor
dc.date 2007.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00606.pdf
dc.description 21. yüzyılda girişimcilik unsuru toplumsal refahın ve bölgeler arası dengeli kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Belirsizlik içeren çevre koşullarında karar alma, yenilik yapma, yaratıcılık ve risk almaya eğilimli olma gibi özellikler taşıyan girişimciler çağdaş uygarlığın gelişmesinde önemli bir misyon yüklenmişlerdir. Bireylerin risk alma eğilimi, kendi işlerini kurmaktaki istekleri, fırsat ve amaç odaklı olmaları, cesaret ve azimleri girişimciliğe eğilimlerinde etkili olacaktır. Özellikle üniversitelerde okuyan gençlerin girişimcilik eğilimleri belirlenerek potansiyel girişimci özelliği gösterenlerin doğru yönlendirmelerinde iş hayatına kazandırılmaları gerekmektedir. Bu çalışmamızın amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi, girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerinin girişimciliğe etkisini belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıca girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında aile, çevre ve biçimsel eğitimin yanı sıra kişisel özelliklerin etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerine bir anket uygulaması yapılmış ve değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Girişimci, Risk Eğilimi, Fırsat Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilik.
dc.description Entrepreneurship in 21. century has taken an important position in maintaining social welfare and a balanced development those entrepreneurs who are able to take decisions make innovations and have tendencies to creativity and risk taking in indetermined environmental condions have awned a crucial mission. Individual's tendency to take risks, willingness to start their own business, being opportunity and goal oriented, courage ethussias are going to be effective upon their tendency to entrepreneurship especially the tendency to entrepreneurship of university students should be determined and it is required to guide them successfully end to maintain them in business life. The aim of this study is to examine entrepreneurship features of students at SDU, to determine their entrepreneurship tendencies and to decide effects of demographic properties upon entrepreneurs. Besides it is tried to study effects or personel properties in addition to family environment and formal education in forming entrepreneurship tendency to that end is a study has been carried out and evaluated. Keywords : entrepreneur, risk tendency, opportunity - oriented, willingness, creativity, innovation.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2007.
dc.description Kaynakça var.
dc.description 21. yüzyılda girişimcilik unsuru toplumsal refahın ve bölgeler arası dengeli kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Belirsizlik içeren çevre koşullarında karar alma, yenilik yapma, yaratıcılık ve risk almaya eğilimli olma gibi özellikler taşıyan girişimciler çağdaş uygarlığın gelişmesinde önemli bir misyon yüklenmişlerdir. Bireylerin risk alma eğilimi, kendi işlerini kurmaktaki istekleri, fırsat ve amaç odaklı olmaları, cesaret ve azimleri girişimciliğe eğilimlerinde etkili olacaktır. Özellikle üniversitelerde okuyan gençlerin girişimcilik eğilimleri belirlenerek potansiyel girişimci özelliği gösterenlerin doğru yönlendirmelerinde iş hayatına kazandırılmaları gerekmektedir. Bu çalışmamızın amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi, girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerinin girişimciliğe etkisini belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıca girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında aile, çevre ve biçimsel eğitimin yanı sıra kişisel özelliklerin etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerine bir anket uygulaması yapılmış ve değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Girişimci, Risk Eğilimi, Fırsat Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilik.
dc.description Entrepreneurship in 21. century has taken an important position in maintaining social welfare and a balanced development those entrepreneurs who are able to take decisions make innovations and have tendencies to creativity and risk taking in indetermined environmental condions have awned a crucial mission. Individual's tendency to take risks, willingness to start their own business, being opportunity and goal oriented, courage ethussias are going to be effective upon their tendency to entrepreneurship especially the tendency to entrepreneurship of university students should be determined and it is required to guide them successfully end to maintain them in business life. The aim of this study is to examine entrepreneurship features of students at SDU, to determine their entrepreneurship tendencies and to decide effects of demographic properties upon entrepreneurs. Besides it is tried to study effects or personel properties in addition to family environment and formal education in forming entrepreneurship tendency to that end is a study has been carried out and evaluated. Keywords : entrepreneur, risk tendency, opportunity - oriented, willingness, creativity, innovation.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi : Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account