DSpace Repository

Felsefi açıdan tolerans ve hoşgörü = Tolerance and hoşgörü in philosophical terms /

Show simple item record

dc.creator Ölmez Atalay, Yasemin, 1981- author 17995
dc.creator Albayrak, Mevlüt, 1963- thesis advisor 10460
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.date 2008.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00661.pdf
dc.description Bu tezin amacı, aynı anlamda olduğu düşünülen batı kaynaklı tolerans kelimesi ile tamamen Türk halk kültürünü yansıtan hoşgörü kelimesi arasındaki farkı ortaya çıkarmaktır. İlk bölümde kelimeler ayrı ayrı ele alınarak etimolojileri ve ortaya çıktıkları kültürlerdeki kullanımları incelenmiştir. İkinci bölümde kelimelerin tarihsel arka planları, içerikleri unsurları ve alanları sunularak kelimeler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Üçüncü bölümde toleransla ilgili felsefi argümanlardan örnekler sunulmuştur. Bu çalışma ile tolerans ve hoşgörü kavramlarının aynı anlamı karşılamadıkları, toleransın kurumsal bir yapısı olduğu, hoşgörünün ise bireysel bir tutumu ifade ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tolerans, Hoşgörü, Farklılık, Hristiyan, Aydınlanma, Kilise, Devlet.
dc.description The aim of this thesis is to reveal the difference between tolerance of which source is Europe and hoşgörü which reflects Turkish folk culture completely and which are thought to have the same meaning. In the first part the etymology of the words and their usage where they emerged have been examined separately. In the second part tolerance and hoşgörü have been compared by giving their historical backgrounds, contents, elements and fields. In the third part samples related with tolerance from philosophical arguments have been given. In this thesis it has been inferred that tolerance and hoşgörü do not mean the same sense, tolerance has an institutional manner whereas hoşgörü expresses a personal manner. Keywords: Tolerance, Hoşgörü, Difference, Christian, Enlightenment, Church, State.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2008.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezin amacı, aynı anlamda olduğu düşünülen batı kaynaklı tolerans kelimesi ile tamamen Türk halk kültürünü yansıtan hoşgörü kelimesi arasındaki farkı ortaya çıkarmaktır. İlk bölümde kelimeler ayrı ayrı ele alınarak etimolojileri ve ortaya çıktıkları kültürlerdeki kullanımları incelenmiştir. İkinci bölümde kelimelerin tarihsel arka planları, içerikleri unsurları ve alanları sunularak kelimeler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Üçüncü bölümde toleransla ilgili felsefi argümanlardan örnekler sunulmuştur. Bu çalışma ile tolerans ve hoşgörü kavramlarının aynı anlamı karşılamadıkları, toleransın kurumsal bir yapısı olduğu, hoşgörünün ise bireysel bir tutumu ifade ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tolerans, Hoşgörü, Farklılık, Hristiyan, Aydınlanma, Kilise, Devlet.
dc.description The aim of this thesis is to reveal the difference between tolerance of which source is Europe and hoşgörü which reflects Turkish folk culture completely and which are thought to have the same meaning. In the first part the etymology of the words and their usage where they emerged have been examined separately. In the second part tolerance and hoşgörü have been compared by giving their historical backgrounds, contents, elements and fields. In the third part samples related with tolerance from philosophical arguments have been given. In this thesis it has been inferred that tolerance and hoşgörü do not mean the same sense, tolerance has an institutional manner whereas hoşgörü expresses a personal manner. Keywords: Tolerance, Hoşgörü, Difference, Christian, Enlightenment, Church, State.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Felsefi açıdan tolerans ve hoşgörü = Tolerance and hoşgörü in philosophical terms /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account