DSpace Repository

Cabbar Kulu Hikaye-i Veysel Karani (giriş-inceleme-metin-dizin) /

Show simple item record

dc.creator Karaöz, Ayşegül. 18054 author
dc.creator Özkan, Abdurrahman, 1968- thesis advisor 26701
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10435
dc.date 2009.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00730.pdf
dc.description Bu tez, H. 1258/M. 1842 yılında Alevi-Bektaşi bir derviş olan Cabbar Kulu tarafından yazılmış, Ali isimli bir şahıs tarafından istinsah edilmiş olan Hikaye-i Veysel Karani adlı eserin dil hususiyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 19. yüzyılın son dönemlerine ait inceleme ve araştırmalara baktığımızda ortaya konulan çalışmaların azlığı dikkatimizi çekmiştir. Bu çalışma ile bu döneme ait bilgilere bir nebze açıklık getirmek amaçlanmıştır. Bu tez, son dönem Osmanlı Türkçesine ait bir eser olan Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani adlı el yazması eserin okunmasını ve incelenmesini içeren bir çalışmadır. Eserin yazıldığı dönemin ses ve biçim özelliklerini ortaya koyabilmek için yapılan bu çalışma giriş, inceleme, metin ve dizin kısımlarından oluşmuştur. Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani üzerine yapılan çalışma neticesinde genel olarak şu özellikler çıkarılabilir: İlk olarak. 19. yüzyıl yazı dilinin ağırlığına rağmen eser sade, akıcı ve anlaşılır bir özellik gösterir. İkinci olarak, ünlü uyumlarında damak uyumu metinde tam iken dudak uyumu kendini ikili şekilde gösterir. Üçüncü olarak, yabancı kelimelerin bir kısmında görülen sonda vokal türemesi metnimize orijinallik katmıştır. Son olarak, eserde hem Eski Anadolu Türkçesine hem de Türkiye Türkçesine dair söyleyişler bir arada bulunur. Bu durumda eserin bir geçiş dönemi eseri olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar kelimeler: Alevilik- Bektaşilik, tasavvuf, Cabbar Kulu, 19. yüzyıl Türk Dili ve ses özellikleri.
dc.description The present thesis was composed in order to determine the language features of work entitled Hikaye-i Veysel Karani which is written by a Alawite-Bektashi dervish named Cabbar Kulu in H. 1258/M. 1842 and reproduced by a person named Ali. The rarity of works written in the late 19'th century captured our attention following some analysis and investigation. By this work, it's aimed to provide a little bit clarification to knowledge that belongs to this period. This thesis is a work that including the transcript of the text and analysis of work entitled Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani which is written in the last period of Ottoman Turkish Language. The work is consist of for parts, called, introduction, analysis, text and index, in order to present phonetic and morphological features of the period in which the work was written. We may exhibit these broad features after all exercises handled upon Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani: First of all, despite the intensity of 19'th century literary language, the work has a pure, fluent and comprehensible structure. Secondly, while palatal harmony which is one of vowel harmony is absolute labial harmony is seen in double forms in text. Thirdly, the epenthesis which is seen in some foreign words adds text authenticity. Eventually, dictions from both Old Anatolian Turkish and Turkey Turkish coexist in text. Insuch a case we can indicate that this is a work of transiti on period. Keywords: Alavite-Bektashi, sufism, Cabbar Kulu, 19'th century Turkish Language and Phonetic features.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez, H. 1258/M. 1842 yılında Alevi-Bektaşi bir derviş olan Cabbar Kulu tarafından yazılmış, Ali isimli bir şahıs tarafından istinsah edilmiş olan Hikaye-i Veysel Karani adlı eserin dil hususiyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 19. yüzyılın son dönemlerine ait inceleme ve araştırmalara baktığımızda ortaya konulan çalışmaların azlığı dikkatimizi çekmiştir. Bu çalışma ile bu döneme ait bilgilere bir nebze açıklık getirmek amaçlanmıştır. Bu tez, son dönem Osmanlı Türkçesine ait bir eser olan Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani adlı el yazması eserin okunmasını ve incelenmesini içeren bir çalışmadır. Eserin yazıldığı dönemin ses ve biçim özelliklerini ortaya koyabilmek için yapılan bu çalışma giriş, inceleme, metin ve dizin kısımlarından oluşmuştur. Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani üzerine yapılan çalışma neticesinde genel olarak şu özellikler çıkarılabilir: İlk olarak. 19. yüzyıl yazı dilinin ağırlığına rağmen eser sade, akıcı ve anlaşılır bir özellik gösterir. İkinci olarak, ünlü uyumlarında damak uyumu metinde tam iken dudak uyumu kendini ikili şekilde gösterir. Üçüncü olarak, yabancı kelimelerin bir kısmında görülen sonda vokal türemesi metnimize orijinallik katmıştır. Son olarak, eserde hem Eski Anadolu Türkçesine hem de Türkiye Türkçesine dair söyleyişler bir arada bulunur. Bu durumda eserin bir geçiş dönemi eseri olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar kelimeler: Alevilik- Bektaşilik, tasavvuf, Cabbar Kulu, 19. yüzyıl Türk Dili ve ses özellikleri.
dc.description The present thesis was composed in order to determine the language features of work entitled Hikaye-i Veysel Karani which is written by a Alawite-Bektashi dervish named Cabbar Kulu in H. 1258/M. 1842 and reproduced by a person named Ali. The rarity of works written in the late 19'th century captured our attention following some analysis and investigation. By this work, it's aimed to provide a little bit clarification to knowledge that belongs to this period. This thesis is a work that including the transcript of the text and analysis of work entitled Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani which is written in the last period of Ottoman Turkish Language. The work is consist of for parts, called, introduction, analysis, text and index, in order to present phonetic and morphological features of the period in which the work was written. We may exhibit these broad features after all exercises handled upon Cabbar Kulu, Hikaye-i Veysel Karani: First of all, despite the intensity of 19'th century literary language, the work has a pure, fluent and comprehensible structure. Secondly, while palatal harmony which is one of vowel harmony is absolute labial harmony is seen in double forms in text. Thirdly, the epenthesis which is seen in some foreign words adds text authenticity. Eventually, dictions from both Old Anatolian Turkish and Turkey Turkish coexist in text. Insuch a case we can indicate that this is a work of transiti on period. Keywords: Alavite-Bektashi, sufism, Cabbar Kulu, 19'th century Turkish Language and Phonetic features.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Cabbar Kulu Hikaye-i Veysel Karani (giriş-inceleme-metin-dizin) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account