DSpace Repository

Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir mermer işletmesinde uygulama örneği /

Show simple item record

dc.creator Karaman, Davut. 18083 author
dc.creator Titiz, İsmet. thesis advisor 10527
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00760.pdf
dc.description Günümüzde yoğun ve acımasız rekabet koşulları hüküm sürmektedir. İşletmeler pazar paylarını arttırmanın öncesinde mevcut konumlarını koruyabilmek ve ayakta kalabilmek adına büyük mücadele vermektedir. Bu mücadelenin başında da sürekli artma eğilimi gösteren maliyetlerin arzu edilen seviyelere çekilerek korunabilmesi yer almaktadır. Bu çabanın kaçınılmaz gereği olarak maliyet yönetimi kavramı, son yıllarda önemini giderek arttırmıştır. İşletmeler rekabet güçlerini sağlamlaştırmak için farklı maliyet yönetimi yaklaşımlarını ve tekniklerini benimsemektedirler. Ancak maliyetlerin kontrolü ve yönlendirilmesi için sorumluluk muhasebesi sistemine geçilmesinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Çünkü sorumluluk muhasebesinde temel amaç, gider kontrolüdür. Sorumluluk muhasebesinin uygulandığı bölümsel işletmelerde; bölümler arası mal ve hizmet transferlerinde uygulanacak transfer fiyatlama politikası üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. İşletmelerin, transfer fiyatlama politikalarına karar verirken, maliyet yönetimine ilişkin kaygıları ön planda tutmaları yararlarına olmaktadır. Bu çerçevede ele alınan çalışmada, konu önce teorik olarak ele alınmış, sonra da mermer sektöründeki bir üretim işletmesinde uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın teorik kısmında, maliyet yönetimi açısından faaliyet tabanlı muhasebe ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı, daha doğru birim maliyet bilgisine ulaşmak için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin nasıl uygulanabileceğini ve uygulamada nasıl sonuçlar alınabileceğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi hem teorik hem de ampirik açıdan incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi, Mermer İşletmesi, Maliyet Yönetimi, Sorumluluk Muhasebesi.
dc.description Nowadays, intense and hard conditions of competetion are prevailing. Business organizations struggle to protect their current position and to be able to be afloat before raising their market share. At the beginning of this struggle, it's included that the costs show constant enhancement tendency, can be kept by bringing up to the desireed Standard. Recently, as an inevitable necessity of this struggle, the concept of "costing management" has raised its importance more and more. Business organizations can embark on different costing management approaches and techniques to assure their competitive power. However, it can be said that it's a compuision to proceed to the system of responsibility accounting in order to check and head the costs. Because primary objective of functional accounting is the expense control. İn entities that the functional accounting is applied, it's particulary necessary to dwell upon transfer pricing policy which will be applied for transfering of goods and services among the segments. While the transfer pricing policies are being chosen, it will be advantageous to put concerns of cost management first. İn the studies handled with this framework, the issue was firstly examined theoretically, then applied in a production firm in a marble sector. In the theoretical part of the study, activity based accounting was examined in details. The main aim of the study preparred within this direction, is to be sought how Activity Based Costing System can be applied and what kind of solutions can be accomplished in order to reach truer costing knowledge. Within this framework, Activity Based Costing was examined both in theory and experientially. Keywords: Activity Based Costing System, Management of Marble, Costing Management, Responsibility Accounting.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde yoğun ve acımasız rekabet koşulları hüküm sürmektedir. İşletmeler pazar paylarını arttırmanın öncesinde mevcut konumlarını koruyabilmek ve ayakta kalabilmek adına büyük mücadele vermektedir. Bu mücadelenin başında da sürekli artma eğilimi gösteren maliyetlerin arzu edilen seviyelere çekilerek korunabilmesi yer almaktadır. Bu çabanın kaçınılmaz gereği olarak maliyet yönetimi kavramı, son yıllarda önemini giderek arttırmıştır. İşletmeler rekabet güçlerini sağlamlaştırmak için farklı maliyet yönetimi yaklaşımlarını ve tekniklerini benimsemektedirler. Ancak maliyetlerin kontrolü ve yönlendirilmesi için sorumluluk muhasebesi sistemine geçilmesinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Çünkü sorumluluk muhasebesinde temel amaç, gider kontrolüdür. Sorumluluk muhasebesinin uygulandığı bölümsel işletmelerde; bölümler arası mal ve hizmet transferlerinde uygulanacak transfer fiyatlama politikası üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. İşletmelerin, transfer fiyatlama politikalarına karar verirken, maliyet yönetimine ilişkin kaygıları ön planda tutmaları yararlarına olmaktadır. Bu çerçevede ele alınan çalışmada, konu önce teorik olarak ele alınmış, sonra da mermer sektöründeki bir üretim işletmesinde uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın teorik kısmında, maliyet yönetimi açısından faaliyet tabanlı muhasebe ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı, daha doğru birim maliyet bilgisine ulaşmak için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin nasıl uygulanabileceğini ve uygulamada nasıl sonuçlar alınabileceğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi hem teorik hem de ampirik açıdan incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi, Mermer İşletmesi, Maliyet Yönetimi, Sorumluluk Muhasebesi.
dc.description Nowadays, intense and hard conditions of competetion are prevailing. Business organizations struggle to protect their current position and to be able to be afloat before raising their market share. At the beginning of this struggle, it's included that the costs show constant enhancement tendency, can be kept by bringing up to the desireed Standard. Recently, as an inevitable necessity of this struggle, the concept of "costing management" has raised its importance more and more. Business organizations can embark on different costing management approaches and techniques to assure their competitive power. However, it can be said that it's a compuision to proceed to the system of responsibility accounting in order to check and head the costs. Because primary objective of functional accounting is the expense control. İn entities that the functional accounting is applied, it's particulary necessary to dwell upon transfer pricing policy which will be applied for transfering of goods and services among the segments. While the transfer pricing policies are being chosen, it will be advantageous to put concerns of cost management first. İn the studies handled with this framework, the issue was firstly examined theoretically, then applied in a production firm in a marble sector. In the theoretical part of the study, activity based accounting was examined in details. The main aim of the study preparred within this direction, is to be sought how Activity Based Costing System can be applied and what kind of solutions can be accomplished in order to reach truer costing knowledge. Within this framework, Activity Based Costing was examined both in theory and experientially. Keywords: Activity Based Costing System, Management of Marble, Costing Management, Responsibility Accounting.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir mermer işletmesinde uygulama örneği /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account