DSpace Repository

11 Eylül sonrası Türk-Amerikan ilişkileri /

Show simple item record

dc.creator Demirdaş, Ali. 12218 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. issuing body 10442
dc.creator Altan, Yakup, 1971- thesis advisor 10596
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00767.pdf
dc.description Bu tezin amacı, ülkelerin uluslararası politika uygulamalarında büyük oranda değişiklikler yapmalarına neden olan 11 Eylül'ün, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerini nasıl etkilendiğini ayrıntılı bir biçimde araştırmaktır. Bu yapılırken, iki ülke ilişkilerine yön veren dinamiklerle beraber, ilişkilerin başladığı 19.yy başlarından 21.yy başına kadar geçen süre zarfında yaşanan ve ilişkilerin seyrini değiştiren olaylar da tezin asıl konusu olan dönemle karsılaştırılmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde iki ülke ilişkilerinin teorik bakımdan bina edildiği sacayakları incelenmiştir. Buna göre güvenlik, ekonomik ve askeri yardım, Türk iç siyaseti ve stratejik nedenler gibi olgular bağlamında ilişkilerin nasıl bir seyir izlediği açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, dünyanın iki kutba bölünmesiyle beraber iki ülkenin birbirlerine karşı izledikleri siyaset uygulamaları, gelişen olaylar ışığı altında incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, 11 Eylül sonrası iki ülkenin karşılıklı dış politika uygulamaları incelenmiştir. Amerika'nın terörle küresel bazda giriştiği mücadelenin Türkiye'ye siyasi, ekonomik ve kamuoyu anlamında etkileri analiz edilmiştir. Bu yapılırken, Amerikan Başkanı George W. Bush'un dış politika uygulamalarında kullandığı yöntem göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç kısmında iki ülke müttefikliğinin iniş ve çıkışlara rağmen devam ettiği, iki ülkenin birbiri için vazgeçilmez önemi olduğu, fakat 11 Eylül sonucu değişen dünya düzeni, Amerika'nın ve Türkiye'nin iç politika dinamikleri gibi nedenlerden dolayı Türkiye'nin bölgesinde göreceli olarak daha bağımsız bir siyaset izlediği açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, ABD, Türk-Amerikan İlişkileri, müttefiklik, terörle mücadele, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi, Bush, 11 Eylül, Erdoğan, Obama.
dc.description The purpose of this thesis is to analyse in detail the Turkish-American relations in the context of September 11, which has drastically changed the foreign policy implementations all around the world. In doing so, the dynamics that shape two countries' foreign policy perceptions are also examined by utilizing the events that took place between the two allies' almost bicentennial relations. In the first chapter, the theoretical foreign policy components that essentially shape the mutual foreign policy making of the two countries are scrutinized. Therefore, security, economic and military aid and Turkish domestic influences are taken into consideration. The second chapter addresses the mutual policy implementations between the two countries within the context of the Cold War. The third section includes the effects of September 11 that have determied the way the relations between the two countries have been developing. America's global war against terror and its influences on the Turkish domestic politics are also taken into consideration. More importantly, it examines the means resorted to by George W. Bush to fulfill foreign policy which is of great importance and has had great impact. The last section touches upon the fact that although the relations have been considered bumpy, the two countries have a vital interest in the contination of their alliance. Yet, it is noted that due to the fundamental changes in international situations, along with Turkish and American domestic politics; Turkey has started to follow a relatively more independent foreign policy separate from Washington's. Keywords: Turkey, USA, Turkish American Relations, alliance, war against terror, the Kurdish movement in Iraq, Greater Middle East, Bush, September 11, Erdoğan, Obama.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezin amacı, ülkelerin uluslararası politika uygulamalarında büyük oranda değişiklikler yapmalarına neden olan 11 Eylül'ün, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerini nasıl etkilendiğini ayrıntılı bir biçimde araştırmaktır. Bu yapılırken, iki ülke ilişkilerine yön veren dinamiklerle beraber, ilişkilerin başladığı 19.yy başlarından 21.yy başına kadar geçen süre zarfında yaşanan ve ilişkilerin seyrini değiştiren olaylar da tezin asıl konusu olan dönemle karsılaştırılmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde iki ülke ilişkilerinin teorik bakımdan bina edildiği sacayakları incelenmiştir. Buna göre güvenlik, ekonomik ve askeri yardım, Türk iç siyaseti ve stratejik nedenler gibi olgular bağlamında ilişkilerin nasıl bir seyir izlediği açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, dünyanın iki kutba bölünmesiyle beraber iki ülkenin birbirlerine karşı izledikleri siyaset uygulamaları, gelişen olaylar ışığı altında incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, 11 Eylül sonrası iki ülkenin karşılıklı dış politika uygulamaları incelenmiştir. Amerika'nın terörle küresel bazda giriştiği mücadelenin Türkiye'ye siyasi, ekonomik ve kamuoyu anlamında etkileri analiz edilmiştir. Bu yapılırken, Amerikan Başkanı George W. Bush'un dış politika uygulamalarında kullandığı yöntem göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç kısmında iki ülke müttefikliğinin iniş ve çıkışlara rağmen devam ettiği, iki ülkenin birbiri için vazgeçilmez önemi olduğu, fakat 11 Eylül sonucu değişen dünya düzeni, Amerika'nın ve Türkiye'nin iç politika dinamikleri gibi nedenlerden dolayı Türkiye'nin bölgesinde göreceli olarak daha bağımsız bir siyaset izlediği açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, ABD, Türk-Amerikan İlişkileri, müttefiklik, terörle mücadele, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi, Bush, 11 Eylül, Erdoğan, Obama.
dc.description The purpose of this thesis is to analyse in detail the Turkish-American relations in the context of September 11, which has drastically changed the foreign policy implementations all around the world. In doing so, the dynamics that shape two countries' foreign policy perceptions are also examined by utilizing the events that took place between the two allies' almost bicentennial relations. In the first chapter, the theoretical foreign policy components that essentially shape the mutual foreign policy making of the two countries are scrutinized. Therefore, security, economic and military aid and Turkish domestic influences are taken into consideration. The second chapter addresses the mutual policy implementations between the two countries within the context of the Cold War. The third section includes the effects of September 11 that have determied the way the relations between the two countries have been developing. America's global war against terror and its influences on the Turkish domestic politics are also taken into consideration. More importantly, it examines the means resorted to by George W. Bush to fulfill foreign policy which is of great importance and has had great impact. The last section touches upon the fact that although the relations have been considered bumpy, the two countries have a vital interest in the contination of their alliance. Yet, it is noted that due to the fundamental changes in international situations, along with Turkish and American domestic politics; Turkey has started to follow a relatively more independent foreign policy separate from Washington's. Keywords: Turkey, USA, Turkish American Relations, alliance, war against terror, the Kurdish movement in Iraq, Greater Middle East, Bush, September 11, Erdoğan, Obama.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title 11 Eylül sonrası Türk-Amerikan ilişkileri /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account