DSpace Repository

Bireyci ve toplulukçu kültürün yönetim üzerine etkileri : yönetici adayları üzerinde bir araştırma /

Show simple item record

dc.creator Koyuncu, Osman. 18121 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator 10508 Çarıkçı, İlker Hüseyin, 1970- thesis advisor
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00808.pdf
dc.description Günümüzde insan unsuru rekabet ortamındaki organizasyonlar için daha da önemlidir. Organizasyonlar daha fazla kar ve pazar payı için diğerleriyle rekabet etmek zorundadırlar, bu yüzden acımasız pazar şartlarında çalışabilecek insanlara öncesinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu şartlar altında hangi firma bünyesindeki insan kaynağını etkili bir şekilde kullanırsa, o organizasyon yaşamını sürdürecek ve bu pazarda rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlayacaktır. İnsan kaynağını etkili bir şekilde kullanmanın yolu ise her bireyin kültürel niteliklerinin iş yaşamını etkilediği gerçeğini kabul etmek ve işgören seçiminde bu unsura dikkat etmekten geçmektedir. Küreselleşme olarak sıklıkla dile getirilen, teknoloji ve işgücünün sınırların ötesine geçmesi ve bilginin ulaşılabilirliğinin artması, günümüz dünyasında faaliyet gösteren firmaların stratejilerini de değiştirmesine sebep olmuştur. Bunun nedeni işgücü piyasasında, sayıları her geçen gün artan, teknik yeterlilikleri yüksek adaylar arasından firma hedeflerine en uygun personelin seçilmesi sürecinin zorlaşması, seçilen personelin ise firmada uyum içerisinde çalıştırılarak ve işe motive edilmesinin karmaşık süreçler haline gelmesidir. İnsan unsurunun etkin kullanılmasında örgüt kültürü çok önemli bir araçtır. Her örgütte farklı şekillerde ortaya çıkan kültür kavramı, uygun şekilde yönetilirse olumlu katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı farklı kültürel niteliklerin, kişilerin yönetim algıları ve girişimcilik eğilimleri üzerinde oluşturduğu etkileri Geert Hofstede'nin tanımladığı Bireyci-Toplulukçu kültür ayrımı açısından karşılaştırmak ve ortaya çıkan farklılıkların sebeplerini tespit etmeye çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: Bireycilik, Toplulukçuluk, Kültür, Kültürlerarası Farklılıklar, Girişimcilik Eğilimi.
dc.description Nowadays, in competitive environment the human factor is even more important for organizations. Organizations have to compete with others for more profit and market share, therefore people, who able to work in brutal market conditions, are needed more than before. Under these conditions, which company effectively uses the human resources, it will continue to live and will provide a grate advantage against it's competitors. The ways of effectively use human resources are, accept the fact that each individual's cultural characteristics affect their business life and to pay attention to these factors in the selection of employee. The increasing accessibility of information, technologies and labors overreaching the boundaries, often raised as globalization, cause to change strategies of companies operating in today's world. This is because of the process of selecting the most appropriate personel have become difficult in the labor market, which has the number of high technical competence candidates increasing every day, motivating the selected personel and running them in harmony are become a complex process. Organization culture is very important tool of effectively using human resources. If the organization properly manage the culture consept, which appears different ways in every organization, they can be an indisputable fact that a positive contribution. This study aims to compare person's different cultural attributes how to affect their management perceptions and entrepreneurial trends, on the basis of Individualist-Collectivist Culture, identified by Geert Hofstede, and aims to determine reasons of diffences. Keywords: Individualism, Collectivism, Cross-Cultural Differences, Entrepreneurial trends.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde insan unsuru rekabet ortamındaki organizasyonlar için daha da önemlidir. Organizasyonlar daha fazla kar ve pazar payı için diğerleriyle rekabet etmek zorundadırlar, bu yüzden acımasız pazar şartlarında çalışabilecek insanlara öncesinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu şartlar altında hangi firma bünyesindeki insan kaynağını etkili bir şekilde kullanırsa, o organizasyon yaşamını sürdürecek ve bu pazarda rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlayacaktır. İnsan kaynağını etkili bir şekilde kullanmanın yolu ise her bireyin kültürel niteliklerinin iş yaşamını etkilediği gerçeğini kabul etmek ve işgören seçiminde bu unsura dikkat etmekten geçmektedir. Küreselleşme olarak sıklıkla dile getirilen, teknoloji ve işgücünün sınırların ötesine geçmesi ve bilginin ulaşılabilirliğinin artması, günümüz dünyasında faaliyet gösteren firmaların stratejilerini de değiştirmesine sebep olmuştur. Bunun nedeni işgücü piyasasında, sayıları her geçen gün artan, teknik yeterlilikleri yüksek adaylar arasından firma hedeflerine en uygun personelin seçilmesi sürecinin zorlaşması, seçilen personelin ise firmada uyum içerisinde çalıştırılarak ve işe motive edilmesinin karmaşık süreçler haline gelmesidir. İnsan unsurunun etkin kullanılmasında örgüt kültürü çok önemli bir araçtır. Her örgütte farklı şekillerde ortaya çıkan kültür kavramı, uygun şekilde yönetilirse olumlu katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı farklı kültürel niteliklerin, kişilerin yönetim algıları ve girişimcilik eğilimleri üzerinde oluşturduğu etkileri Geert Hofstede'nin tanımladığı Bireyci-Toplulukçu kültür ayrımı açısından karşılaştırmak ve ortaya çıkan farklılıkların sebeplerini tespit etmeye çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: Bireycilik, Toplulukçuluk, Kültür, Kültürlerarası Farklılıklar, Girişimcilik Eğilimi.
dc.description Nowadays, in competitive environment the human factor is even more important for organizations. Organizations have to compete with others for more profit and market share, therefore people, who able to work in brutal market conditions, are needed more than before. Under these conditions, which company effectively uses the human resources, it will continue to live and will provide a grate advantage against it's competitors. The ways of effectively use human resources are, accept the fact that each individual's cultural characteristics affect their business life and to pay attention to these factors in the selection of employee. The increasing accessibility of information, technologies and labors overreaching the boundaries, often raised as globalization, cause to change strategies of companies operating in today's world. This is because of the process of selecting the most appropriate personel have become difficult in the labor market, which has the number of high technical competence candidates increasing every day, motivating the selected personel and running them in harmony are become a complex process. Organization culture is very important tool of effectively using human resources. If the organization properly manage the culture consept, which appears different ways in every organization, they can be an indisputable fact that a positive contribution. This study aims to compare person's different cultural attributes how to affect their management perceptions and entrepreneurial trends, on the basis of Individualist-Collectivist Culture, identified by Geert Hofstede, and aims to determine reasons of diffences. Keywords: Individualism, Collectivism, Cross-Cultural Differences, Entrepreneurial trends.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bireyci ve toplulukçu kültürün yönetim üzerine etkileri : yönetici adayları üzerinde bir araştırma /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account