DSpace Repository

Küresel finansal krizin KOBİ'lerin finansman kararlarına etkileri : Uşak ili örneği /

Show simple item record

dc.creator Genç, Erhan. 18117 author
dc.creator Çetin, Ali Cüneyt, 1970- thesis advisor 9063
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00801.pdf
dc.description Amerika Birleşik Devleti'nde başlayarak tüm dünya ekonomilerini etkisi altına alan küresel finansal kriz ülkemiz ekonomisini de derinden etkilemiştir. Ülke ekonomilerinde derin hasarlar bırakan küresel kriz öncelikle ülkelerin finansal piyasalarını etkilemiş daha sonra da reel sektöre doğru bir yayılma göstermiştir. Ülkemizde küresel finansal krizin etkileri en fazla reel sektörde hissedilmiştir. Ülkemizdeki reel sektörün yaklaşık olarak yüzde 98'lik kısmını oluşturan ve ülkemizde istihdamın büyük bir kısmını sağlayan KOBİ'ler, küresel finansal krizin etkilerinden en fazla etkilenen kesim olmuştur. KOBİ'lerin karşılaşmış oldukları sorunlar incelendiğinde KOBİ'lerin finansman ile ilgili sorunlarının en başta geldiği görülmektedir. KOBİ'lerin yaşamış oldukları finansman sorunları ülke ekonomisinin genel durumu ve KOBİ'lerin verecekleri finansman kararları ile yakından ilgili olmakla birlikte verilecek olan finansman kararları ülke ekonomisinin durumuna göre şekillenmektedir. Ülkemiz ekonomisinde daraltıcı bir etki yapan küresel kriz KOBİ'lerin finansman kararlarında da aynı etkiyi göstermiştir. KOBİ'lerin sağlıklı bir şekilde yollarına devam edebilmeleri ve gelişebilmelerinde önemli bir faktör olan finansman kararları kriz, döneminde hayati öneme sahip olmuştur. Yatırımları için sağlıklı ve doğru finansal kararlar alamayan KOBİ'lerin kimileri küçülürken kimileri de faaliyetlerine devam edememiştir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde krizin tanımlanması, özellikleri ve ülkemizin yaşamış olduğu krizlerden bahsedilerek; halen daha etkilerinin devam etmekte olduğu küresel finansal kriz ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İkinci bölümde KOBİ'lerden bahsedilmiş, KOBİ'lerin karşılaştıkları sorunlar üzerinde durularak finansman sorunu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise KOBİ'lerin finansman kaynakları üzerinde durularak, KOBİ'lerin finansman kararlarını etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise küresel finansal krizin Uşak ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman kararına etkilerine yönelik araştırma bulgularına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kriz, Krizin Özellikleri, Küresel Finansal Kriz, KOBİ, Finansman, Finansman Kararları.
dc.description The global financial crisis, that emerged in United States of America, has affected whole world economy and also affected Turkish economy. The crisis, that damaged world economy deeply, primarily affected the countries' financial markets then spread to the corporate sector. In Turkey the effects of crisis has been perceived on corporate sector. A large part of Turkish economy(approximately %98) is forming part of SMEs and the SMEs provide the large part of employment in Turkey. The SMEs are the most affected sector by the global financial crisis. When the problems, that SMEs experienced during the crisis, are examined it is seen that finacing problems are the first. The problems that SMEs has experienced are closely related with the general situation of the domestic economy and the financing decisions of SMEs. The financing decisions of SMEs are shaped by the stuation of domestic economy. The global crisis has shown the same contractionary effect both on domestic economy and the financig decisions of SMEs. The finacing decisions of the SMEs ve a vital role for the SMEs to stand on and improve. Hence the financing decisions has come in prominence for SMEs during the global financial crisis. While some fo the SMEs that can't take the right financial decisions has diminished, the others has göne bankrupt. This study consist of four sections. In the first section characteristics of crisis have been described and the crisis that Turkey experienced are reviewed. And than the global finacial crisis investigated in detail. In the second section The SMEs and the financing problems of the SMEs are described. In the third section the alternative sources of finance and the factors that affect financing decisions of the SMEs are described. In the fourth section The effects of the global financial crisis on financing decisions of SMEs is investigated by a survey that applied in Usak city center. Keywords: Crisis, Features of Crisis, Global Financial Crisis, SME, Finance, Financing Decisions.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amerika Birleşik Devleti'nde başlayarak tüm dünya ekonomilerini etkisi altına alan küresel finansal kriz ülkemiz ekonomisini de derinden etkilemiştir. Ülke ekonomilerinde derin hasarlar bırakan küresel kriz öncelikle ülkelerin finansal piyasalarını etkilemiş daha sonra da reel sektöre doğru bir yayılma göstermiştir. Ülkemizde küresel finansal krizin etkileri en fazla reel sektörde hissedilmiştir. Ülkemizdeki reel sektörün yaklaşık olarak yüzde 98'lik kısmını oluşturan ve ülkemizde istihdamın büyük bir kısmını sağlayan KOBİ'ler, küresel finansal krizin etkilerinden en fazla etkilenen kesim olmuştur. KOBİ'lerin karşılaşmış oldukları sorunlar incelendiğinde KOBİ'lerin finansman ile ilgili sorunlarının en başta geldiği görülmektedir. KOBİ'lerin yaşamış oldukları finansman sorunları ülke ekonomisinin genel durumu ve KOBİ'lerin verecekleri finansman kararları ile yakından ilgili olmakla birlikte verilecek olan finansman kararları ülke ekonomisinin durumuna göre şekillenmektedir. Ülkemiz ekonomisinde daraltıcı bir etki yapan küresel kriz KOBİ'lerin finansman kararlarında da aynı etkiyi göstermiştir. KOBİ'lerin sağlıklı bir şekilde yollarına devam edebilmeleri ve gelişebilmelerinde önemli bir faktör olan finansman kararları kriz, döneminde hayati öneme sahip olmuştur. Yatırımları için sağlıklı ve doğru finansal kararlar alamayan KOBİ'lerin kimileri küçülürken kimileri de faaliyetlerine devam edememiştir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde krizin tanımlanması, özellikleri ve ülkemizin yaşamış olduğu krizlerden bahsedilerek; halen daha etkilerinin devam etmekte olduğu küresel finansal kriz ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İkinci bölümde KOBİ'lerden bahsedilmiş, KOBİ'lerin karşılaştıkları sorunlar üzerinde durularak finansman sorunu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise KOBİ'lerin finansman kaynakları üzerinde durularak, KOBİ'lerin finansman kararlarını etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise küresel finansal krizin Uşak ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman kararına etkilerine yönelik araştırma bulgularına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kriz, Krizin Özellikleri, Küresel Finansal Kriz, KOBİ, Finansman, Finansman Kararları.
dc.description The global financial crisis, that emerged in United States of America, has affected whole world economy and also affected Turkish economy. The crisis, that damaged world economy deeply, primarily affected the countries' financial markets then spread to the corporate sector. In Turkey the effects of crisis has been perceived on corporate sector. A large part of Turkish economy(approximately %98) is forming part of SMEs and the SMEs provide the large part of employment in Turkey. The SMEs are the most affected sector by the global financial crisis. When the problems, that SMEs experienced during the crisis, are examined it is seen that finacing problems are the first. The problems that SMEs has experienced are closely related with the general situation of the domestic economy and the financing decisions of SMEs. The financing decisions of SMEs are shaped by the stuation of domestic economy. The global crisis has shown the same contractionary effect both on domestic economy and the financig decisions of SMEs. The finacing decisions of the SMEs ve a vital role for the SMEs to stand on and improve. Hence the financing decisions has come in prominence for SMEs during the global financial crisis. While some fo the SMEs that can't take the right financial decisions has diminished, the others has göne bankrupt. This study consist of four sections. In the first section characteristics of crisis have been described and the crisis that Turkey experienced are reviewed. And than the global finacial crisis investigated in detail. In the second section The SMEs and the financing problems of the SMEs are described. In the third section the alternative sources of finance and the factors that affect financing decisions of the SMEs are described. In the fourth section The effects of the global financial crisis on financing decisions of SMEs is investigated by a survey that applied in Usak city center. Keywords: Crisis, Features of Crisis, Global Financial Crisis, SME, Finance, Financing Decisions.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Küresel finansal krizin KOBİ'lerin finansman kararlarına etkileri : Uşak ili örneği /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account