DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinde dindarlık ile başarı algısı arasındaki ilişkisi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği) /

Show simple item record

dc.creator Nalbant, Haldun. 18159 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.creator Şentürk, Habil, 1950- thesis advisor 16819
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00845.pdf
dc.description Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dindarlık ve başarı algısı ilişkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi Burdur'da öğrenim görmekte olan öğrencilerden, seçkisiz örneklem yoluyla seçilen, 256 kız ve 164 erkek olmak üzere 420 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, dindarlığı ölçmek için "İslami Dindarlık Ölçeği", başarıyı ölçmek için, öğrenci ifadeleri ve bilgileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak, araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Beklentimizle uyumlu olarak dindarlık ve başarı eğilim arasında bazı ilişkiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Akademik başarı.
dc.description The purpose of this study was to examine the relationship between religiosity and academic achievement at university students. The sample group of this study consisted of 420 students who were randomly selected from various faculties and high schools in Burdur, Turkey, 256 of whom were females and 164 males. In this study, to evaluate the religiosity 'Islamic Religiousity Scale';to evaulate the academic achievements, studens' records and information were used. The collected data were analyzed by the researcher using SPSS 10.1 package programme. As predicted, we found some relationships between religiosity and academic achievement. Keywords: Religiosity, academic achievement.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dindarlık ve başarı algısı ilişkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi Burdur'da öğrenim görmekte olan öğrencilerden, seçkisiz örneklem yoluyla seçilen, 256 kız ve 164 erkek olmak üzere 420 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, dindarlığı ölçmek için "İslami Dindarlık Ölçeği", başarıyı ölçmek için, öğrenci ifadeleri ve bilgileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak, araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Beklentimizle uyumlu olarak dindarlık ve başarı eğilim arasında bazı ilişkiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Akademik başarı.
dc.description The purpose of this study was to examine the relationship between religiosity and academic achievement at university students. The sample group of this study consisted of 420 students who were randomly selected from various faculties and high schools in Burdur, Turkey, 256 of whom were females and 164 males. In this study, to evaluate the religiosity 'Islamic Religiousity Scale';to evaulate the academic achievements, studens' records and information were used. The collected data were analyzed by the researcher using SPSS 10.1 package programme. As predicted, we found some relationships between religiosity and academic achievement. Keywords: Religiosity, academic achievement.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Üniversite öğrencilerinde dindarlık ile başarı algısı arasındaki ilişkisi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account