DSpace Repository

İbnü'l-Arabi'nin ed-Dürretü'l-Fahira adlı eserinin tahlil ve tahkiki /

Show simple item record

dc.creator Saraç, Yusuf Ramazan. 11376 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.creator 11377 Okudan, Rifat, 1968- thesis advisor
dc.date 2010.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00847.pdf
dc.description Bu tez, ed-Dürretü.l-Fahira.da anlatılan tasavvufi hayatı konu edinmektedir. Bu çalışmada, İbnü.l-Arabi.nin söz konusu eseri tanıtılmakta, hayatının ilk yarısını geçirdiği Mağrib ve Endülüs.te karşılaştığı sufilerin günlük yaşantıları, ibadetleri, kerametleri incelenmektedir. Ayrıca yazma halde bulunan eseriniki nüshadan karşılaştırmalı tahkiki yapılmıştır.XII. ve XIII. asırlarda adı geçen coğrafyada zengin bir tasavvufi yaşam vardır. Sufiler, hayata diğer insanlardan farklı bakmış ve buna göre yaşamışlardır. Bununla birlikte bu farklılıkları onları toplumdan uzak bir yaşama itmemiştir. Anahtar Kelimeler: İbnü.l-Arabi, ed-Dürretü.l-Fahira, Endülüs, Mağrib, Sufi, Tasavvufi Hayat, Keramet.
dc.description The goal of this study is to investigate the mystic life described in ed-Durra el-Fakhira and ascertain it. Basic starting point of the study is to search the sufis. lives,worships, miracles that ibn Arabi met them in North Africa and Andalusia. Furthermore thestudyincludes the comparative ascertainment of ed-Durra el-Fakhira from two manuscripts.As a result, it is emerged that there is a fertile mystic life in XII. and XIII.centuries, atthe region of above mentioned. Sufis see the life in a new light andlive according to thisperception. However, this different view point does not carrythem to isolate from public inwhich they live. Keywords: İbnü.l-Arabi (Abenarabi), ed-Durra el-Fakhira, Andalusia, Moors/North Africa, Sufi/Mystic, Mystic Life, Miracle.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2010.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez, ed-Dürretü.l-Fahira.da anlatılan tasavvufi hayatı konu edinmektedir. Bu çalışmada, İbnü.l-Arabi.nin söz konusu eseri tanıtılmakta, hayatının ilk yarısını geçirdiği Mağrib ve Endülüs.te karşılaştığı sufilerin günlük yaşantıları, ibadetleri, kerametleri incelenmektedir. Ayrıca yazma halde bulunan eseriniki nüshadan karşılaştırmalı tahkiki yapılmıştır.XII. ve XIII. asırlarda adı geçen coğrafyada zengin bir tasavvufi yaşam vardır. Sufiler, hayata diğer insanlardan farklı bakmış ve buna göre yaşamışlardır. Bununla birlikte bu farklılıkları onları toplumdan uzak bir yaşama itmemiştir. Anahtar Kelimeler: İbnü.l-Arabi, ed-Dürretü.l-Fahira, Endülüs, Mağrib, Sufi, Tasavvufi Hayat, Keramet.
dc.description The goal of this study is to investigate the mystic life described in ed-Durra el-Fakhira and ascertain it. Basic starting point of the study is to search the sufis. lives,worships, miracles that ibn Arabi met them in North Africa and Andalusia. Furthermore thestudyincludes the comparative ascertainment of ed-Durra el-Fakhira from two manuscripts.As a result, it is emerged that there is a fertile mystic life in XII. and XIII.centuries, atthe region of above mentioned. Sufis see the life in a new light andlive according to thisperception. However, this different view point does not carrythem to isolate from public inwhich they live. Keywords: İbnü.l-Arabi (Abenarabi), ed-Durra el-Fakhira, Andalusia, Moors/North Africa, Sufi/Mystic, Mystic Life, Miracle.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İbnü'l-Arabi'nin ed-Dürretü'l-Fahira adlı eserinin tahlil ve tahkiki /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account