DSpace Repository

M.S. I-IV. yüzyıllarda Kapodokya kentlerinde Hıristiyanlığın yayılması = In I-IV. centuries, the spread of Christianity in Cappadokia cities /

Show simple item record

dc.creator 45045 Abay, Murat, 1983- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Anabilim Dalı. issuing body 10615
dc.creator Uzunaslan, Abdurrahman, 1969- thesis advisor 45046
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01116.pdf
dc.description Kapadokya bölgesindeki Hıristiyanların ve özellikle Hıristiyan Babaların yaşamında çok önemli yer tutan inanç, arkadaşlık, kardeşlik ve aile kavramlarının, bahsettiğimiz kişiler açısından anlamını sorgulayan çalışmamız, erken Hıristiyanlar için önem arz eden, sosyal konuları ve kilise babalarıyla ilgili olan siyasal olaylara dikkat çekmektedir. Özellikle din adamlarının üstlendikleri misyonun, siyasi ve sosyal kaygıları, dini etkileriyle birlikte siyasal güç elde etmiş olmalarının da önemi vurgulanmış, göç etmelerinin sebepleri irdelenmiştir. Kapadokyalı Hıristiyanlar, inançları, yaşam tarzları ve sıkıntılarıyla ilgi çektiği gibi, kayalara oydukları mimari şaheserlerle de göz doldurmuşlardır. İncil’in dışında Hıristiyanlıkla ilgili bilinen en eski belgeler Kiliseler ve Kilise Babaları arasındaki mektuplaşmalardır. Döneme ait hemen her konuda bilgi edinebileceğimiz mektuplar, çalışmamızın temelini oluşturmakta ve önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Hıristiyanlığın önemli isimlerinden olan Gregory Nazianzus, Kayserili Basil ve Gregory Nyssa Bölgede yetişmiş ve Ortodoksluğun kurucuları sayılmışlardır. Bahsedilen Kilise babalarının mektupları ve eserlerinin birçoğu günümüze ulaşmış, edebi, dini ve tarihi çalışmalara da kaynaklık etmiştir. Yapmış olduğumuz çalışma, Üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Roma dönemi Kapadokya'sının Hıristiyanlığa geçişindeki etkenler incelenmiş, yerel gelenekler, Din adamlarının görev ve sorumlulukları ile icraatları sorgulanmış; İkinci bölümde, Kapadokyalı Kilise Babalarının, düşünceleri, toplum üzerindeki etkileri ve öğretileri ele alınmış, Aile, Kardeşlik, Arkadaşlık, Bakirelik, cinsel ayrım gibi önemli kavramların, Söz konusu Babalar için ne anlama geldiği sergilenmiştir. Üçüncü ve son bölümde, din adamlarının, Hıristiyan toplumundaki yeri ve Onları göçe zorlayan faktörler irdelemiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Hıristiyanlık, Kilise Babaları, Göç.
dc.description Our study, questioning meaning of the concepts of faith, friendship, brotherhood and family, which hold a very important place in the life of the Christian people and especially the Chritian Fathers in Capadokia region, focuses on the social matters which are important to early Christians and the political incidents related to Christian Fathers. Especially the mission undertaken by the clergy, political and social fears, the importance of the fact that they gained power with the effect of religion are emphasized and the reasons of their migration is discussed. Cappadocian Christians attract attention with their beliefs, lifestyles and hardships while they are also appreciated with their architectural masterpieces they carved in rocks. The oldest documents apart from the Bible are the letters between Churches and the Church Fathers. The letters from which we can learn about almost anything related to the era form the basis of our study and covers a significant proportion of it. Gregor of Nazianzus, Basil of Kayseri and Gregor of Nyssa, who are important figures of Christianity, raised in this region and are considered the founders of Orthodoxy. Most of the letters and the works of the aforementioned Church Fathers have reached to our day and have been the source of literary, religious and historical studies. This study consists of three parts. In the first part, the factors on the conversion of the Roman Cappadocia to Christianity, local customs and the duty and the responsibilities of the clergy are questioned. In the second part, the ideas and the effect of the Church Fathers on the common people are handled and what some important concepts such as Family, Fellowship, Friendship, sexual discrimination, Virginity, mean to the Fathers in question are exhibited. In the last parts, the place of the clergy in Christian society and the factors forcing them to migrate are examined and some assessments are done. Keywords: Cappadocia, Christianity, Church Fathers, Migration.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kapadokya bölgesindeki Hıristiyanların ve özellikle Hıristiyan Babaların yaşamında çok önemli yer tutan inanç, arkadaşlık, kardeşlik ve aile kavramlarının, bahsettiğimiz kişiler açısından anlamını sorgulayan çalışmamız, erken Hıristiyanlar için önem arz eden, sosyal konuları ve kilise babalarıyla ilgili olan siyasal olaylara dikkat çekmektedir. Özellikle din adamlarının üstlendikleri misyonun, siyasi ve sosyal kaygıları, dini etkileriyle birlikte siyasal güç elde etmiş olmalarının da önemi vurgulanmış, göç etmelerinin sebepleri irdelenmiştir. Kapadokyalı Hıristiyanlar, inançları, yaşam tarzları ve sıkıntılarıyla ilgi çektiği gibi, kayalara oydukları mimari şaheserlerle de göz doldurmuşlardır. İncil’in dışında Hıristiyanlıkla ilgili bilinen en eski belgeler Kiliseler ve Kilise Babaları arasındaki mektuplaşmalardır. Döneme ait hemen her konuda bilgi edinebileceğimiz mektuplar, çalışmamızın temelini oluşturmakta ve önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Hıristiyanlığın önemli isimlerinden olan Gregory Nazianzus, Kayserili Basil ve Gregory Nyssa Bölgede yetişmiş ve Ortodoksluğun kurucuları sayılmışlardır. Bahsedilen Kilise babalarının mektupları ve eserlerinin birçoğu günümüze ulaşmış, edebi, dini ve tarihi çalışmalara da kaynaklık etmiştir. Yapmış olduğumuz çalışma, Üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Roma dönemi Kapadokya'sının Hıristiyanlığa geçişindeki etkenler incelenmiş, yerel gelenekler, Din adamlarının görev ve sorumlulukları ile icraatları sorgulanmış; İkinci bölümde, Kapadokyalı Kilise Babalarının, düşünceleri, toplum üzerindeki etkileri ve öğretileri ele alınmış, Aile, Kardeşlik, Arkadaşlık, Bakirelik, cinsel ayrım gibi önemli kavramların, Söz konusu Babalar için ne anlama geldiği sergilenmiştir. Üçüncü ve son bölümde, din adamlarının, Hıristiyan toplumundaki yeri ve Onları göçe zorlayan faktörler irdelemiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Hıristiyanlık, Kilise Babaları, Göç.
dc.description Our study, questioning meaning of the concepts of faith, friendship, brotherhood and family, which hold a very important place in the life of the Christian people and especially the Chritian Fathers in Capadokia region, focuses on the social matters which are important to early Christians and the political incidents related to Christian Fathers. Especially the mission undertaken by the clergy, political and social fears, the importance of the fact that they gained power with the effect of religion are emphasized and the reasons of their migration is discussed. Cappadocian Christians attract attention with their beliefs, lifestyles and hardships while they are also appreciated with their architectural masterpieces they carved in rocks. The oldest documents apart from the Bible are the letters between Churches and the Church Fathers. The letters from which we can learn about almost anything related to the era form the basis of our study and covers a significant proportion of it. Gregor of Nazianzus, Basil of Kayseri and Gregor of Nyssa, who are important figures of Christianity, raised in this region and are considered the founders of Orthodoxy. Most of the letters and the works of the aforementioned Church Fathers have reached to our day and have been the source of literary, religious and historical studies. This study consists of three parts. In the first part, the factors on the conversion of the Roman Cappadocia to Christianity, local customs and the duty and the responsibilities of the clergy are questioned. In the second part, the ideas and the effect of the Church Fathers on the common people are handled and what some important concepts such as Family, Fellowship, Friendship, sexual discrimination, Virginity, mean to the Fathers in question are exhibited. In the last parts, the place of the clergy in Christian society and the factors forcing them to migrate are examined and some assessments are done. Keywords: Cappadocia, Christianity, Church Fathers, Migration.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title M.S. I-IV. yüzyıllarda Kapodokya kentlerinde Hıristiyanlığın yayılması = In I-IV. centuries, the spread of Christianity in Cappadokia cities /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account