DSpace Repository

Jane Austen'in Aşk ve Gurur, Helen Fielding'in Bridget Jones'un günlüğü adlı romanlarının adabı Muhaşeret romanı açısından karşılaştırılması = Comparison of Jane Austen's pride and prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's diary in accordance with the 'novel of manners' /

Show simple item record

dc.creator Çeri, Mine Özge. 58115 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10355
dc.creator 10354 Mammadova, Batura. thesis advisor
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01365.pdf
dc.description Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Bu araştırma, iki İngiliz romanını incelemesine karşın bir tür karşılaştırmalı edebiyat incelemesidir. Bu araştırmanın amacı; aynı ülkede fakat farklı zamanlarda yazılmış iki romanı, “Adabı Muaşeret Romanı” türünün özellikleri bağlamında karşılaştırmaktır. Önce İngiliz edebiyatına özgü bir tür olan “Adabı Muaşeret Romanı” etraflıca incelenmiştir. Daha sonra bu türün özellikleri, adı geçen biri popüler kültüre ait, diğeri İngiliz Edebiyatının klasiklerinden olan romanlar incelenerek saptanmıştır. Karşılaştırılan romanlar, 19. yüzyılda İngiltere’de yazılmış olan Jane Austen’ın Aşk ve Gurur ve 20. yüzyılda yine aynı ülkede yazılmış olan Helen Fielding’in Bridget Jones’un Günlüğü adlı eserleridir. Bu iki roman; yaklaşık iki yüzyıl arayla yazılmış olmalarına karşın, yansıttıkları İngiliz insanının davranış biçimi çok az değişmiştir. Çalışmada ayrıca Jane Austen’ın Aşk ve Gurur romanının Helen Fielding’in Bridget Jones’un Günlüğü romanı üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: “Adabı Muaşeret Romanı”, Jane Austen, Aşk ve Gurur, Helen Fielding, Bridget Jones’s Günlüğü.
dc.description The present thesis is significant for the field of comparative literature. Comparative literature studies have been gaining importance in literature studies recently. This study is significant in that it compares two novels of English Literature which were written at different times yet in the same country. This study reveals that even though Jane Austen’s Pride and Prejudice was written in the nineteenth century in England and Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary was written in the twentieth century in the same country, human psychology and manners have not changed that much. The concept of the “Novel of Manners”, which is unique for the British novel, is analysed and the two novels, one of which is part of the popular culture and one of which is a classic of English Literature, are compared in accordance with the “Novel of Manners”. The characteristics of the “Novel of Manners” tradition are explored in these novels. Also, the impact and influence of Jane Austen’s Pride and Prejudice on Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary are observed. This thesis is innovative in the field of Comparative Literature with its new ideas. Keywords: “Novel of Manners”, Jane Austen, Pride and Prejudice, Helen Fielding, Bridget Jones’s Diary.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Bu araştırma, iki İngiliz romanını incelemesine karşın bir tür karşılaştırmalı edebiyat incelemesidir. Bu araştırmanın amacı; aynı ülkede fakat farklı zamanlarda yazılmış iki romanı, “Adabı Muaşeret Romanı” türünün özellikleri bağlamında karşılaştırmaktır. Önce İngiliz edebiyatına özgü bir tür olan “Adabı Muaşeret Romanı” etraflıca incelenmiştir. Daha sonra bu türün özellikleri, adı geçen biri popüler kültüre ait, diğeri İngiliz Edebiyatının klasiklerinden olan romanlar incelenerek saptanmıştır. Karşılaştırılan romanlar, 19. yüzyılda İngiltere’de yazılmış olan Jane Austen’ın Aşk ve Gurur ve 20. yüzyılda yine aynı ülkede yazılmış olan Helen Fielding’in Bridget Jones’un Günlüğü adlı eserleridir. Bu iki roman; yaklaşık iki yüzyıl arayla yazılmış olmalarına karşın, yansıttıkları İngiliz insanının davranış biçimi çok az değişmiştir. Çalışmada ayrıca Jane Austen’ın Aşk ve Gurur romanının Helen Fielding’in Bridget Jones’un Günlüğü romanı üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: “Adabı Muaşeret Romanı”, Jane Austen, Aşk ve Gurur, Helen Fielding, Bridget Jones’s Günlüğü.
dc.description The present thesis is significant for the field of comparative literature. Comparative literature studies have been gaining importance in literature studies recently. This study is significant in that it compares two novels of English Literature which were written at different times yet in the same country. This study reveals that even though Jane Austen’s Pride and Prejudice was written in the nineteenth century in England and Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary was written in the twentieth century in the same country, human psychology and manners have not changed that much. The concept of the “Novel of Manners”, which is unique for the British novel, is analysed and the two novels, one of which is part of the popular culture and one of which is a classic of English Literature, are compared in accordance with the “Novel of Manners”. The characteristics of the “Novel of Manners” tradition are explored in these novels. Also, the impact and influence of Jane Austen’s Pride and Prejudice on Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary are observed. This thesis is innovative in the field of Comparative Literature with its new ideas. Keywords: “Novel of Manners”, Jane Austen, Pride and Prejudice, Helen Fielding, Bridget Jones’s Diary.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Jane Austen'in Aşk ve Gurur, Helen Fielding'in Bridget Jones'un günlüğü adlı romanlarının adabı Muhaşeret romanı açısından karşılaştırılması = Comparison of Jane Austen's pride and prejudice and Helen Fielding's Bridget Jones's diary in accordance with the 'novel of manners' /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account