DSpace Repository

Kadı Abdülcebbar'da haberi sıfatlar = Opinions of Kadi Abdulcabbar on Akhbar as-sifat /

Show simple item record

dc.creator Tanrıkulu, Sadık. 65867 author
dc.creator 73150 Aslan, Abdülgaffar, 1962- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01449.pdf
dc.description Bu çalışma Kâdî Abdülcebbâr'ın haberî sıfatlarla ilgili görüşlerini ele almayı hedeflemektedir. Çalışma; giriş ve iki ana bölüm olarak planlanmıştır. Giriş kısmında çalışmanın konusu, önemi, kapsamı, araştırmanın metodu ve konunun kaynakları hakkında genel bilgi sunulmuştur. Birinci bölüm, Kâdî Abdülcebbâr'ın zât-sıfat anlayışı başlığını taşımaktadır. Bu bölümde genel olarak zât ve sıfat konusu hakkında Kâdî Abdülcebbâr'ın görüşleri tesbit edilmeye çalışılmıştır. Birinci bölüm; zât ve sıfat kavramları ile bunların mâhiyeti, zât-sıfat ilişkisi ve sıfatların taksimini ele almıştır. Kâdî Abdülcebbâr'ın, sıfatlar hakkında yaptığı zâtî, selbî ve fiilî şeklindeki taksim esas alınarak bu başlıklar altında değerlendirdiği sıfatlara ilişkin yaptığı değerlendirmeler birer birer kaydedilmiştir. İkinci bölüm, Kâdî Abdülcebbâr'da haberî sıfatlar başlığını taşımakta olup çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu bölümde Kâdî Abdülcebbâr'ın çeşitli eserlerinde değerlendirmeye alıp kendileriyle ilgili olarak yorumlamalar yaptığı haberî sıfatlar incelenilmeye çalışılmıştır. Haberî sıfatlar değerlendirilirken, çalışmada Eş'arî ve Mâtürîdî ile birlikte bu iki ismin takipçileri olan kelamcıların görüşleri de kendilerine ait en temel kaynaklar taranılmak sûretiyle kaydedilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışma boyunca ayrıntıları verilmiş olan konuların genel bir özetini sunmak amaçlanmıştır.
dc.description This study aims to deal with opinions of Kadi Abdulcabbar on akhbar as-sifat. The study is planned as Introduction and two main sections. In the Introduction part, general information on topic, importance, scope, methodology and references of the research are given. The first section is entitled 'Person and Attribute Perception of Kadi Abdulcabbar'. The views of Kadi Abdulcabbar on the issues of person and attribute are identified and terms of person and attribute and their personality, relationship between person and attribute and partition of attributes are handled in this section. Based on Kadi Abdulcabbar's partition for attribution as personal attributes of Negation (sifat al-salb), and His actions, all the assessments of him about attributes are noted. The second section is under the title of 'Akhbar as-sifat in Kadi Abdulcabbar'. In this section, the akhbar as-sifat, which were handled in Kadi Abdulcabbar's some works, are studied. While akhbar as-sifat are dealt with, fundamental works of Eş'arî and Mâtürîdî and their follower Islamic theologians has been reviewed. In the Conclusion part, all detailed knowledge given throughout the study, is summed up generally.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışma Kâdî Abdülcebbâr'ın haberî sıfatlarla ilgili görüşlerini ele almayı hedeflemektedir. Çalışma; giriş ve iki ana bölüm olarak planlanmıştır. Giriş kısmında çalışmanın konusu, önemi, kapsamı, araştırmanın metodu ve konunun kaynakları hakkında genel bilgi sunulmuştur. Birinci bölüm, Kâdî Abdülcebbâr'ın zât-sıfat anlayışı başlığını taşımaktadır. Bu bölümde genel olarak zât ve sıfat konusu hakkında Kâdî Abdülcebbâr'ın görüşleri tesbit edilmeye çalışılmıştır. Birinci bölüm; zât ve sıfat kavramları ile bunların mâhiyeti, zât-sıfat ilişkisi ve sıfatların taksimini ele almıştır. Kâdî Abdülcebbâr'ın, sıfatlar hakkında yaptığı zâtî, selbî ve fiilî şeklindeki taksim esas alınarak bu başlıklar altında değerlendirdiği sıfatlara ilişkin yaptığı değerlendirmeler birer birer kaydedilmiştir. İkinci bölüm, Kâdî Abdülcebbâr'da haberî sıfatlar başlığını taşımakta olup çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu bölümde Kâdî Abdülcebbâr'ın çeşitli eserlerinde değerlendirmeye alıp kendileriyle ilgili olarak yorumlamalar yaptığı haberî sıfatlar incelenilmeye çalışılmıştır. Haberî sıfatlar değerlendirilirken, çalışmada Eş'arî ve Mâtürîdî ile birlikte bu iki ismin takipçileri olan kelamcıların görüşleri de kendilerine ait en temel kaynaklar taranılmak sûretiyle kaydedilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışma boyunca ayrıntıları verilmiş olan konuların genel bir özetini sunmak amaçlanmıştır.
dc.description This study aims to deal with opinions of Kadi Abdulcabbar on akhbar as-sifat. The study is planned as Introduction and two main sections. In the Introduction part, general information on topic, importance, scope, methodology and references of the research are given. The first section is entitled 'Person and Attribute Perception of Kadi Abdulcabbar'. The views of Kadi Abdulcabbar on the issues of person and attribute are identified and terms of person and attribute and their personality, relationship between person and attribute and partition of attributes are handled in this section. Based on Kadi Abdulcabbar's partition for attribution as personal attributes of Negation (sifat al-salb), and His actions, all the assessments of him about attributes are noted. The second section is under the title of 'Akhbar as-sifat in Kadi Abdulcabbar'. In this section, the akhbar as-sifat, which were handled in Kadi Abdulcabbar's some works, are studied. While akhbar as-sifat are dealt with, fundamental works of Eş'arî and Mâtürîdî and their follower Islamic theologians has been reviewed. In the Conclusion part, all detailed knowledge given throughout the study, is summed up generally.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kadı Abdülcebbar'da haberi sıfatlar = Opinions of Kadi Abdulcabbar on Akhbar as-sifat /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account