DSpace Repository

Ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesinde kalite fonksiyon göçerimi: Bir üretim işletmesinde uygulama = Quality function deployment for improvement of product development process: The application in a manufacturing Company /

Show simple item record

dc.creator Yakıt, Osman, 1981- 113109 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator Tunca, Mustafa Zihni, 1972- thesis advisor 62167
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01718.pdf
dc.description Kalite fonksiyonunun şirket bölümlerine yayılmasını sağlamakta kullanılan Kalite Fonkiyon Göçerimi (KFG), günümüzde önemli ve gelişmekte olan bir teknik olarak bilinmektedir. Bu teknik, müşteri istek ve ihtiyaçlarının ürün tasarımına yansıtılmasında kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasına ait araştırma problemi; ürün geliştirme sürecinin iyileştirmesi ile ilişkili olan KFG tekniğine ait konuların ayrıntılandırılmasını ve KFG tekniğinin bu açıdan sınırlarının tespit edilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar; ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesi için KFG tekniğine ait bulguları kullanarak bir Nihai Sıralama Yöntemi geliştirmek, geliştirilen bu yönteme ait uygulanabilirliği test etmek, ve bu yöntemi kullanarak KFG bulgularına sistematik bir yön belirlemek şeklindedir.Bu kapsamda hazırlanan anket vasıtasıyla müşterilerin taleplerine ve gereksinimlerine ilişkin elde edilen geri bildirimler kullanılarak asansöre ait Merkezi Kabin Kapısı için bir KFG çalışması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra analizlere ait bulgular, MultiMoora'daki sıralama mantığı kullanılarak geliştirilen Nihai Sıralama Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Son olarak, işletmenin ilgilenmesi gereken, ilgili mamule ait öncelikli fiziksel karakteristikler belirlenmiş ve sonuçlar detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Nihai Sıralama Yöntemi, Ürün Geliştirme Süreci, Süreç İyileştirme, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), MultiMoora.
dc.description Quality Function Deployment (QFD) that used to ensure deploying the quality function to the departments of the company, has been known as an important and emerging technique at the present time. This method is used to reflect the customer needs and requirements to product design. The research problem of this thesis study that consists of refining the subjects of QFD technique, related to improvement of product development process, and determining the limits of the QFD technique in this respect.There are three main objectives of this study. These are; developing an Ultimate Ranking Method to improve product development process by using the findings of QFD method, testing the feasibility of this developed method, and determining a systematic direction to QFD findings by using this method. A QFD study has been conducted for the Central Cabin Door of an elevator by using the feedbacks of the customers on their needs and requirements, which are obtained by means of a questionaire prepared for this scope. Afterwards, the findings of the analyses have been evaluated by Ultimate Ranking Method, which is developed by utilizing MultiMoora ranking logic. Finally, prior physical characteristics of the product have been determined and the results have been probed in details. Keywords : Quality Function Deployment (QFD), Ultimate Ranking Method, Product Development Process, Process Improvement, Analytical Hierarchy Process (AHP), MultiMoora.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kalite fonksiyonunun şirket bölümlerine yayılmasını sağlamakta kullanılan Kalite Fonkiyon Göçerimi (KFG), günümüzde önemli ve gelişmekte olan bir teknik olarak bilinmektedir. Bu teknik, müşteri istek ve ihtiyaçlarının ürün tasarımına yansıtılmasında kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasına ait araştırma problemi; ürün geliştirme sürecinin iyileştirmesi ile ilişkili olan KFG tekniğine ait konuların ayrıntılandırılmasını ve KFG tekniğinin bu açıdan sınırlarının tespit edilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar; ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesi için KFG tekniğine ait bulguları kullanarak bir Nihai Sıralama Yöntemi geliştirmek, geliştirilen bu yönteme ait uygulanabilirliği test etmek, ve bu yöntemi kullanarak KFG bulgularına sistematik bir yön belirlemek şeklindedir.Bu kapsamda hazırlanan anket vasıtasıyla müşterilerin taleplerine ve gereksinimlerine ilişkin elde edilen geri bildirimler kullanılarak asansöre ait Merkezi Kabin Kapısı için bir KFG çalışması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra analizlere ait bulgular, MultiMoora'daki sıralama mantığı kullanılarak geliştirilen Nihai Sıralama Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Son olarak, işletmenin ilgilenmesi gereken, ilgili mamule ait öncelikli fiziksel karakteristikler belirlenmiş ve sonuçlar detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Nihai Sıralama Yöntemi, Ürün Geliştirme Süreci, Süreç İyileştirme, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), MultiMoora.
dc.description Quality Function Deployment (QFD) that used to ensure deploying the quality function to the departments of the company, has been known as an important and emerging technique at the present time. This method is used to reflect the customer needs and requirements to product design. The research problem of this thesis study that consists of refining the subjects of QFD technique, related to improvement of product development process, and determining the limits of the QFD technique in this respect.There are three main objectives of this study. These are; developing an Ultimate Ranking Method to improve product development process by using the findings of QFD method, testing the feasibility of this developed method, and determining a systematic direction to QFD findings by using this method. A QFD study has been conducted for the Central Cabin Door of an elevator by using the feedbacks of the customers on their needs and requirements, which are obtained by means of a questionaire prepared for this scope. Afterwards, the findings of the analyses have been evaluated by Ultimate Ranking Method, which is developed by utilizing MultiMoora ranking logic. Finally, prior physical characteristics of the product have been determined and the results have been probed in details. Keywords : Quality Function Deployment (QFD), Ultimate Ranking Method, Product Development Process, Process Improvement, Analytical Hierarchy Process (AHP), MultiMoora.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesinde kalite fonksiyon göçerimi: Bir üretim işletmesinde uygulama = Quality function deployment for improvement of product development process: The application in a manufacturing Company /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account