DSpace Repository

J eğrisi analizi ve Türkiye üzerine bir uygulama = J curve analysis and an application on Turkey /

Show simple item record

dc.creator Kemeç, Abidin, 1987- author 113808
dc.creator Kösekahyaoğlu, Levent, 1968- thesis advisor 10469
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İktisat Anabilim Dalı. issuing body 10470
dc.date 2014.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01757.pdf
dc.description Çalışmada dış dengeye yönelik temel yaklaşımlar incelemiş ve devalüasyon politikasının etkinliği analiz edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, 1997- 2013 dönemi verilerini kullanarak devalüasyon politikasının etkinliğini ve J eğrisi yaklaşımının geçerliliğini Türkiye için test etmektir. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır ve ilk iki bölümde ülkelerin dış dengeyi sağlayabilmek için uyguladıkları farklı yöntemler teorik olarak ele alınmıştır. Ampirik bölümde ise, VAR yöntemi kullanılarak reel döviz kuru endeksi, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi arasındaki ilişki irdelenmiş ve devalüasyon politikasının etkinliği test edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, ADF birim kök testi yardımıyla verilerin durağanlık derecesi ölçülmüştür. Veriler farklı derecelerden durağan olduğu için, birinci dereceden durağan hale getirilmiştir. Daha sonra reel döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması testleri kullanılarak incelenen değişkenler arasındaki ilişki dereceleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 1997- 2013 döneminde Türkiye'de uygulanan devalüasyon politikaları dış denge üzerinde beklenen kısa ve uzun dönemli etkileri göstermemiştir, dolayısıyla J eğrisi analizi desteklenmemektedir. Anahtar Kelimeler: J Eğrisi, Devalüasyon, VAR Modeli, Granger Nedensellik Testi
dc.description In this study we analyzed basic approaches to external balance and efficiency of the devaluation policy. The fundamental objective of this study is to test the efficiency of the devaluation policy and the validity of the J-curve for the case of Turkey based on the 1997-2013 data. The study consists of three chapters. In the first two chapters, we made a theoretical discussion on different methods employed to secure the external balance. In the third chapter on empirical discussion, we used the VAR method to analyze the relation between the real exchange rate index, export price index and import price index and we tested the efficiency of the devaluation policy. For that purpose, we first used the ADF unit root test to measure the order of stationary of the data. Since the data were stationary in different orders, they were converted into data that are stationary in the first order. Then, we used the Granger Causality Test to analyze the causality relationship between real exchange rate, export and import. Impulse-response function and variance decomposition tests were also used to analyze in detail the degrees of relationship between the variables. According to the findings of this study, the devaluation policies employed in Turkey between 1997 and 2013 did not have the expected short- and long-term effects on the external balance and thus the J-curve analysis is not supported. Keywords: J- curve, Devaluation, VAR Method, Granger Causality Test
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2014.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Çalışmada dış dengeye yönelik temel yaklaşımlar incelemiş ve devalüasyon politikasının etkinliği analiz edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, 1997- 2013 dönemi verilerini kullanarak devalüasyon politikasının etkinliğini ve J eğrisi yaklaşımının geçerliliğini Türkiye için test etmektir. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır ve ilk iki bölümde ülkelerin dış dengeyi sağlayabilmek için uyguladıkları farklı yöntemler teorik olarak ele alınmıştır. Ampirik bölümde ise, VAR yöntemi kullanılarak reel döviz kuru endeksi, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi arasındaki ilişki irdelenmiş ve devalüasyon politikasının etkinliği test edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, ADF birim kök testi yardımıyla verilerin durağanlık derecesi ölçülmüştür. Veriler farklı derecelerden durağan olduğu için, birinci dereceden durağan hale getirilmiştir. Daha sonra reel döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması testleri kullanılarak incelenen değişkenler arasındaki ilişki dereceleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 1997- 2013 döneminde Türkiye'de uygulanan devalüasyon politikaları dış denge üzerinde beklenen kısa ve uzun dönemli etkileri göstermemiştir, dolayısıyla J eğrisi analizi desteklenmemektedir. Anahtar Kelimeler: J Eğrisi, Devalüasyon, VAR Modeli, Granger Nedensellik Testi
dc.description In this study we analyzed basic approaches to external balance and efficiency of the devaluation policy. The fundamental objective of this study is to test the efficiency of the devaluation policy and the validity of the J-curve for the case of Turkey based on the 1997-2013 data. The study consists of three chapters. In the first two chapters, we made a theoretical discussion on different methods employed to secure the external balance. In the third chapter on empirical discussion, we used the VAR method to analyze the relation between the real exchange rate index, export price index and import price index and we tested the efficiency of the devaluation policy. For that purpose, we first used the ADF unit root test to measure the order of stationary of the data. Since the data were stationary in different orders, they were converted into data that are stationary in the first order. Then, we used the Granger Causality Test to analyze the causality relationship between real exchange rate, export and import. Impulse-response function and variance decomposition tests were also used to analyze in detail the degrees of relationship between the variables. According to the findings of this study, the devaluation policies employed in Turkey between 1997 and 2013 did not have the expected short- and long-term effects on the external balance and thus the J-curve analysis is not supported. Keywords: J- curve, Devaluation, VAR Method, Granger Causality Test
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title J eğrisi analizi ve Türkiye üzerine bir uygulama = J curve analysis and an application on Turkey /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account