DSpace Repository

Boşanmanın sosyo-psikolojik ve dini sebepleri ve sonuçları üzerine sosyolojik bir araştırma (Uşak ili örneği) = A sociological research on socio-psychological and religious causes and results of divorce /

Show simple item record

dc.creator 114794 Mişe, Mehmet Ali, 1974- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.creator Efe, Adem, 1967-2020 thesis advisor 114795
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01777.pdf
dc.description Sosyo-kültürel değişimlerin hızlı yaşandığı zamanımızda değişimden en fazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Bu değişimlerin aile üzerindeki en olumsuz ve dikkat çekici sonuçlarından biri de boşanmadır. Göç, kentleşme, sanayileşme, değerlerde değişme, kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başlaması vb. etkenlerle doksanlı yıllarda artış gösteren boşanma olgusu araştırmacıların dikkatini bu konuya çekmiştir.Bu çalışmada 2014 yılı TÜİK verilerine göre 2,30 kaba boşanma hızıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve kaba boşanma hızı en yüksek beşinci il durumundaki Uşak iline ait boşanmaların sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır. Araştırma, Uşak için bu konunun incelendiği ilk araştırma olma özelliğine sahiptir.Araştırmanın verileri boşanmış otuz kişiyle derinlemesine mülakat yapılarak elde edilmiş ve sonuçlar diğer araştırma verileriyle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Saha araştırması 2014 nisan ayında başlamış ve 2014 aralık ayında tamamlanmıştır.Çalışma, giriş kısmı hariç dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde aile ve boşanma konusu ele alınmış, ikinci bölümde boşanma konusunda yapılan önemli bazı çalışmaların özetleri verilmiştir. Üçüncü bölüm araştırmanın yöntemi hakkındadır. Dördüncü bölümde ise saha araştırmasının bulguları değerlendirilmiştir. Araştırma verilerine göre, boşanmayla sonuçlanan evliliklerin bir kısmında evlilik öncesi başlayan problemler olduğu görülmüştür. Bazı evliliklerde ise sonradan bazı problemler yaşanmaya başlamıştır ki bunların başlıcaları şunlardır: Aldatma, şiddet, ekonomik sorunlar, ailelerin olumsuz müdahalesi ve psikolojik rahatsızlıklar. Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, Boşanma Sebepleri, Boşanmanın Sonuçları, Uşak
dc.description Family is one of the institutions which have been affected by the alterations of our age where socio-cultural alterations are widely experienced. A negative and attention-grabbing result of these alterations on family is divorce.Divorce fact grabbed the attention of researchers which has started increasing in the 90’s as a result of factors such as migration, urbanization, industrialization, alteration in values, women being more involved in business life, etc.In this study, the causes and results of divorce in Uşak Province have been studied which has a crude divorce rate of 2,30 in 2014, according to TUIK (Turkish Statistical Institute) data, that is above mean value of Turkey and fifth highest in the country.The data used in this study has been acquired by in depth interviews with 30 persons who are divorced and results have been interpreted by comparison of results from other studies. Field research has started in April 2014 and has been finished in December 2014.The study is composed of Introduction and four other sections. In the first section, family and divorce topics are discussed, the summaries of significant studies on divorce are presented in the second section. Third section is on research methodology. The findings of field research are evaluated in the fourth section.According to the results of this study, some marriages that have ended up with divorce had a previous history of problems before the marriage. Some other marriages experienced problems during the marriage where primary problems are: cheating, violence, economical problems, negative impact of parents and psychological problems. Keywords: Family, marriage, grounds for divorce, results of divorce, Uşak
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sosyo-kültürel değişimlerin hızlı yaşandığı zamanımızda değişimden en fazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Bu değişimlerin aile üzerindeki en olumsuz ve dikkat çekici sonuçlarından biri de boşanmadır. Göç, kentleşme, sanayileşme, değerlerde değişme, kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başlaması vb. etkenlerle doksanlı yıllarda artış gösteren boşanma olgusu araştırmacıların dikkatini bu konuya çekmiştir.Bu çalışmada 2014 yılı TÜİK verilerine göre 2,30 kaba boşanma hızıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve kaba boşanma hızı en yüksek beşinci il durumundaki Uşak iline ait boşanmaların sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır. Araştırma, Uşak için bu konunun incelendiği ilk araştırma olma özelliğine sahiptir.Araştırmanın verileri boşanmış otuz kişiyle derinlemesine mülakat yapılarak elde edilmiş ve sonuçlar diğer araştırma verileriyle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Saha araştırması 2014 nisan ayında başlamış ve 2014 aralık ayında tamamlanmıştır.Çalışma, giriş kısmı hariç dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde aile ve boşanma konusu ele alınmış, ikinci bölümde boşanma konusunda yapılan önemli bazı çalışmaların özetleri verilmiştir. Üçüncü bölüm araştırmanın yöntemi hakkındadır. Dördüncü bölümde ise saha araştırmasının bulguları değerlendirilmiştir. Araştırma verilerine göre, boşanmayla sonuçlanan evliliklerin bir kısmında evlilik öncesi başlayan problemler olduğu görülmüştür. Bazı evliliklerde ise sonradan bazı problemler yaşanmaya başlamıştır ki bunların başlıcaları şunlardır: Aldatma, şiddet, ekonomik sorunlar, ailelerin olumsuz müdahalesi ve psikolojik rahatsızlıklar. Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, Boşanma Sebepleri, Boşanmanın Sonuçları, Uşak
dc.description Family is one of the institutions which have been affected by the alterations of our age where socio-cultural alterations are widely experienced. A negative and attention-grabbing result of these alterations on family is divorce.Divorce fact grabbed the attention of researchers which has started increasing in the 90’s as a result of factors such as migration, urbanization, industrialization, alteration in values, women being more involved in business life, etc.In this study, the causes and results of divorce in Uşak Province have been studied which has a crude divorce rate of 2,30 in 2014, according to TUIK (Turkish Statistical Institute) data, that is above mean value of Turkey and fifth highest in the country.The data used in this study has been acquired by in depth interviews with 30 persons who are divorced and results have been interpreted by comparison of results from other studies. Field research has started in April 2014 and has been finished in December 2014.The study is composed of Introduction and four other sections. In the first section, family and divorce topics are discussed, the summaries of significant studies on divorce are presented in the second section. Third section is on research methodology. The findings of field research are evaluated in the fourth section.According to the results of this study, some marriages that have ended up with divorce had a previous history of problems before the marriage. Some other marriages experienced problems during the marriage where primary problems are: cheating, violence, economical problems, negative impact of parents and psychological problems. Keywords: Family, marriage, grounds for divorce, results of divorce, Uşak
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Boşanmanın sosyo-psikolojik ve dini sebepleri ve sonuçları üzerine sosyolojik bir araştırma (Uşak ili örneği) = A sociological research on socio-psychological and religious causes and results of divorce /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account