DSpace Repository

Zaman, simetri ve kaos ilişkisi= The relationship among time, symmetry and chaos /

Show simple item record

dc.creator Çinçin, Kemal, 1987- 115877 aut
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe Anabilim Dalı. 57400
dc.creator Soysal, Soner, 1972- ths 115832
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Bu çalışmanın amacı, ilkçağ filozoflarından günümüze kadar tartışılmakta olan zaman kavramının bir bilinç tarafından kurgulandığını ve bu bilinç dışında var olamayacağını ortaya koymaktır.Bu amaç doğrultusunda, zaman kurgusunun kaos içerisinde yaşayan bilinç tarafından nasıl gerçekleştirildiği çeşitli argümanlarla açıklanmaya çalışılmıştır.Çalışmada, simetri kavramının bilinç üzerindeki etkisi ile birlikte, kaosun periyodik olan ya da periyodik varsayılan değişimler ile nasıl yorumlandığı açıklanmış ve kullanılan dilin yapısının zaman kurgusunu kavrayışta meydana getirdiği olası etkileri tartışılmıştır.Sonuç olarak, zamanın bir tür kurgu olduğu ve amacının ise, planlı birlik olmaların sağlanması veya plansız birlik olmaların bilinç tarafından yorumlanması olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman, simetri, kaos, değişim, kurgu, birlik olma, dilin yapısı
dc.description The purpose of this study, is to show that the concept of time, being discussed by philosophers from antiquity to present day, is a fiction constructed by a consciousness and it can not exist outside this consciousness.To this aim, it is tried to be explained that how the fiction of time is realized by the consciousness, living in the chaos.In this study, together with the effect of the concept of symmetry on the consciousness, it is explained that how the chaos is interpreted by periodic changes or by changes assumed to be periodic. Additionally, possible effects of the structure of the used language on the understanding the fiction of time are discussed.Consequently, it is concluded that time is a kind of fiction and its aim is to provide a planned “to-be-in-unity” or to interpret the unplanned “to-be-in-unity” by consciousness. Keywords: Time, symmetry, chaos, change, to-be-in-unity, structure of the language
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmanın amacı, ilkçağ filozoflarından günümüze kadar tartışılmakta olan zaman kavramının bir bilinç tarafından kurgulandığını ve bu bilinç dışında var olamayacağını ortaya koymaktır.Bu amaç doğrultusunda, zaman kurgusunun kaos içerisinde yaşayan bilinç tarafından nasıl gerçekleştirildiği çeşitli argümanlarla açıklanmaya çalışılmıştır.Çalışmada, simetri kavramının bilinç üzerindeki etkisi ile birlikte, kaosun periyodik olan ya da periyodik varsayılan değişimler ile nasıl yorumlandığı açıklanmış ve kullanılan dilin yapısının zaman kurgusunu kavrayışta meydana getirdiği olası etkileri tartışılmıştır.Sonuç olarak, zamanın bir tür kurgu olduğu ve amacının ise, planlı birlik olmaların sağlanması veya plansız birlik olmaların bilinç tarafından yorumlanması olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman, simetri, kaos, değişim, kurgu, birlik olma, dilin yapısı
dc.description The purpose of this study, is to show that the concept of time, being discussed by philosophers from antiquity to present day, is a fiction constructed by a consciousness and it can not exist outside this consciousness.To this aim, it is tried to be explained that how the fiction of time is realized by the consciousness, living in the chaos.In this study, together with the effect of the concept of symmetry on the consciousness, it is explained that how the chaos is interpreted by periodic changes or by changes assumed to be periodic. Additionally, possible effects of the structure of the used language on the understanding the fiction of time are discussed.Consequently, it is concluded that time is a kind of fiction and its aim is to provide a planned “to-be-in-unity” or to interpret the unplanned “to-be-in-unity” by consciousness. Keywords: Time, symmetry, chaos, change, to-be-in-unity, structure of the language
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Zaman, simetri ve kaos ilişkisi= The relationship among time, symmetry and chaos /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account