DSpace Repository

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları (TCK m.132)= Crimes of violation of the privacy of communication (Article 132 TCK [Turkish Penal ode]) /

Show simple item record

dc.creator Aktaş, Ali, 1987- 151371 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı. 57015 issuing body
dc.creator Turhan, Faruk, 1960- thesis advisor 10594
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02120.pdf
dc.description Sosyal bir varlık olan insan geçmiş dönemlerden bu yana başkalarıyla haberleşmeye gereksinim duymaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler haberleşme araçlarının artmasına ve çeşitli haberleşme yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Buna paralel olarak kişiler arasındaki haberleşmelerin gizliliğinin korunması sorunu daha fazla önem kazanmıştır. Bireylerin özgürce haberleşebilmesi amacıyla uluslararası hukukta ve ulusal hukukumuzda haberleşmenin gizliliğini korumaya yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızda haberleşme özgürlüğünün mukayeseli hukukta ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenişine değinilerek uygulamadan örneklere yer verilmiş ve ulusal mevzuatımız açısından da Anayasa ve kanunlarda haberleşmenin gizliliğine yönelik müdahaleleri yaptırıma bağlayan düzenlemeler incelenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 132. maddesinde; "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşası" ve "kişinin kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşası" fiilleri üç ayrı suç olarak düzenlenmiştir. 132. maddede düzenlenen bu suçların unsurları, nitelikli halleri, özel görünüş şekilleri, kovuşturma ve yaptırım konuları uygulamadan da örnekler verilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve haberleşme özgürlüğünün korunabilmesi için bazı mevzuat değişikliği önerilerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Haberleşmenin Gizliliği, Haberleşme Özgürlüğü, Özel Hayat, TCK m. 132.
dc.description Humans as a social being is in need of communication with others, from past ages up to date. Developments in technology caused the increase in means of communication and the development of various communication methods. Accordingly, the problem of protecting the privacy of communication between people became more important. Thus, arrangements intended for protecting the privacy of communication have been adopted both in international and national law in order to ensure that individuals may communicate freely with each other. In this study, the arrangements for freedom of communication in comparative law and the European Convention on Human Rights have been be addressed and examples from practice have been be given. The actions of "violation of privacy of communication between people", "disclosure in violation of law of communication contents between people in" and "public disclosure in violation of law of communication contents without the permission of the other person" under Article 132 of the Turkish Penal Code have been arranged as three different crimes. The elements, major states and special appearances of the violation of privacy of communication as well as issues regarding interrogation and sanctions of these crimes as arranged in Article 132 have been examined in detail by giving examples from the practice, and suggestions for modifications in legislation have been be given in order to protect the freedom of communication. Keywords: Privacy of Communication, Freedom of Communication, Privacy, Article 132 TCK [Turkish Penal Code].
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sosyal bir varlık olan insan geçmiş dönemlerden bu yana başkalarıyla haberleşmeye gereksinim duymaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler haberleşme araçlarının artmasına ve çeşitli haberleşme yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Buna paralel olarak kişiler arasındaki haberleşmelerin gizliliğinin korunması sorunu daha fazla önem kazanmıştır. Bireylerin özgürce haberleşebilmesi amacıyla uluslararası hukukta ve ulusal hukukumuzda haberleşmenin gizliliğini korumaya yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızda haberleşme özgürlüğünün mukayeseli hukukta ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenişine değinilerek uygulamadan örneklere yer verilmiş ve ulusal mevzuatımız açısından da Anayasa ve kanunlarda haberleşmenin gizliliğine yönelik müdahaleleri yaptırıma bağlayan düzenlemeler incelenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 132. maddesinde; "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşası" ve "kişinin kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşası" fiilleri üç ayrı suç olarak düzenlenmiştir. 132. maddede düzenlenen bu suçların unsurları, nitelikli halleri, özel görünüş şekilleri, kovuşturma ve yaptırım konuları uygulamadan da örnekler verilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve haberleşme özgürlüğünün korunabilmesi için bazı mevzuat değişikliği önerilerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Haberleşmenin Gizliliği, Haberleşme Özgürlüğü, Özel Hayat, TCK m. 132.
dc.description Humans as a social being is in need of communication with others, from past ages up to date. Developments in technology caused the increase in means of communication and the development of various communication methods. Accordingly, the problem of protecting the privacy of communication between people became more important. Thus, arrangements intended for protecting the privacy of communication have been adopted both in international and national law in order to ensure that individuals may communicate freely with each other. In this study, the arrangements for freedom of communication in comparative law and the European Convention on Human Rights have been be addressed and examples from practice have been be given. The actions of "violation of privacy of communication between people", "disclosure in violation of law of communication contents between people in" and "public disclosure in violation of law of communication contents without the permission of the other person" under Article 132 of the Turkish Penal Code have been arranged as three different crimes. The elements, major states and special appearances of the violation of privacy of communication as well as issues regarding interrogation and sanctions of these crimes as arranged in Article 132 have been examined in detail by giving examples from the practice, and suggestions for modifications in legislation have been be given in order to protect the freedom of communication. Keywords: Privacy of Communication, Freedom of Communication, Privacy, Article 132 TCK [Turkish Penal Code].
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları (TCK m.132)= Crimes of violation of the privacy of communication (Article 132 TCK [Turkish Penal ode]) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account