DSpace Repository

Ca'ferî fıkıh usûlünde akıl delîli= Evidence of reason in Ca'ferî usul al-fiqh /

Show simple item record

dc.creator 151753 Atik, Sefa, 1972- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. 9081 issuing body
dc.creator Koşum, Adnan, 1966- thesis advisor 10619
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02157.pdf
dc.description Günümüz İslam dünyasında Şiî-İmâmiyye, Ehl-i sünnet ekolünden sonra en fazla taraftarı bulunan İslam mezhebidir. Ca'ferî mezhebi ise bu grubun izlediği fıkhî yoldur. Ca'ferî fıkıh usûlünde Kitâb, Sünnet, icmâ ve akıl olarak sıralanan delillerden dördüncü sırayı alan akıl delilinin, mezhebin teşekkül sürecinden başlayarak fıkıh usûlüne girişine kadar geçirdiği serüveni incelemek ve fıkıh usûlünde aklın rolünü, sınırlarını belirlemek; bu süreçte usûl ilminde akıl etrafında yapılan tartışmaları ve bu tartışmaları besleyen sosyal, siyâsî, ilmî ve zihnî altyapıyı tespit etmek; ayrıca akıl delilinin Ca'feri fürû fıkhına etkisini belirlemek bu tezin konusudur. Anahtar Kelimeler: Ca'ferî, fıkıh usûlü, akıl, Usûlîlik, Ahbârîlik.
dc.description Abstract: In today's Islâmic world, Shiite-Imâmiyye is the second largest sect following the school of Ahl al-Sunnah. The al-Jaafari sect is rooted in the Islamic laws practiced by the followers of this order. This thesis aims to observe the transformation process of the concept called 'the evidence of reason' which is the fourth evidence type in the al-Jaafari Fiqh along with the Qur'an, the sunnah and the icma, starting from the formation of the sect and continuing with its inclusion in the islamic law; its effects upon the Fiqh and its limitations will also be analyzed through discussions about the role of reason revolving around inherent social, political, scientific and psychological undercurrents. Keywords: al-Jaafari, usul al-Fiqh, Aql/reason, Usuliyya, Akhbāriyya
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüz İslam dünyasında Şiî-İmâmiyye, Ehl-i sünnet ekolünden sonra en fazla taraftarı bulunan İslam mezhebidir. Ca'ferî mezhebi ise bu grubun izlediği fıkhî yoldur. Ca'ferî fıkıh usûlünde Kitâb, Sünnet, icmâ ve akıl olarak sıralanan delillerden dördüncü sırayı alan akıl delilinin, mezhebin teşekkül sürecinden başlayarak fıkıh usûlüne girişine kadar geçirdiği serüveni incelemek ve fıkıh usûlünde aklın rolünü, sınırlarını belirlemek; bu süreçte usûl ilminde akıl etrafında yapılan tartışmaları ve bu tartışmaları besleyen sosyal, siyâsî, ilmî ve zihnî altyapıyı tespit etmek; ayrıca akıl delilinin Ca'feri fürû fıkhına etkisini belirlemek bu tezin konusudur. Anahtar Kelimeler: Ca'ferî, fıkıh usûlü, akıl, Usûlîlik, Ahbârîlik.
dc.description Abstract: In today's Islâmic world, Shiite-Imâmiyye is the second largest sect following the school of Ahl al-Sunnah. The al-Jaafari sect is rooted in the Islamic laws practiced by the followers of this order. This thesis aims to observe the transformation process of the concept called 'the evidence of reason' which is the fourth evidence type in the al-Jaafari Fiqh along with the Qur'an, the sunnah and the icma, starting from the formation of the sect and continuing with its inclusion in the islamic law; its effects upon the Fiqh and its limitations will also be analyzed through discussions about the role of reason revolving around inherent social, political, scientific and psychological undercurrents. Keywords: al-Jaafari, usul al-Fiqh, Aql/reason, Usuliyya, Akhbāriyya
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ca'ferî fıkıh usûlünde akıl delîli= Evidence of reason in Ca'ferî usul al-fiqh /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account