DSpace Repository

Rachel Crothers'ın "A Man's World" ve "He and She" oyunlarında kadınların erkek dünyasında kimlik mücadelesi = Women's struggle for identity in man's world in Rachel Crothers' selected plays "A Man's World" and "He and She" /

Show simple item record

dc.creator Al-Khalidi, Afrah Ameer, 1985- 162449 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı. 10355 issuing body
dc.creator 10354 Mammadova, Batura. thesis advisor
dc.date 2017.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02266.pdf
dc.description Mevcut tez, önde gelen Amerikan oyun yazarı Rachel Crothers'ın "A Man's World" (1910) ve "He and She" (1911) oyunlarında yirminci yüzyılın başında erkek egemen bir toplumda temel insan haklarının eksikliğinden kaynaklanan kadınların zor durumlarını ve acılarını ele almaktadır. İki oyun da güçlü bir şekilde kadınların kendi hakları ve kimlikleri adına verdikleri zor mücadelelerini göstermektedir. Oyunlardaki kadın karakterler kendi hakları için savaşıp mevcut durumlarını sorgulamalarına rağmen, bunu dönemlerinin kadın karakterlerinden tamamen farklı bir şekilde yapmaktadırlar. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tezin kapsamını, amacını, sınırlamalarını ve araştırma süresince kullanılan metotları içermekledir. İkinci bölüm birinci-dalga feminizminin tarihi arka planını ve bir tür olan tiyatro üzerindeki etkisini sunmaktadır. Üçüncü bölüm kimlik ve evlilik temalarının işleyiş biçimine adanmaktadır. Tezde annelik teması da işlenmektedir. Tez; sonuç, biyografi ve ekler ile sonuçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Rachel Crothers, “A Man’s World”, “He and She”, kimlik, feminizm, mücadele.
dc.description The present thesis deals with New Women's sufferings, plights and predicaments in their professional as well as domestic life caused by the lack of basic human rights in a patriarchal society at the beginning of the twentieth-century in two selected plays A Man's World (1910) and He and She (1911) by the prominent American playwright, actress, director and relief worker Rachel Crothers, herself a New Woman. The two plays powerfully depict the painful struggle of women for their rights and identity. Though the women characters in the two plays fight for their rights and question their status quo, they do it in a radically different way from other contemporary women characters. The thesis consists of three chapters. Chapter I includes the scope, aim, the limitations and the methods used during the research. Chapter II introduces the historical background of the first-wave of feminism, and its impact on the genre of drama. Chapter III is devoted to the treatment of the theme of identity and marriage in the plays. Also, the theme of motherhood is handled in the thesis. The thesis ends with conclusion, biography, and appendix. Keywords: Rachel Crothers, “A Man’s World”, “He and She”, identity, feminism, struggle.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Mevcut tez, önde gelen Amerikan oyun yazarı Rachel Crothers'ın "A Man's World" (1910) ve "He and She" (1911) oyunlarında yirminci yüzyılın başında erkek egemen bir toplumda temel insan haklarının eksikliğinden kaynaklanan kadınların zor durumlarını ve acılarını ele almaktadır. İki oyun da güçlü bir şekilde kadınların kendi hakları ve kimlikleri adına verdikleri zor mücadelelerini göstermektedir. Oyunlardaki kadın karakterler kendi hakları için savaşıp mevcut durumlarını sorgulamalarına rağmen, bunu dönemlerinin kadın karakterlerinden tamamen farklı bir şekilde yapmaktadırlar. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tezin kapsamını, amacını, sınırlamalarını ve araştırma süresince kullanılan metotları içermekledir. İkinci bölüm birinci-dalga feminizminin tarihi arka planını ve bir tür olan tiyatro üzerindeki etkisini sunmaktadır. Üçüncü bölüm kimlik ve evlilik temalarının işleyiş biçimine adanmaktadır. Tezde annelik teması da işlenmektedir. Tez; sonuç, biyografi ve ekler ile sonuçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Rachel Crothers, “A Man’s World”, “He and She”, kimlik, feminizm, mücadele.
dc.description The present thesis deals with New Women's sufferings, plights and predicaments in their professional as well as domestic life caused by the lack of basic human rights in a patriarchal society at the beginning of the twentieth-century in two selected plays A Man's World (1910) and He and She (1911) by the prominent American playwright, actress, director and relief worker Rachel Crothers, herself a New Woman. The two plays powerfully depict the painful struggle of women for their rights and identity. Though the women characters in the two plays fight for their rights and question their status quo, they do it in a radically different way from other contemporary women characters. The thesis consists of three chapters. Chapter I includes the scope, aim, the limitations and the methods used during the research. Chapter II introduces the historical background of the first-wave of feminism, and its impact on the genre of drama. Chapter III is devoted to the treatment of the theme of identity and marriage in the plays. Also, the theme of motherhood is handled in the thesis. The thesis ends with conclusion, biography, and appendix. Keywords: Rachel Crothers, “A Man’s World”, “He and She”, identity, feminism, struggle.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Rachel Crothers'ın "A Man's World" ve "He and She" oyunlarında kadınların erkek dünyasında kimlik mücadelesi = Women's struggle for identity in man's world in Rachel Crothers' selected plays "A Man's World" and "He and She" /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account