DSpace Repository

Y kuşağı üyesi sosyal medya kullanıcılarının marka tercihinde sosyal zekânın etkisi = The influence of social intelligence on brand choice of social media users who are Y generation members /

Show simple item record

dc.creator Asmafiliz, Ece, 1992- author 168127
dc.creator 16749 Türeli Şalvarcı, Nesrin, 1972- thesis advisor
dc.creator 16809 Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body
dc.date 2017.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02499.pdf
dc.description Bu çalışmada, literatür kapsamında günümüze kadar tanımlanmış kuşaklar araştırılıp, Y kuşağına mensup üyelerin sosyal medya kullanımlarının ve katılımcıların sahip olduğu sosyal zekâ seviyesinin marka tercihi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Kuşakların kişilere katmış olduğu özellikler belirlenerek, sosyal medya kullanımındaki etkisi değerlendirilmektedir. Günümüzde internetin ve teknolojinin gelişimi ile birlikte pazarlar yerini daha çok sanal pazarlara bırakmaktadır. Kişilerin internet ve sosyal medya platformlarını etkin derecede kullanıyor olmalarından dolayı işletmeler gerek satış yönünden gerekse de tanıtım/pazarlama yönünden ürünlerini ve marka isimlerini sosyal ağ platformlarına taşımaktadırlar. Teknoloji çağında varlıklarını devam ettirmek isteyen işletmeler sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanmak durumundadırlar. Yalnızca tüketim anlamında değil sosyal medya kullanım oranında da diğer kuşaklara nazaran öne çıkan Y kuşağı üyeleri bu çalışmada örneklem olarak ele alınmaktadır. Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesinde yer alan (İİBF, GSF, IMYO, ITBMYO) 4 birimdeki 645 öğrenci örneklem alma yoluyla seçilmiştir. Katılımcılardan Yazıcı (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Medyanın Katılımcıların Marka Tercihlerine Etkisi Ölçeği” ve Silvera, Martinussen, Dahl (2001) tarafından geliştirilen “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi için IBM SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik oluşturulan hipotezlere ilişkin yapılan hipotez testleri sonucunda Y kuşağı üyesi sosyal medya kullanıcılarının marka tercihinde sosyal zekânın etkisinin olduğu ancak değişkenler arasındaki etkileşimin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka Tercihi, Sosyal Zekâ, Y Kuşağı
dc.description In this study, the influence of the use of social media by members of Y generation and participants‟ social intelligence level on brand choice has been investigated by analyzing the generations defined until today with in the scope of literature. By determining the features given to individuals by generations, their effect on social media usage has been evaluated. At the present time, with the development of the internet and technology, the markets leave their place to more virtual markets. Due to the fact that people are using internet and social media platforms effectively, businesses are bringing their products and brand names to social networking platforms both in terms of sales as well as promotion/marketing. Businesses that want to keep their assets in the age of technology should actively use social media platforms. Not only in terms of consumption but also in social media usage rate, Y generation members who are prominent in comparison with other generations are considered as a sample in this study. In the study, 645 students in 4 units (FEAS, FFA, IVC, ITSVS) at Süleyman Demirel University were selected through sampling. The data have been collected from participants by using “The Effect of Social Media on Participants‟ Brand Choice Scale” developed by Yazıcı (2014) and “Tromso Social Intelligence Scale” developed by Silvera, Martinussen and Dahl (2001). IBM SPSS 22.0 program was used to analyze the data. It has been concluded that there is effect of social intelligence on brand choice of social media users who are Y generation members; however, the interaction among variables is low as a result of the hypothesis tests conducted with regard to the hypothesis that are generated with respect to the aim of the study. Keywords: Social Media, Brand Preference, Social Intelligence, Y Generation
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2017.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, literatür kapsamında günümüze kadar tanımlanmış kuşaklar araştırılıp, Y kuşağına mensup üyelerin sosyal medya kullanımlarının ve katılımcıların sahip olduğu sosyal zekâ seviyesinin marka tercihi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Kuşakların kişilere katmış olduğu özellikler belirlenerek, sosyal medya kullanımındaki etkisi değerlendirilmektedir. Günümüzde internetin ve teknolojinin gelişimi ile birlikte pazarlar yerini daha çok sanal pazarlara bırakmaktadır. Kişilerin internet ve sosyal medya platformlarını etkin derecede kullanıyor olmalarından dolayı işletmeler gerek satış yönünden gerekse de tanıtım/pazarlama yönünden ürünlerini ve marka isimlerini sosyal ağ platformlarına taşımaktadırlar. Teknoloji çağında varlıklarını devam ettirmek isteyen işletmeler sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanmak durumundadırlar. Yalnızca tüketim anlamında değil sosyal medya kullanım oranında da diğer kuşaklara nazaran öne çıkan Y kuşağı üyeleri bu çalışmada örneklem olarak ele alınmaktadır. Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesinde yer alan (İİBF, GSF, IMYO, ITBMYO) 4 birimdeki 645 öğrenci örneklem alma yoluyla seçilmiştir. Katılımcılardan Yazıcı (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Medyanın Katılımcıların Marka Tercihlerine Etkisi Ölçeği” ve Silvera, Martinussen, Dahl (2001) tarafından geliştirilen “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi için IBM SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik oluşturulan hipotezlere ilişkin yapılan hipotez testleri sonucunda Y kuşağı üyesi sosyal medya kullanıcılarının marka tercihinde sosyal zekânın etkisinin olduğu ancak değişkenler arasındaki etkileşimin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka Tercihi, Sosyal Zekâ, Y Kuşağı
dc.description In this study, the influence of the use of social media by members of Y generation and participants‟ social intelligence level on brand choice has been investigated by analyzing the generations defined until today with in the scope of literature. By determining the features given to individuals by generations, their effect on social media usage has been evaluated. At the present time, with the development of the internet and technology, the markets leave their place to more virtual markets. Due to the fact that people are using internet and social media platforms effectively, businesses are bringing their products and brand names to social networking platforms both in terms of sales as well as promotion/marketing. Businesses that want to keep their assets in the age of technology should actively use social media platforms. Not only in terms of consumption but also in social media usage rate, Y generation members who are prominent in comparison with other generations are considered as a sample in this study. In the study, 645 students in 4 units (FEAS, FFA, IVC, ITSVS) at Süleyman Demirel University were selected through sampling. The data have been collected from participants by using “The Effect of Social Media on Participants‟ Brand Choice Scale” developed by Yazıcı (2014) and “Tromso Social Intelligence Scale” developed by Silvera, Martinussen and Dahl (2001). IBM SPSS 22.0 program was used to analyze the data. It has been concluded that there is effect of social intelligence on brand choice of social media users who are Y generation members; however, the interaction among variables is low as a result of the hypothesis tests conducted with regard to the hypothesis that are generated with respect to the aim of the study. Keywords: Social Media, Brand Preference, Social Intelligence, Y Generation
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Y kuşağı üyesi sosyal medya kullanıcılarının marka tercihinde sosyal zekânın etkisi = The influence of social intelligence on brand choice of social media users who are Y generation members /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account