DSpace Repository

Hadislerde mutluluk ve mutsuzluk sebepleri = Causes of happiness and unhappiness in hadiths /

Show simple item record

dc.creator Bilgen, Sümeyye, 1990- 182122 author
dc.creator Sakallı, Talat, 1959- thesis advisor 61655
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02675.pdf
dc.description İslâm dini kullar için dünya ve âhiret hayatlarını düzenleyebilmeleri adına birtakım emir ve yasaklar getirmiştir. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.v) dünya ve âhirete yönelik bazı tavsiyelerde bulunmuş, inananlara rehberlik etmiştir. Müslümanlara ideal bir hayat sunan Hz. Peygamber (s.a.v) mutluluk yollarını gösterecek kapıları açmış, mutsuzluğun sebepleri hakkında bazı konulara dikkatleri çekmiştir. "Hadislerde Mutluluk ve Mutsuzluk Sebepleri" adlı bu çalışmada genel anlamda mutluluk ve mutsuzluk ile ilgili kavramlar tespit ve tahlil edilip sonrasında Hz. Peygamber'in (s.a.v) bu kavramları kullanarak ifade buyurduğu imana, ibadete, ahlâka ve sosyal hayata dair bazı sebepler incelenmektedir. İmana dair mutluluk sebeplerinde İslâm'la hidâyete ermek, Hz. Peygamber'e (s.a.v) görerek ya da görmeden iman etmek, kadere rıza göstermek, şefaate nâil olmak, cennete gidebilmek; ibadete dair mutluluk sebeplerinde namaz, oruç, duanın kabulü, istiğfar, salâvat ve cihâd; ahlâka dair mutluluk sebeplerinde Allah rızası için sevmek, iyilik yapmak, kanaatkâr olmak, doğru olanı istemek; sosyal hayatta mutluluk sebeplerinde zenginlik, uzun ömür, başkalarından ibret almak, hayrın kapılarını açmak, bir müslümanın sıkıntılarını gidermek, iyi bir eş, oturmaya müsait ev, sâlih komşu konuları ele alınmaktadır. İman konulu mutsuzluk sebeplerinde Allah'a isyankâr olmak, fâcir olarak ölmek, kaybedilenlere üzülmek; ibadete dair mutsuzluk sebeplerinde Allah'ı zikirden gafil olmak, istikâmeti kaybetmek; ahlâka dair mutsuzluk sebeplerinde cimrilik ve adaletsizlik; sosyal hayatta mutsuzluk sebeplerinde kötü rüya, dünyaya bağlılık, borçlu olmak ve toplulukta yalnız kalmak konularına değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Peygamber, Mutluluk, Mutsuzluk, Dünya, Âhiret, Sevinç, Hüzün, Keder, Gam.
dc.description The religion of Islam fixed some orders and prohibitions so that servants can regulate their worldly life and the hereafter life. According to that, Hazrat Muhammad made some advice intended for the world and the hereafter and he guided the believers. Hazrat Muhammad offered an ideal life and opened the doors to show the ways of happiness and he pointed out some topics about the causes of unhappiness. In that study entitled with "Causes of Happiness and Unhappiness in Hadiths", the concepts about happiness and unhappiness were generally determined and analyzed and afterwards and some causes that Hazrat Muhammad expressed about belief, prayer, morality and social life were studied. Those following topics are discussed. As the causes originating from belief, those are regarded: Entering the right way of Islam, believing in Hazrat Muhammad by seeing or not seeing him, consenting to destiny and fate, enjoying the intercession, entering the paradise. As the causes originating from prayer, those are regarded: prayer, fasting, acceptance of prayer, seeking forgiveness, salawat and jihad. As the causes originating from morality, those are regarded: loving for the sake of Allah, doing a favour, being satisfied, demanding the right things. As the causes originating from social life, those are regarded: wealth, long life, drawing a lesson from others, opening the doors of benefaction, resolving the troubles of a Muslim, a good spouse, a habitable house and a good neighbour. As the causes of unhappiness originating from belief, those are regarded: rebelling against Allah, dying as a disbeliever, worrying for the losses. As the causes of unhappiness originating from prayer, those are regarded: not being watchful for the remembering of Allah, losing straightness, not reading Surah Al-Baqarah. As the causes of unhappiness originating from morality: miserliness, injustice. As the causes of unhappiness originating from social life, those are regarded: bad dream, commitment to the world, being in debt and staying alone in a community. Keywords: Prophet, Happiness, Unhappiness, World, Hereafter, Joy, Sadness, Grief, Sorrow
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İslâm dini kullar için dünya ve âhiret hayatlarını düzenleyebilmeleri adına birtakım emir ve yasaklar getirmiştir. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.v) dünya ve âhirete yönelik bazı tavsiyelerde bulunmuş, inananlara rehberlik etmiştir. Müslümanlara ideal bir hayat sunan Hz. Peygamber (s.a.v) mutluluk yollarını gösterecek kapıları açmış, mutsuzluğun sebepleri hakkında bazı konulara dikkatleri çekmiştir. "Hadislerde Mutluluk ve Mutsuzluk Sebepleri" adlı bu çalışmada genel anlamda mutluluk ve mutsuzluk ile ilgili kavramlar tespit ve tahlil edilip sonrasında Hz. Peygamber'in (s.a.v) bu kavramları kullanarak ifade buyurduğu imana, ibadete, ahlâka ve sosyal hayata dair bazı sebepler incelenmektedir. İmana dair mutluluk sebeplerinde İslâm'la hidâyete ermek, Hz. Peygamber'e (s.a.v) görerek ya da görmeden iman etmek, kadere rıza göstermek, şefaate nâil olmak, cennete gidebilmek; ibadete dair mutluluk sebeplerinde namaz, oruç, duanın kabulü, istiğfar, salâvat ve cihâd; ahlâka dair mutluluk sebeplerinde Allah rızası için sevmek, iyilik yapmak, kanaatkâr olmak, doğru olanı istemek; sosyal hayatta mutluluk sebeplerinde zenginlik, uzun ömür, başkalarından ibret almak, hayrın kapılarını açmak, bir müslümanın sıkıntılarını gidermek, iyi bir eş, oturmaya müsait ev, sâlih komşu konuları ele alınmaktadır. İman konulu mutsuzluk sebeplerinde Allah'a isyankâr olmak, fâcir olarak ölmek, kaybedilenlere üzülmek; ibadete dair mutsuzluk sebeplerinde Allah'ı zikirden gafil olmak, istikâmeti kaybetmek; ahlâka dair mutsuzluk sebeplerinde cimrilik ve adaletsizlik; sosyal hayatta mutsuzluk sebeplerinde kötü rüya, dünyaya bağlılık, borçlu olmak ve toplulukta yalnız kalmak konularına değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Peygamber, Mutluluk, Mutsuzluk, Dünya, Âhiret, Sevinç, Hüzün, Keder, Gam.
dc.description The religion of Islam fixed some orders and prohibitions so that servants can regulate their worldly life and the hereafter life. According to that, Hazrat Muhammad made some advice intended for the world and the hereafter and he guided the believers. Hazrat Muhammad offered an ideal life and opened the doors to show the ways of happiness and he pointed out some topics about the causes of unhappiness. In that study entitled with "Causes of Happiness and Unhappiness in Hadiths", the concepts about happiness and unhappiness were generally determined and analyzed and afterwards and some causes that Hazrat Muhammad expressed about belief, prayer, morality and social life were studied. Those following topics are discussed. As the causes originating from belief, those are regarded: Entering the right way of Islam, believing in Hazrat Muhammad by seeing or not seeing him, consenting to destiny and fate, enjoying the intercession, entering the paradise. As the causes originating from prayer, those are regarded: prayer, fasting, acceptance of prayer, seeking forgiveness, salawat and jihad. As the causes originating from morality, those are regarded: loving for the sake of Allah, doing a favour, being satisfied, demanding the right things. As the causes originating from social life, those are regarded: wealth, long life, drawing a lesson from others, opening the doors of benefaction, resolving the troubles of a Muslim, a good spouse, a habitable house and a good neighbour. As the causes of unhappiness originating from belief, those are regarded: rebelling against Allah, dying as a disbeliever, worrying for the losses. As the causes of unhappiness originating from prayer, those are regarded: not being watchful for the remembering of Allah, losing straightness, not reading Surah Al-Baqarah. As the causes of unhappiness originating from morality: miserliness, injustice. As the causes of unhappiness originating from social life, those are regarded: bad dream, commitment to the world, being in debt and staying alone in a community. Keywords: Prophet, Happiness, Unhappiness, World, Hereafter, Joy, Sadness, Grief, Sorrow
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hadislerde mutluluk ve mutsuzluk sebepleri = Causes of happiness and unhappiness in hadiths /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account